September 2014 – Låga vattenflöden och grundvattennivåer

September kan betecknas som en ganska händelsefattig månad vad gäller vattensituationen i Sverige. Det mest anmärkningsvärda var att vattenflöden och grundvattennivåer var låga i stora delar av landet.

Vattenföring

Den största delen av landet hade under september lägre flöden än normalt. Speciellt låga var flödena i östra Svealand och östra Norrland. I allmänhet behöver man dock inte gå tillbaks så många år för att hitta lägre septemberflöden.

Den 21-22 september föll rikligt med regn över östra Svealand, men flödena i vattendragen steg ändå inte nämnvärt. Den största delen av regnet gick istället åt till att blöta upp den torra marken.

Det fanns dock områden i landet som inte hade låga flöden. I västra Götaland, som fick mycket regn i augusti, var flödena i vattendragen nära de normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer i september 2014. (393 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i Hjälmaren var ca 2 decimeter lägre än den normala och i Vänern var nivån ca 1 dm lägre än den normala för september. I de andra stora sjöarna var vattennivån nära den normala.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar september 2014. (75 kB, pdf)
 

Markvattenhalt

I början av september var markvattenhalten hög i södra och västra Götaland efter en regnrik period i slutet av augusti. I slutet av september var markvattenhalten i dessa områden istället normal medan den var lägre än normalt i stora delar av Norrland.

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna har sedan augusti sjunkit med 5–110 cm i Norrland samt östra Svealand och östra Götaland. I de västra delarna av Svealand och Götaland samt Skåne har nivåerna stigit med upp till 80 cm. På enstaka platser i Norrland har nivåerna stigit något.

Sverige dominerades av nivåer för årstiden nära eller under de normala. I delar av fjällkedjan samt delar av sydöstra och nordöstra Norrland, östra Svealand och nordöstra Götaland var nivåerna mycket under de normala. I Värmland, västra Götaland och södra Skåne var nivåerna på sina håll över de normala.

Grundvattensituationen var i allmänhet god eller tillfredställande i stora delar av landet. I de delar av landet där nivåerna ligger under eller mycket under de normala kan problem med vattentillgången förekomma, framför allt i grunda grävda brunnar.

Karta över grundvattennivåer 15 september 2014 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 september 2014 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 september 2014.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 september 2014. Förstora Bild