Luciaväder

Stockholmstidningen tog år 1927 initiativ till att välja Stockholms Lucia och anordna luciatåg i Stockholm. Detta bidrog sedan till ett ökat intresse för och ett ökat firande av Luciadagen, fram till det allmänna firande vi har idag. Hur brukar då vädret vara under Luciadagen? För några platser jämnt fördelade över landet har vädret för den 13 december kartlagts från 1927.

På Luciadagen, den 13 december, faller i genomsnitt någon nederbörd vartannat år. Längst i norr som snö, i Skåne företrädesvis som regn. Klart väder är det ungefär var femte Luciadag i norra Sverige men bara var tionde i södra Sverige.

Dagstemperaturen på Luciadagen varierar normalt sett mellan -5°C och -15°C i norra Sverige till några plusgrader i sydvästra Götaland. Variationerna år till år är dock stora, och störst i norr.

Exempelvis hade Haparanda 5 plusgrader 1948 och 36 minusgrader 1955. Variationen i söder kan exemplifieras med Göteborg som hade 9 plusgrader 1964 och 14 minusgrader 1979.

Milda luciadagar

Luciadagen 1964 var mycket mild i hela Sverige med allmänt mellan 5 och 9 plusgrader och regn i södra Sverige. I Norrland var det omkring noll eller någon plusgrad, men t o m så långt norrut som i Haparanda var det 3 plusgrader och regn och snöblandat regn. Mildvädret orsakades av ett intensivt oväder som passerade österut över landet. Det var mycket blåsigt och stora regnmängder som föll.

En annan mild Luciadag inträffade år 1972. Då var det plusgrader i en stor del av landet, och i sydvästra Götaland upp till 8-10 plusgrader. Även detta år regnade det, i norr med inslag av snö.

... och bistra sådana

En mycket kall Lucia var det 2010 med exempelvis -20°C i Målilla och Linköping, -19° i Örebro och -11° i Stockholm. Hela landet var snötäckt med 3 dm snö på några håll i Skåne och lokalt drygt en halvmeter vid Smålandskusten.

Mycket kallt och snötäcke i hela landet var det också Luciadagen 1981 med -35°C i Karesuando, -15° i Stockholm och -12° i Lund. Snödjupet var ca 1 dm i södra och västra Götaland och upp till en knapp meter i inre Norrland.

En annan anmärkningsvärd Luciadag inträffade mitt under brinnande krig år 1941. Södra Sverige hade flera plusgrader och regn, medan det i norr på många håll var klart och kallt väder. Vid Malgoviks folkskola i Vilhelmina i södra Lappland sjönk temperaturen till -53°C. Avläsningen gjordes på en privat termometer och tangerar den lägsta temperatur som rapporterats från en officiell svensk väderstation - läs mer om detta i artikeln Det svenska köldrekordet.

Varierande snödjup

Luciadagen är i allmänhet snötäckt i Norrland och i nordvästra Svealand. Stockholmstrakten har snötäcke ungefär vartannat år och i sydvästra Götaland har man snötäcke endast ett till två år av tio.

I norr kan snödjupen som mest vara upp mot 1 meter medan det i Götaland i allmänhet varit 2-3 dm som mest.

Stockholms största ”Luciasnödjup” var 44 cm år 1937. Andra år med stora snödjup är 1972 med 62 cm i Karesuando, 1941 med 50 cm i Härnösand, 1981 med 21 cm i Lund och 2010 med 25 cm i Ystad och 67 cm i Kråkemåla i östra Småland.

1953 var däremot extremt snöfattigt med barmark i nästan hela landet.

Luciavädret de senaste åren

Under Luciadagen 2022 fanns ett ganska djupt lågtryck öster om Sverige, vilket medförde att kall luft strömmade ner med nordliga vindar. Örskär vid Upplandskusten hade full storm 24,6 m/s. Luciadagens och även hela månadens lägsta temperatur rapporterades från Naimakka längst i norr med -36,2°. Större delen av landet var snötäckt även om snötäcket var tunt i södra Sverige.

Luciadagen 2021 var mild och disig i södra Sverige. I Malmö var det nästan 8 plusgrader. Norr om en linje ungefär genom Mora och Hudiksvall var det minusgrader och på sina håll lättare snöfall.

Det var  milt och gråmulet väder i Sverige på Luciadagen 2020. Över främst mellersta Norrland föll det även lite snö. I Götaland, större delen av Svealand och upp längs södra Norrlandskusten var det barmark och plusgrader.

Luciadagen 2019 rådde en mild sydlig luftström med plusgrader i större delen av Sverige. Ett nederbördsområde kom in över södra Sverige där det i huvudsak var fråga om regn. När nederbörden i slutet av dygnet nådde nordligaste Svealand och södra Norrland övergick den delvis i snöfall.

Ett mäktigt högtryck hade på Luciadagen 2018 sitt centrum över sydvästra Norrland och nordvästra Svealand. Norr om högtrycket var det i allmänhet kallt eller mycket kallt väder med som lägst -30,0° på Luciamorgonen i Sorsele i Lappland. Allra längst upp i norr smet dock mild luft från Norska havet in och temperaturen gick under dagen där kortvarigt över noll. I nordostvinden söder om högtrycket drev det in byar av snö eller regn från Östersjön. I Götaland och Svealand bjöd Luciadagen på förhållandevis normala temperaturer för årstiden.

Luciadagen 2017 var största delen av landet snötäckt förutom vissa kustområden i södra Sverige. På sina håll föll snö eller blötsnö, men det var i allmänhet inte fråga om några större mängder. Temperaturen varierade kring det normala med några plusgrader i söder och minusgrader i norr. Kallast under Luciamorgonen var det i Särna i Dalarna med 27 minusgrader.

På Luciadagen 2016 rådde barmark i västra och södra Götaland medan det var fläckvis med snö i nordöstra Götaland. I större delen av Svealand och Norrland var det i allmänhet bättre med snö, Men längs Norrlandskusten var det barmark på en del håll. Ett nederbördsområde passerade över norra Sverige. Det hade inslag av underkylt regn som inte minst i Sundsvallsområdet medförde svår halka.

Lucia 2015 bjöd på ganska odramatiskt väder. Ett mindre regnområde passerade Skåne under morgontimmarna. I övrigt gav en högtrycksrygg mest uppehåll med en svag decembersol. Från Lucia och några dagar framåt blev det lite kallare väder under en annars mycket mild julmånad. Den lägsta temperaturen under Luciadagen var -28,7° i Nikkaluokta medan det i allmänhet var omkring noll i sydligaste delen av landet. Det var barmark i Götaland, största delen av Svealand och en bit upp längs Norrlandskusten. I Lapplandsfjällen var snödjupet drygt en halvmeter.