Vilka faktorer styr det lokala klimatet

Hur temperaturen och nederbörden varierar över året skiljer sig mellan olika områden på jorden. Vid en specifik plats på jorden återkommer liknande variationer vid olika tider på året ungefär på samma sätt från år till år. På detta sätt kan olika platser sägas ha sitt eget klimat.

Klimatet vid en viss plats styrs av många olika faktorer. De viktigaste kan sägas vara breddgrad, höjd, avstånd till havet och ortens läge i förhållande till jordens storskaliga cirkulationsmönster.

Breddgrad

Att det i allmänhet blir kallare från söder till norr är välbekant. På södra halvklotet gäller det omvända att det blir kallare från norr mot söder. Men eftersom andra faktorer också påverkar klimatet, så finns många undantag från den här tumregeln.

Höjd över havet

Att det oftast är kallare högt upp i bergen än på lägre höjder är också välbekant. En tumregel är att temperaturen i snitt avtar 0,7° per 100 meter i höjdled. Men även här finns undantag. Det gäller framför allt vintertid när man i samband med så kallade temperaturinversioner kan få stigande temperatur med höjden.

Även nederbörden påverkas av höjden. Ofta får man en förstärkning av nederbörden med höjden, framför allt på den sida av ett höjdområde som vätter mot den förhärskande vindriktningen.

Maritimt och kontinentalt klimat

Om en ort ligger vid kusten eller långt inne över land har stor påverkan på temperaturklimatet. Det beror på att havet magasinerar värme, vilket leder till mildare vintrar och svalare somrar.

Ett mått på graden av kontinental påverkan är skillnaden mellan årets varmaste och kallaste månad.
Exempelvis har Jokkmokk i mellersta Lappland en skillnad på nästan 30 grader mellan januari som har en normal månadstemperatur på -13,5° och juli som har en normal medeltemperatur på 14,9°.
Som jämförelse har Falsterbo vid kusten i sydligaste Skåne bara en skillnad på knappt 17 grader från 1,4° i februari till 18,0° i juli.

För att finna de mest utpräglade kontinentala klimaten får man söka sig till det inre av kontinenterna. Allra extremast i det avseendet är östra Sibirien.

Även nederbördsmässigt finns en skillnad på så sätt att det finns en tendens till störst nederbörd under sommarhalvåret för kontinentala klimat, medan maritima klimat har en tendens till mest nederbörd under vinterhalvåret.

Läget i förhållande till jordens storskaliga cirkulationssystem

Genom temperaturskillnaden mellan pol och ekvator samt jordens rotation skapas speciella storstilade cirkulationsmönster i atmosfären.

Exempelvis skapas högtrycksområden nära vändkretsarna med torrt och soligt väder som följd. Det är också på de breddgraderna vi hittar jordens stora ökenområden som till exempel Sahara.

Sverige ligger på de så kallade mellanbredderna, som utmärks av en livlig lågtryckstrafik med ganska mycket nederbörd. På mellanbredderna är det i genomsnitt vindar från omkring väst, vilket ger ett  förhållandevis milt klimat på västsidan av de stora kontinenterna, exempelvis i Västeuropa.

Extremt klimat vid Sydpolen

Ett extremt klimat råder vid Sydpolen. Där är solen under horisonten i ett halvår med mycket låga temperaturer som följd. Till de låga temperaturerna bidrar även det faktum att stora delar av det inre av Antarktis ligger på cirka 3 000 meters höjd.

På grund av de låga temperaturerna kan atmosfären innehålla mycket lite vattenånga med mycket små nederbördsmängder som resultat.