September 2014 - Ytvattentemperaturer över de normala

Avkylningen av ytvattentemperaturen fortsatte i långsam takt under september. Månadens medeltemperatur hamnade cirka 2 grader över det normala. Ett lågtryck med tillhörande vindar gav stora vattenståndsskillnader längs Öresund mot slutet av månaden. Signifikanta våghöjder på över 4 meter noterades vid några tillfällen.

Långsamt sjunkande ytvattentemperaturer

Avkylningen som inleddes i mitten av augusti fortsatte, om än i långsam takt.

I samband med en högtrycksrygg i början av månaden var det fortfarande upp mot 17° längs Västkusten, i Bälten och södra Östersjön upp till i höjd med Gotland. I norra Bottenvikens skärgårdar låg ytvattentemperaturen omkring 11° som lägst, dvs. cirka 2° över normalt.

Vädret under andra halvan av september dominerades av lågtryck. Från och med den 20 blev vädret allt blåsigare med kulingvindar på grund av omfattande lågtryck både i väster, i norr och i öster.

Avkylningen sköt nu fart men trots detta hamnade medeltemperaturen cirka 2° över den normala på i stort sett samtliga stationer.   

Ytvattentemperatur i kustvatten september 2014 (76 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 september 2014
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 september Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 september
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 september Förstora Bild

Vattenstånd

September inleddes med vattenstånd omkring det normala längs Sveriges kust. Månadens första hälft var mestadels högtrycksbetonad och det hände inte så mycket med vattenståndet. På de flesta platser varierade det inom 20 cm över och under det normala. Undantaget Kungsvik som i samband med lågvatten den 16 registrerade -38 cm.

Den 21-23 rörde sig ett lågtryck från norra Östersjön in över Finland. Över Östersjön var det nordostliga vindar som pressade vattnet in mot svenska kusten. I Stockholm steg vattenståndet till +14 cm och i Kungsholmsfort till +38 cm. Den 23 var det en nordlig vind över Bottenviken som pressade vattnet söderut. Månadens lägsta vattenstånd registrerades då i Kalix med -82 cm och Ratan hade -68 cm.

Den 27 rörde sig ett lågtryck in över norra Skandinavien med kraftiga vindar som följd. Längs västkusten var det en väst till nordvästlig vind på ca 20 m/s och vattnet pressades in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd observerades i Viken med +59 cm. Över Östersjön pressades vattnet österut och i Skanör var det -68 cm som lägst. I Kungsholmsfort -48 cm. Tittar man på skillnaden mellan Viken i norra Öresund och Skanör i söder ser man att vattenståndsskillnaden som mest var 118 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i september 2014 (115 kB, pdf)

Vattenståndsskillnaden längs Öresund 26-29september 2014
Vattenståndsskillnaden längs Öresund-26-29 september 2014 Förstora Bild

Höga vågor

Första halvan av september var mestadels högtrycksbetonad med svaga vindar. På samtliga mätplatser höll sig våghöjden under 1,5 meter.

Den 22 gav ett lågtryck över Östersjön starka vindar. Över Bottenhavet var det nordostliga vindar på upp mot stormstyrka. Månadens högsta signifikanta våghöjd* noterades vid Finngrundet och Knollsgrund till 4,5 meter. För Finngrundets del var detta den högsta septembernoteringen sedan mätningarna startade 2006. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 2,1 meter.

Den 27 var det en nordvästlig vind på ca 20 m/s längst västkusten och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 3,4 meter. På Östersjön var det en västlig kuling. Huvudskärsbojen registrerade då en signifikant våghöjd på 2,7 meter och Knollsgrund 2,2 meter.


*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knollsgrund september 2014
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund september 2014 Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna september 2014
Signifikant våghöjd vid Väderöarna september 2014 Förstora Bild