Sveriges första kvinnliga väderobservatörer

Nu för tiden är det en rätt jämn könsfördelning bland väderobservatörer och klimatobservatörer. Historiskt så var det från början en utpräglad manlig dominans, men de första kvinnorna kom ändå förhållandevis tidigt in i bilden.
 

Grunden till ett organiserat och bestående rikstäckande observationsnät i Sverige lades i slutet av 1850-talet. Även om de allra första observatörerna enbart var manliga, så kom de första kvinnorna ganska snart med i bilden.

Det första kända exemplet på en kvinna som registrerad väderobservatör är demoiselle Anna Afzelius som år 1863 tog över observationssysslan i Östersund efter sin make provinsialläkaren P. J. E. Afzelius.
 

Observatörsförteckning 1864
Observatörsförteckning i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1864. Demoiselle Anna Afzelius är där omgiven av enbart "herrar". Illustration SMHI Förstora Bild

Inte så långt senare kom änkefru Brita Christina Westerlund som övertag makens observationssyssla i Jokkmokk år 1866. Hon efterträddes i sin tur år 1882 av sin dotter Gustava.

Det kan vara värt att notera att de första kvinnliga observatörerna på
1860-talet fick tjänsterna genom att de tog över efter sina närstående.
Någon direktrekrytering av kvinnliga observatörer var det inte fråga om på den tiden.

I och för sig hade det gjorts väderobservationer i Sverige långt tidigare än så, i huvudsak vid olika lärosäten och fyrplatser. Det kan mycket väl tänkas att någon maka eller dotter i familjen hjälpt professorn eller fyrmästaren med en del väderobservationer, men det är i så fall inget som finns dokumenterat.