Regndroppars utseende

Alla har väl sett regn, men hur ser regndropparna egentligen ut? I väderpresentationer, illustrationer i tidningar och böcker förekommer en konstnärlig framställning av dropparna, de får "tårform", vilket inte alls överensstämmer med deras rätta utseende.

Regndropparnas form
Regndroppar av olika storlek i genomskärning.

Små regndroppar, med en radie mindre än 1 mm, är klotformade. När de är så små kan vattnets ytspänning stå emot trycket från luften mot droppens undersida när den faller.

Då droppen ökar i storlek, exempelvis genom kollision med en annan droppe, ökar fallhastigheten och därmed blir trycket på undersidan större. Det orsakar att regndroppen alltmer plattas ut på undersidan, blir konkav, och börjar likna ett hamburgerbröd.

När droppradien blir större än cirka 2,5 mm (diameter=5 mm) blir droppen deformerad. Den formas till en snabbt expanderande påse, likt en fallskärm, fäst vid en ringformig ojämn bas som innehåller det mesta vattnet. Slutligen brister påsen för att övergå i ett skum av små droppar, medan basen splittras upp i en liten cirkel av mycket större droppar.