Intryck från tjänstgöring vid franska väderlekstjänsten i Paris sommaren 1949

Birgit Berg rekommenderas tjänst i Paris

Extra kanslibiträdet vid undervisningsavdelningen, Birgit Berg, var 22 år då hon anställdes av SMHA 1 februari 1943. 11 april 1949 ansökte Berg om tjänstledighet med anledning av språkstudier i Frankrike. I ansökan anges att hon "fått löfte att tjänstgöra på meteorologiska institutionen i Paris". Det var efter rekommendationer av kulturattachén vid franska institutet i Stockholm och byråchef Björkdal vid SMHI, som möjlighet givits till tjänstgöring på franska väderlekstjänsten i Paris (l´Etablissement Central de Métérologie, förkortas ECM).

Amerika-karta och metodjämförelse

Berg redogör för sina intryck av vistelsen i Paris i en särskild rapport med bifogade 10 bilagor (daterad 10 oktober 1949).

Hennes arbetsuppgifter vid ECM bestod i att varje dag mellan klockan 9-14 rita en Amerika-karta med hjälp av observationerna enligt den internationella koden. Liksom på SMHI gjordes karta för var tredje timma. Berg hade ansvaret för 06-observationerna. Det tog 2 timmar utan avbrott att färdigställa kartan, "om observationerna kommo bra via teleprintern och det inte var några fel på sändningarna".

Berg menar att Amerika-kartan var den enda som producerades exakt enligt SMHIs metod: "De åtta andra kartorna, som ritades vid ECM, gjordes alla på samma gång under det att en person dikterade observationerna med hög röst".
Hon konstaterar vidare att SMHIs kartor bearbetades mycket noggrannare och med större omsorg "både beträffande symbolernas utseende, storlek och beträffande placeringen av stationerna".

Berg ansåg det anmärkningsvärt att inte kartritarnas namn antecknades på de ECM-framställda kartorna.

Exempel på observationer, Frankrike 13 maj 1949
Exempel på observationer, Frankrike 13 maj 1949 Foto SMHI Arkiv Förstora Bild

Apéritif före lunch

I kartritarnas stora sal arbetade ungefär 10 personer "under icke alltför gynnsamma arbetsförhållanden". Ljuset var bristfälligt liksom ventilationen. Dessutom kunde inte fönstren öppnas, vilket förorsakade vissa sanitära problem eftersom "alla kartritarna rökte". Men arbetskamraterna (vilka alla var män i 20-30 års åldern) var alltid glada "och sjöngo eller visslade ofta under arbetet". Vid särskilda tillfällen dracks det apéritif före lunch. I denna lilla apéritif-paus deltog även avdelningens högste chef.

Lunch serverades mellan 12-13, en lunch som både var riklig, god och billig: "Men de första gångerna man åt där, var det nog litet svårt att få ner maten". Bristande renlighet bidrog till Bergs initiala mindre goda aptit men "man vande sig förvånansvärt fort vid sådana bagateller och märkte hur bortskämd man var hemma i Stockholm med all hygien". Noterbart är att det fanns en kooperativ affär inom ECM där personalen till förmånligt pris kunde inhandla specerier, viner och andra nyttosaker.

Prislistan i den kooperativa affären - först kommer vinlistan
Prislistan i den kooperativa affären - först kommer vinlistan, sen allt annat .. Foto SMHI arkiv Förstora Bild

Militär organisation

Efter att ha redogjort för den franska väderlekstjänstens organisation gör Berg en jämförelse i tjänstemannarekryteringen mellan svensk och fransk väderlekstjänst. Berg sammanfattar sina intryck på följande sätt: "Svårigheterna i Frankrike för den meteorologiska tjänstens organisation äro större än i Sverige. Den franska väderlekstjänsten, som arbetar med en så gott som militär organisation, synes utföra sina betydande arbeten snabbt och bra. Möjligen arbeta de med mindre noggrannhet och nit än i Sverige".