Nya varningsgränser för höga flöden från 10 februari

Den 10 februari, i god tid före vårflodsperioden, inför SMHI nya varningsgränser för höga flöden i vattendrag. De nya gränserna blir högre än tidigare och är en del av förberedelserna för SMHIs införande av konsekvensbaserade vädervarningar.

Varning för höga flöden utfärdas när det finns risk för större vattenmängder än normalt i ett vattendrag. De nya varningsgränserna för höga flöden som införs den 10 februari innebär att lägsta nivån för att utfärda varning höjs.

Mer sällan, mer relevant

– SMHI kommer att utfärda varningar för höga flöden mer sällan. Men varningarna som ges ut blir mer relevanta, säger Lena Eriksson Bram, ansvarig för SMHIs hydrologiska produkter.

– Bor man eller vistas vid ett vattendrag, eller har en verksamhet nära vatten, är det viktigt att känna till de nya varningsgränserna.

Nya varningsgränser för höga flöden från 10 feb

SMHIs varningsgränser för höga flöden utgår från återkomsttider som beskriver hur vanlig eller ovanlig en händelse är.  De nya gränserna för när en varning för höga flöden utfärdas är:

Klass 1: 5-25 års återkomsttid

Klass 2: 25-50 års återkomsttid

Klass 3:  >50 års återkomsttid

Mer om återkomsttider i Kunskapsbanken

Förnyat system för vädervarningar i april 2021

När SMHIs förnyade vädervarningar införs i mitten av april, kommer även hydrologiska varningar att ändras. Varningar för höga flöden kommer att benämnas gul varning, orange varning eller röd varning. Röd blir den allvarligaste varningsnivån.

I det förnyade systemet införs också en ny varning för översvämningar. Översvämningsvarningen kommer att utfärdas när vattennivån i vattendragen är så hög att den riskerar att påverka omgivningen, till exempel byggnader, järnvägar eller jordbruksområden, och blir därmed ett komplement till varning för höga flöden.