Vattendragsnamn

Benämningen av vattendrag skiljer sig mellan olika delar av landet. I norra Sverige finns vattendrag med samiska namn med ändelser som -johka och –eatnu. I södra Sverige är –ån och –bäcken vanligare.

Det finns inte någon entydig indelning av vattendrag, men man kan göra en viss indelning i fråga om storlek och strömhastighet.
Flod brukar beteckna de största vattendragen.
Älv används om floder i Sverige, Norge och Finland som oftast är större än en bäck eller å.
Å är storleksmässigt oftast mellan bäck och älv.
Bäck är oftast de minsta vattendragen.

Några allmänt vedertagna storleksgränser finns dock inte. En bäck i Norrland kan vara större än en å i södra Sverige. Detta syns i exemplen nedan som visar SMHIs mätstation vid en bäck respektive å som har liknande medelvattenföring.

SMHIs mätstation vid Vuoddasbäcken
Vuoddasbäcken vid SMHIs mätstation, i Norrbottens län. Foto SMHIs fälthydrologer
Mossån vid SMHIs mätstation Velen 2
Mossån vid SMHIs mätstation Velen 2 i Västra Götalands län. Foto Åsa Högblom

Vanliga vattendragsnamn

I SMHI:s vattendragsregister finns det 7922 olika vattendragsnamn. Av dessa är det 6665 som är unika för ett vattendrag. De allra vanligaste namnen är:

  • Kvarnbäcken 148 st
  • Lillån 138 st
  • Storbäcken 72 st
  • Sågbäcken 57 st
  • Kvarnån 49 st
  • Svartbäcken 33 st
  • Tvärån 30 st

Samiska och finska namn

I norr finns vattendrag med samiska och finska namn.
Johka, jåhkå, jåkka, jåkko, jokk, jukke betyder bäck, å eller liten älv.
Jågåsj, joga, jåkåtj används för liten bäck.
Eatnu, ädno, jienuo, ienuo, ätno, eno betyder stor älv.
Savoj, savu, savon sel används för lugnvatten.

Svenska namn

I övriga Sverige dominerar –bäcken och –ån, med en del lokala avvikelser. Den obestämda formen å, t.ex. Rönne å, påträffas framför allt i Skåne och Bohuslän. För de stora vattendragen i Norrland är ändelsen –älven den vanligaste. På västkusten, i nordvästra Svealand och i delar av Norrland slutar många vattendrag på -an t.ex. Nissan.

Karta som visar var det är vanligt med vattendragsnamn
Karta över var i landet som olika ändelser på vattendragsnamn är vanliga.

Kartor över vattendragsnamn

Säregna vattendragsnamn

Det finns många säregna namn på vattendrag, både udda och roliga. Här har vi samlat några av dem.

Udda vattendragsnamn

Virån
I södra Sverige är -ån en vanlig ändelse på vattendragsnamn. Här Virån i Småland. Foto Peter Ragge Förstora Bild