MCA-personal 1918

I historiken Vädret, Vattnet och Vi återfinns på sidan 40 ett gruppfoto över personalen vid Statens meteorologiska centralanstalt. I bildtexten sägs att fotot är från oktober 1918. Denna uppgift är av många skäl trovärdig. Kanske går det t o m att exakt bestämma tidpunkten till onsdagen den 9 oktober.

Att året är riktigt visas genom Oscar Edlunds, E. Calwagens, Ebba Petersons och Dagmar Hadders närvaro. Alla fyra anställdes nämligen våren 1918. Att det skulle vara just den 9 oktober antyds av de finklädda personerna på första raden där föreståndare Nils Ekholm flankeras av sin fru och professor Svante Arrhenius. Ekholm gick nämligen i pension 9 oktober 1918, på sin sjuttionde födelsedag.

Personal MCA 1918
Bakre raden fr.v: Obekant, Wallin (stadsbud), Carl Höglund (vaktmästare), Bruno Rolf (förste statsmeteorolog), J. W. Sandström (byrådirektör), Oscar Edlund (meteorolog), Calwagen (meteorolog), K. Halldin (ingenjör). Mittre raden fr.v: Obekant, Eva Hamberg, Lisa Lihnroth, Siri Falkengreen, Millis Boman, Einar Petri (statsmeteorolog), Rut Nordensköld, Dagmar Hadders, Ebba Petterson, Otto Pettersson (vaktmästare). Främre raden fr.v: Runa Schwartz, Obekant, Bäckström (fröken), Svante Arrhenius (professor), Nils Ekholm (professor, föreståndare), Ekholm (fru), Ebba Bodén, Obekant, Obekant. Foto SMHI Arkiv Förstora Bild

Fotografen har av allt att döma placerat festföremålet och gratulanterna på gården till Vetenskapsakademiens lokaler vid Drottninggatan 96-98 i Stockholm, där MCA var inhyst.
Den lista över deltagande personal som återfinns i arkivet är inte helt lättläst och en del namn är för upptecknaren, som av allt att döma är C J Östman, obekanta.
Med brasklappen om eventuella feltydningar återges härmed hela listan. De titlar som givits kan i vissa fall avse förhållanden fr o m 1919 efter sammanslagningen med Hydrografiska byrån. Titlarna är här medtagna såsom Östman minns dem.