Nu startar SMHIs seminarieserie om klimat

Klimatfrågorna är hetare än någonsin och det är många som vill veta mer om vårt klimat. Därför startar nu SMHI en webbsänd seminarieserie där våra forskare och experter delar med sig av sin kunskap inom olika klimatrelaterade områden. Var med från början!

I augusti 2021 kom den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC: "Den naturvetenskapliga grunden". Den kommer att följas av ytterligare två delrapporter om "Effekter, anpassning och sårbarhet" samt "Att begränsa klimatförändringarna". Dessa delrapporter kommer i februari och mars 2022.

För att fördjupa kunskapen om den naturvetenskapliga grunden arrangerade SMHI under hösten 2021 en seminarieserie med ett antal fördjupande seminarier inom olika områden. Seminarierna livesändes och spelades också in så att intresserade kan ta del av innehållet i efterhand.

Åtta seminarier om vårt klimat

Hur arbetar FN:s klimatpanel IPCC?

Lena Lindström, nationell kontaktpunkt IPCC, SMHI

Lena Lindström från SMHI, IPCC:s nationella kontaktpunkt i Sverige.

FN:s klimatpanel IPCC är en mellanstatlig organisation med 195 medlemsländer. Uppdraget är att förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget gällande klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan.

För närvarande saknas undertexter till videon. Det beror på problem med transkriberingen. Vi ber om ursäkt och hoppas du har överseende med detta.

Vad är nytt i IPCC:s senaste rapport ”Den naturvetenskapliga grunden”?

Markku Rummukainen

Markku Rummukainen är klimatrådgivare vid SMHI, IPCC:s nationella kontaktpunkt i Sverige.

IPCC:s senaste rapport Den naturvetenskapliga grunden är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring observerad klimatförändring, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier. En motsvarande rapport utgavs senast 2013, efter vilken IPCC också har gett ut tre kortare specialrapporter. Sedan dessa rapporter har klimatförändringen fortskridit och ny forskning lagts fram. Många slutsatser i tidigare rapporter bekräftas och förstärks ytterligare i den aktuella rapporten. De senaste årens klimatmätningar, nya klimatmodeller och nya analyser ger också upphov till nya resultat, rön och slutsatser. 

För närvarande saknas undertexter till videon. Det beror på problem med transkriberingen. Vi ber om ursäkt och hoppas du har överseende med detta.

Vad är klimatscenarier?

Klaus Wyser, Rossby Center

Klaus Wyser från SMHI är forskningsledare för modellering av klimatet och processer som styr dess förändring.

Ett klimatscenario beskriver en möjlig utveckling av klimatet i framtiden. Eftersom framtiden är okänd så används flera scenarier som var för sig beskriver en tänkbar utveckling. Varje scenario är baserat på antaganden om ekonomi, teknik och befolkningsmängd i framtiden. I IPCC:s senaste rapport används nya scenarier, så kallade Shared Socioeconomic Pathways (SSP) som skiljer sig en del från tidigare Representative Concentration Pathways (RCP). 

För närvarande saknas undertexter till videon. Det beror på problem med transkriberingen. Vi ber om ursäkt och hoppas du har överseende med detta.

Beror extrema väderhändelser på människans klimatpåverkan?

Erik Kjellström

Erik Kjellström är professor i klimatologi vid SMHI.

Enstaka väderhändelser kan ha stora konsekvenser för samhälle och naturmiljö. I takt med den globala uppvärmningen ändras förekomst och intensitet hos många typer av extremer. Föredraget beskriver vad klimatforskningen idag kan säga om i vilken grad människans klimatpåverkan ligger bakom sådana väderhändelser.

För närvarande saknas undertexter till videon. Det beror på problem med transkriberingen. Vi ber om ursäkt och hoppas du har överseende med detta.

Vad är normalperioder i klimatsammanhang?

Erik Engström

Erik Engström är klimatolog vid SMHI.

2021 gick vi över till en ny normalperiod. Normalperioder är 30-årsperioder som gör det möjligt att jämföra klimatet mellan olika platser och studera hur klimatet förändras på en plats. Normalvärden beskriver det genomsnittliga klimatet på en viss plats under en normalperiod.

För närvarande saknas undertexter till videon. Det beror på problem med transkriberingen. Vi ber om ursäkt och hoppas du har överseende med detta.

Hur påverkar klimatförändringen Arktis havsis och Golfströmmen?

Porträtt Torben Königk

Torben Königk är klimatforskare och gruppchef för global klimatmodellering på Rossby Centre, SMHI.

Arktis havsis och Golfströmmen är två viktiga komponenter i klimatsystem och har en stor inverkan på klimatet i Europa och Norden. Presentationen ger den senaste kunskapen om deras framtida utveckling och risken för möjliga snabba förändringar och deras konsekvenser för klimatet i Europa.  

För närvarande saknas undertexter till videon. Det beror på problem med transkriberingen. Vi ber om ursäkt och hoppas du har överseende med detta.

Vad betyder utsläpp av luftföroreningar för klimatet?

Joakim Langner

Joakim Langner från SMHI är docent i meteorologi och forskar om kopplingar mellan luftföroreningar och klimat.

Utsläpp av långlivade växthusgaser som CO2 ger det största bidraget till den pågående uppvärmningen av klimatet och bestämmer hur klimatet utvecklas på lång sikt. Dock bidrar utsläpp av olika luftföroreningar till både uppvärmning och avkylning samtidigt som de har negativa hälsoeffekter. AR6 har ett eget kapitel om betydelsen av luftföroreningar för klimatet.

Här kommer videon från seminariet att finnas.

Vad händer med klimatet i ett regionalt perspektiv?

Gustav Strandberg, Rossby Center

Gustav Strandberg är klimatforskare på Rossby Centre, SMHI.

Klimatet förändras och den globala medeltemperaturen stiger. Förändringen är inte jämnt fördelat över jordklotet eller över året. Vad betyder det för Sverige? Föredraget beskriver framtidens klimat med fokus på Sverige.   

För närvarande saknas undertexter till videon. Det beror på problem med transkriberingen. Vi ber om ursäkt och hoppas du har överseende med detta.