Isproppar, ett gissel i vattendragen

Förra veckan när det blev kallt bildades en ispropp i Klarälven vid Edeby i norra delen av Forshaga kommun. Ismassan hotade en bro över älven. Under helgen har delar av isproppen grävts bort så att vattnet kan strömma fritt och faran för att isen ska orsaka skada på bron har minskat.

Karta Edeby
Kartbild över älvsträckan vid Edeby © Lantmäteriet. Den tvära svängen gör att vattenhastigheten sänks och iskristallerna i vattnet flockas ihop till ett istäcke och orsakar en ispropp.

Isproppar kan bildas på olika sätt

Isproppar är inget ovanligt fenomen utan bildas i vattendragen vid riktigt kallt väder men oftast blir det inte så stora konsekvenser. Iskristaller bildas på ytan och blandas ned i vattenmassorna. Vattnet fylls då med flytande iskristaller. När vattenhastigheten minskar, i kurvor och mot stenar och stränder flockas iskristallerna ihop och bildar issörja. Är vattenhastigheten tillräckligt låg byggs det upp ett istäcke av issörjan. Därefter byggs det snabbt på med mera is och bildar en ispropp.

En annan form av isproppar kan bildas vid islossning. Om flödena stiger snabbt på våren och det är tjock is kan isen brytas upp och fastna i smalare passager. Vill det sig illa byggs detta snabbt till isproppar. Det finns ett antal ställen i Torneälven där detta är ett problem. Ett särskilt problem är isproppar vi mynningen vid Bottenviken då Haparanda och Torneå kan drabbas av stora översvämningar. Där gör SMHI prognoser på när islossningen sker vid Haparanda och om det blir en lätt eller svår islossning.

Isens krafter kan göra skada

Vid SMHIs mätstation i Torneälven vid Pajala bildades en ispropp i början på maj 2018. På tre timmar ökade vattenståndet 2,5 m och därefter bröts kontakten med stationen då isen hade rammat mäthuset.

Ismassor vid SMHIs mätstation i Pajala
SMHIs vattenföringsstation i Torneälven vid Pajala i maj 2017. Året efter rammades mäthuset av ismassorna. Foto Jenny Axén, SMHI

Mer om is hittar du i Kunskapsbanken: is på älvar, iskarusell i Ljusnan.

Maud, hydrolog och gästbloggare