Globalstrålning under året och dygnet

Med globalstrålning avses  den inkommande solstrålningen mot en horisontell yta. Enheten är W/m² (Watt per kvadratmeter).

Stationernas läge
Stationernas läge Förstora Bild

För ett urval av stationer presenteras nedan genomsnittlig globalstrålning under olika månader och tider på dygnet. Från de valda stationerna finns data för perioden 2008 - 2020. Tiden i diagrammen är i UTC. För att få svensk normaltid adderas en timme till UTC och för att få svensk sommartid adderas två timmar.

Medel globalstrålning i W/m² under perioden 2008-2020 för Kiruna.
Medel globalstrålning i W/m² under perioden 2008-2020 för Kiruna. Förstora Bild

.

Medel globalstrålning i W/m² under perioden 2008-2020 för Umeå.
Medel globalstrålning i W/m² under perioden 2008-2020 för Umeå.

.

Medel globalstrålning i W/m² under perioden 2008-2020 för Östersund.
Medel globalstrålning i W/m² under perioden 2008-2020 för Östersund.

.

Medel globalstrålning i W/m² under perioden 2008-2020 för Borlänge.
Medel globalstrålning i W/m² under perioden 2008-2020 för Borlänge.

.

Medel globalstrålning i W/m² under perioden 2008-2020 för Karlstad.
Medel globalstrålning i W/m² under perioden 2008-2020 för Karlstad.

.

Medel globalstrålning i W/m² under perioden 2008-2020 för Visby.
Medel globalstrålning i W/m² under perioden 2008-2020 för Visby.

.

Medel globalstrålning i W/m² under perioden 2008-2020 för Lund.
Medel globalstrålning i W/m² under perioden 2008-2020 för Lund.

.

.