Regnskugga

Ett område sägs ligga i regnskugga om det ligger i lä av en bergskedja. På bergens lovartsida tvingas luften att stiga, vilket leder till avkylning, kondensation och nederbörd. På bergens läsida sjunker däremot luften med uppvärmning och molnupplösning som följd.

Ett exempel på nederbördsskugga är öster om den skandinaviska fjällkedjan. På grund av de förhärskande västvindarna får västra Norge och de allra västligaste fjällen i Lappland och Jämtland mycket nederbörd, medan området öster om fjället får relativt små mängder.

Abisko i norra Lappland är exempelvis Sveriges nederbördsfattigaste plats med i genomsnitt 300 mm nederbörd per år. Riksgränsen däremot, ca 3 mil längre västerut, får tre gånger så mycket nederbörd.