Bergenskolan

Under ledning av Vilhelm Bjerknes startade en väderlekstjänst i norska Bergen som skulle åstadkomma epokgörande resultat inom meteorologin.

Bergenskolan 1919
Interiör från den s k Bergenskolan 14 september 1919. Foto SMHI Förstora Bild

På sommaren 1918 startade i norska Bergen en särskild väderlekstjänst med tillgång till ett betydligt tätare stationsnät än tidigare. Främsta syftet var att ge det norska jordbruket säkrare och mer detaljerade väderleksförutsägelser.

Vetenskaplig ledare för denna så kallade Bergenskola var Vilhelm Bjerknes. På bilden vid bordet till vänster sitter de bägge svenskarna Tor Bergeron och Carl-Gustaf Rossby. Både Bergerons och Rossbys forskningsinsatser skulle komma att få stor internationell uppmärksamhet. Mer om bilden.

Det är här i Bergen som begreppen kallfronter och varmfronter myntades. Lite förenklat kan man säga att  här utvecklades en konceptuell modell för hur en mellanbreddscyklon (ett vandrande lågtryck) föds, lever och dör.

Detta gav en förståelse för hur atmosfären fungerar vilket kunde användas för att göra prognoser några dygn framåt. Metodiken som introducerades vid Bergenskolan kom att användas för väderprognoser ända tills datorerna blev tillräckligt kraftfulla.