Hydrologiskt nyår – så var året som gått

Den sista september infaller nyårsafton under det hydrologiska året.  Bland de större händelserna från det gångna hydrologiska året var de kraftiga regn som gav stora översvämningar i Södermanland i maj och Gästrikland-Dalarna i augusti.

Dags för hydrologiskt nyår! Vid den här tiden på året finns det sällan något större snötäcke och därför är det en lämplig tidpunkt att starta hydrologiska årsanalyser.

Översvämning i Gävle 18 augusti 2021.
Översvämning i Gävle 18 augusti 2021.

Det hydrologiska året 2020/2021 bjöd på flera tillfällen med kraftigt regn och översvämningar. Detta orsakade problem på en del håll. Under sommaren var vattenflödena i några områden i Götaland låga, men det har inte förekommit någon omfattande vattenbrist kopplat till ytvatten. 

Blöt inledning


Det hydrologiska året inleddes i oktober 2020 efter en period av nederbördsrikt väder och flödena var på många håll över de normala. Även under de följande månaderna föll mycket regn och det blev problem med översvämningar i bland annat Umeå och Örnsköldsvik. 

I sjörika områden väster om Vänern var sjöarna fyllda efter den regniga hösten. När ytterligare nederbörd kom steg vattenföringen snabbt och det blev höga flöden i Byälven och Upperudsälven i november och december.

Kall januari och februari


I januari och februari var det periodvis kallt. Kylan medförde att det bildades isproppar på några ställen i till exempel Klarälven, Piteälven, Luleälven och Ljusnan. Ispropparna dämde upp vattnet och orsakade översvämningar.

Kylan gjorde att många sjöar även i de södra delarna av landet blev istäckta. Eftersom det på många håll la sig isolerande snö på isen strax efter isläggningen blev inte istillväxten så stor. Vid omslaget till mildare väder i slutet av månaden försvagades isen på sjöar snabbt. Många människor var ute på sjöarna och det skedde flera olyckor på de svaga isarna.

Vårflod


Inför vårfloden uppdaterade SMHI definitionen av sina hydrologiska varningar. Gränserna är nu högre för en klass 1-varning med återkomsttider på 5 – 25 år och för en klass 2-varning med återkomsttider på 25 till 50 år. De nya varningarna visar alltså på en mer allvarlig flödessituation än vad det gjorde förra året. 

Översvämning Haparanda 24 maj 2021. Skylt varnar för att vägen är översvämmad längre fram.
Översvämning Haparanda 24 maj 2021. Foto: Bent Göransson.

Den första varning som gavs ut med de nya nivåerna skickades ut under maj och gällde små vattendrag i Norrbottens inland. Senare varnades även för höga flöden i vattendrag i Norrbotten bland annat Torneälven och Kalixälven. Förutom den händelsen blev vårfloden lugn både i norra och södra Sverige.
 

Maj – Översvämning i Södermanland 


Den 25 maj kom ett intensivt regn in över delar av östra Götaland och Svealand och gav upp till 60 mm nederbörd under ett dygn. Det ledde till höga flöden i många små vattendrag som redan innan fått en hel del nederbörd. 

Regnet föll delvis i tätbefolkat område och ledde på sina håll till översvämmade källare, tomter och vägar. Översvämning av en viadukt i Järnaområdet i Sörmland ledde tyvärr till dödsfall av en bilförare som fastnade i vattenmassorna.

Kraftigt regn – Stora problem i Gävle


Under sommaren drog många områden med kraftigt regn in över landet. Detta orsakade problem med lokala översvämningar bland annat i Bohuslän, Småland, Västergötland och Värmland.

Översvämning i Tunaån, Dalarna efter regnet 17-18 augusti.
Översvämning i Tunaån, Dalarna efter regnet 17-18 augusti.

Den 17-18 augusti föll mycket regn över ett stort område i Gästrikland, Dalarna och Hälsingland. Värst drabbat var Gävle där 161 mm regn föll under ett dygn. Regnet gav översvämning på hårdgjorda ytor och delar av Gävle blev översvämmat med många vattenfyllda källare. Små vattendrag fick höga flöden, vilket ledde till att ett antal broar rasade och många vägar blev oframkomliga.