Renate Schäffer -Första kvinnliga meteorologen vid SMHI

Lilla fröken borde nog bli lärare istället. Kvinnor är för svaga och opålitliga för det här yrket, sa man till Renate Schäffer när hon ville bli meteorolog i början av 1940-talet.

Renate Schäffer
Renate Schäffer (1917-2002) den första kvinnliga meteorologen vid SMHI. Foto SMHI Förstora Bild

Men Renate stod på sig och när kriget var slut 1945 rådde stor brist på meteorologer. Renate anställdes på SMHI och det dröjde 10 år innan hon fick sin första kvinnliga kollega. Men det var inte tal om att arbeta vid någon flygplats, "för hur skulle piloterna kunna lita på en kvinna?"

När Renate började hade SMHI skilda matsalar för kvinnor och män. Männen serverades vid bordet och kvinnorna fick hämta sin mat i en lucka.

Idag är situationen annorlunda och fördelningen mellan kvinnliga och manliga prognosmeteorologer är utjämnad.