Juli 2012 – Normala förhållanden i havet

Juli bjöd på blygsamma badtemperaturer. Ingen av de bevakade stationerna nådde över 20°. Trots det blev månadsmedelvärdet normalt på de flesta håll.

Efter en kylig juni värmdes ytvattnet upp under början av juli då varmare luft bredde ut sig över landet. Längs kusterna i Götaland och Svealand blev det nära badtemperatur då ytvattnet nådde dryga 18° och lokalt upp emot 20 på västkusten och i Östersjöns innerskärgårdar.

I mitten av månaden sjönk ytvattentemperaturen längs Götalands ostkust med flera grader, på grund av lokal uppvällning orsakad av ihållande sydvästliga och västliga vindar. Även i Hanöbukten noterades lokal uppvällning vid ett antal tillfällen under månaden.

Under slutet av månaden stabiliserades vädret något och åtminstone södra Sverige fick några högsommardagar. I samband med detta klättrade ytvattentemperaturen längs kusterna igen och det blev ytterligare badmöjligheter på många håll, åtminstone för de lite modigare.

Ute i de fria bassängerna låg höjningen av temperaturen från månadens början till månadens slut på 4-5 grader; från 9 till dryga 14 i Bottenviken och från 14 till 18 i Södra Östersjön.

Månadsmedelvärdet för ytvattentemperaturen i haven kring Sverige blev normalt eller nära normalt i samtliga bassänger. Det blev dock inga nya högstavärden, och maxtemperaturerna för månaden blev blygsamma.

Ytvattentemperatur i kustvatten juli 2012.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juli 2012
Ytvattentemperatur i havet 15 juli. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 juli 2012
Ytvattentemperatur i havet 31 juli. Förstora Bild

Vattenstånd kring medelnivå

Vattenståndsvariationerna var små även under juli månad. Månadens högsta notering med +46 cm uppmättes i Kungsvik natt mot den 14 vid hårda västvindar då ett lågtryck passerade över norra Sverige. I Skagerrak där Kungsvik är beläget syns tidvattnets inverkan på vattenståndet tydligt. På morgonen hade vattnet sjunkit till +5 cm men steg sedan åter till +45 cm till kvällen.

Den 23 gav ett lågtryck med centrum över Island sydvästliga vindar upp mot kulingstyrka över svenska vatten. I Bottenviken pressade vinden vattnet norrut och månadens högsta nivå registrerades i Kalix med +40 cm. Spikarna i Bottenhavet uppmätte samtidigt +27 cm.

Månadens lägsta vattenstånd uppmättes även det i Kungsvik med -34 cm den 4 då ett högtryck legat över Sverige några dagar. Skanör hade -27 i samband med västvindarna den 15 och i norr sjönk vattenståndet i Kalix till -31 cm efter en kallfrontspassage med nordvindar.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juli 2012

Få höga vågor

De signifikanta våghöjderna* under juli månad höll sig under 2 meter på de båda mätplatserna i Östersjön, förutom den 23 då Huvudskär Ost noterade 2,7 meter. Vid Väderöarna i Skagerrak registrerades signifikanta vågor på över 3 meter vid två tillfällen, den 15 uppmättes 3,1 och den 23 var våghöjden 3,5 meter i samband med hård sydvästlig vind.

Mätbojen i Bottenhavet, Finngrundet, hade en lugn månad, de högsta signifikanta våghöjderna som registrerades var 1,6 meter vilket skedde den 10, 21 och 23 juli.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i juli 2012
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i juli 2012. Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna juli 2012
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i juli 2012. Förstora Bild