Dagslängdens förändring under året

I Norden är skillnaderna i dagslängd under årets gång mycket stora. Under våren och hösten går förändringen i dagslängden snabbt, det märks särskilt längst i norr där dagarna går från att på vintern vara nästan helt mörka till att på sommaren vara ljusa dygnet runt.

I figuren nedan visas översiktligt hur många minuter dagens längd förändras från en dag till nästa under årets lopp.

Den gröna linjen gäller ungefär för sydligaste Götaland, den bruna för Svealand, den mörkt blå i höjd med Västerbotten och den ljust blå för de allra nordligaste delarna av landet.

Diagram; dagslängdens förändring över året
Förändringar i dagslängd från en dag till nästa under ett år. Grön linje motsvarar sydligaste Götaland, den bruna Svealand, den mörkt blå i höjd med Västerbotten och den ljust blå för de allra nordligaste delarna av landet. Observera att markeringarna för de olika månaderna avser mitten av respektive månad. Förstora Bild

Störst förändringar i norr

Längst i norr blir förändringarna i dagslängden allra mest dramatiska. Under ett år går man från den ena ytterligheten till den andra, det vill säga från polarnatt till midnattssol.

Kring solstånden är dagens längd där antingen 0 eller 24 timmar och då blir det ingen förändring från ett dygn till nästa. Därmed hamnar den ljusblå kurvan på nollinjen. Som mest under vår och höst förändras dagslängden med mer än tio minuter per dag allra längst i norr.

I söder är ökningen inte lika stor, men det rör sig ändå om cirka fem minuter per dag som mest. Sett över en vecka blir det en ökning med 35 minuter.

Att kurvorna ser ut som de gör är aningen komplicerat, men att ökningen av dagens längd skiljer mellan norr och söder beror ju på att jordaxeln lutar.

Att den maximala ökningen av dagslängden inte är som störst vid dagjämningarna kan vara förvånande, men beror utöver jordaxelns lutning på att jordens hastighet i sin bana runt solen varierar.

Dagens längd

Följande figur visar översiktligt hur dagens längd varierar över året för de olika landsändarna norra Norrland (ljust blå), södra Norrland (mörkt blå), Svealand (brun) och Götaland (grön). 

dagens längd
Förstora Bild

I nordligaste Norrland (ljust blå linje)) råder det polarnatt ett antal veckor runt vintersolståndet och midnattssol kring sommarsolståndet. I sydligaste Sverige varierar dagens längd mellan 7 och 17 timmar.

Figuren visar tiden då solen är över horisonten, men det är ju oftast ganska ljust även under gryning och skymning.