Robert Rubenson

Robert Rubenson (1829-1902) blev Meteorologiska centralanstaltens förste föreståndare 1873.

Robert Rubenson
Robert Rubenson Foto okänd

Robert Rubenson (1829-1902) blev Meteorologiska centralanstaltens förste föreståndare.  “Hvars uppgift var dels att öfvertaga inseendet öfver de allt från 1859 i olika delar af landet utförda meteorologiska iakttagelserna, dels att upprätthålla daglig väderlekstelegrafering med in- och utländska meteorologiska stationer.” Källa: Svenskt biografiskt lexikon (1906)

Hans arbete fokuserades på att åstadkomma tillförlitliga väderleksutsikter vilket även avspeglar sig i hans vetenskapliga alster. Bland andra kan nämnas artikeln "Är det möjligt att förutsäga väderleken?" från 1869.

Rubenson var under 1860-talet aktiv i att bygga upp ett meteorologiskt stationsnät under Uppsala universitet. Han blev också ledamot av Vetenskapsakademien och var Sveriges ombud vid de meteorologiska kongresserna i Wien 1873 och i Rom 1879.