Juli 2017 - Högst vågor i väster

En lågtrycksbetonad månad med perioder med uppvällning av kallt bottenvatten och uppvärmning först mot slutet av juli. Vattenståndet låg över det normala och vågor över tre meter observerades både på västkusten och i Östersjön. 

I och med tidvis friska västvindar under de allra första dagarna i juli vällde kallt vatten upp i områden längs med ostkusten. Lägst ytvattentemperaturer, kring 10°, var det vid Skånes syd- och ostkust. Uppvällningen upphörde då en högtrycksrygg växte in den 6, och vattnet blandades om då ytterligare lågtryck  passerade över landet från den 10 och framåt.

Ytvattentemperaturen i mitten på månaden låg kring 13-14° i de centrala delarna av Bottniska viken och kring 15-16° i Östersjön. Ytterligare uppvällning förekom i och med en lågtryckspassage och kraftiga västvindar den 17-18. Nu med 14° längs Skånes kust och 12° längs Västerbottens kust. Först mot slutet av månaden, då vädret stabiliserades något och högsommarvärme kom in österifrån, började ytvattentemperaturerna att stiga och slutade cirka 2 grader högre än vad de varit i mitten av månaden.

Inga rekord i ytvattentemperaturen noterades under månaden.

Ytvattentemperatur i kustvatten juli 2017 (79 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 31 juli 2017.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 juli 2017. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 17 juli 2017.
Karta över ytvattentemperatur i havet 17 juli 2017. Förstora Bild

Vattenstånd något över det normala

Månaden inleddes med varierande vattenståndsnivåer, kring det normala i norr, något under normalt på västkusten och över det normala på syd- och ostkusten där Kungsholmsfort registrerade +34 cm. Variationerna under månaden var sedan små och månadsmedelvärdena hamnade något över det normala.

Den 3 gjorde ett lågtryck med västliga vindar att vatten pressades in mot västkusten och månadens högsta vattenstånd registrerades i Viken med +51 cm över medelvattenstånd. Göteborg observerade +45 cm.

I mitten på månaden kom ytterligare ett kraftigt lågtryck in västerifrån och gav höga vattenstånd i norr och på västkusten. Furuögrund registrerade +35 cm och Göteborg hade +47 cm.

I samband med att ett högtryck växte in norrifrån och fick fäste över landet kring den 21 pressades vattnet undan och vattenståndet sjönk. Månadens lägsta notering blev -33 cm i Kungsvik den 23. Ratans lägsta notering var den 26 med -20 cm.

Månaden avslutades med ytterligare ett lågtryck med kraftiga västvindar som slog till mot västkusten. Göteborg och Kungsvik hann återigen upp till +35 cm respektive +41 cm över medelvattenstånd innan månaden var slut.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juli 2017 (132 kB, pdf)

Höga vågor

Både längs västkusten och i Östersjön observerades signifikanta våghöjder* på över 3 meter. Flest höga vågor observerades på västkusten under juli.

Redan under månadens första dag registrerades en av de högsta signifikanta våghöjderna vid Huvudskär på 3,4 meter. Det blåste då 12 m/s från nordost. Vid Knolls grund registrerades vågor på 2,6 meter.

Två dagar senare, i kölvattnet av ett kraftigt lågtryck som dragit in över västkusten, nådde vindstyrkorna upp till 18 m/s. Även på Väderöarna kunde man då observera en signifikant våghöjd på 3,4 meter.

Finngrundsbojen registrerade som högst en signifikant våghöjd på 1,8 meter under den 4 och 5. Generellt var den signifikanta våghöjden i Östersjön och Bottenhavet inte över 1,5 meter.

I och med att lågtryck fortsatte dra in västerifrån steg den signifikanta våghöjden vid Väderöarna över 2 meter ytterligare två gånger under månaden. Den 17 noterades en signifikant våghöjd på 2,7 meter då det blåst ihållande västliga vindar upp till 15 m/s. Den 31 rörde sig ett lågtryck in över södra Norge och förde med sig sydvästliga vindar. Vid Väderöarna noterades då en signifikant våghöjd på 2,2 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna juli 2017.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juli 2017. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juli 2017.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juli 2017. Förstora Bild