Solskenstid under året och dygnet

Solskenstid är den tid då energin från den direkta strålningen överstiger 120 W/m².  Det motsvarar den sammanlagda tiden under dagen då solen inte skyms av något moln eller täcks av endast tunna moln.

Stationernas läge.
Stationernas läge.

För ett urval av stationer presenteras nedan sannolikheten för solsken i procent (minst 30 minuters sol under timmen före) under olika månader och tider på dygnet. Från de valda stationerna finns data för perioden 2008 - 2020. Tiden i diagrammen är i UTC. För att få svensk normaltid adderas en timme till UTC och för att få svensk sommartid adderas två timmar.

Det är i genomsnitt soligast längs våra kuster. Minst sol är det i fjällen och i inre Götaland.

Kiruna. Solskenstid i minuter per timme. Medelvärde för perioden 2008-2020.
Kiruna. Solskenstid i minuter per timme. Medelvärde för perioden 2008-2020. Förstora Bild

.

Umeå. Solskenstid i minuter per timme. Medelvärde för perioden 2008-2020.
Umeå. Solskenstid i minuter per timme. Medelvärde för perioden 2008-2020.

.

Östersund. Solskenstid i minuter per timme. Medelvärde för perioden 2008-2020.
Östersund. Solskenstid i minuter per timme. Medelvärde för perioden 2008-2020.

.

Borlänge. Solskenstid i minuter per timme. Medelvärde för perioden 2008-2020.
Borlänge. Solskenstid i minuter per timme. Medelvärde för perioden 2008-2020.

.

Karlstad. Solskenstid i minuter per timme. Medelvärde för perioden 2008-2020.
Karlstad. Solskenstid i minuter per timme. Medelvärde för perioden 2008-2020.

.

Visby. Solskenstid i minuter per timme. Medelvärde för perioden 2008-2020.
Visby. Solskenstid i minuter per timme. Medelvärde för perioden 2008-2020.

.

Lund. Solskenstid i minuter per timme. Medelvärde för perioden 2008-2020.
Lund. Solskenstid i minuter per timme. Medelvärde för perioden 2008-2020.

.