Januari 2018 - Höga vågor

De högsta och lägsta vattenstånden observerades under samma dag i landets västra farvatten. På södra Östersjön var det ovanligt höga signifikanta våghöjder den 16. Perioder med blåst, kallt och milt väder avlöste varandra och påverkade istillväxten. I början av månaden var ytvattentemperaturen 1-2 grader över det normala i samtliga bassänger.

Avkylning och istillväxt varvat med mildare och blåsigare perioder.

Lågtryck vandrade i början av månaden åt nordost över landet och isläggningen gick långsamt. Den 9 växte ett högtryck till över mellersta Skandinavien och en kallare period inleddes med nyisbildning och istillväxt längs kusterna i Bottniska viken, Finska viken och även i Mälaren. I mitten av månaden tog milda sydvindar tillfälligt över och den tunna isen som bildats, trycktes norrut. I norra Bottenviken bildades en stampisvall vid iskanten.

Dagarna därefter blev det sakta lugnare och kallare igen och is började snabbt lägga sig i Bottenviken, norra Kvarken och längs finska kusten i Bottenhavet. Även i Finska viken och Rigabukten började is att lägga sig. Den 24 var en stor del av Bottenviken och norra Kvarken täckt med tunn is, men blåsigare väder rev snabbt upp istäcket igen. I slutet av månaden blev det åter långsamt kallare i norr och isen fortsatte att växa till. Till sjöss i norra Bottenviken fanns då 10-30 cm tjock is. I västra Mälaren ca 10 cm fastis. 

Ytvattentemperaturen centralt i samtliga havsbassänger var i början av månaden 1-2 grader över den normala. Avkylningen av ytvattnet fortsatte dock i rätt normal takt och i slutet av månaden var det nära noll grader i centrala Bottenviken, 1-2 grader i centrala Bottenhavet, 3-4 grader i Egentliga Östersjön och 4-5 grader i Västerhavet.

Marviken noterade ett nytt januarirekord för maxtemperatur i ytvattnet med 4,2 grader.

Ytvattentemperatur i kustvatten januari 2018 (78 kB, pdf)

 Is och ytvattentemperatur i havet 31 januari 2018.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 31 januari 2018. Förstora Bild
 Is och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2018.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2018. Förstora Bild

Vattenstånd

Månaden inleddes med vattenstånd flera decimeter över det normala på samtliga platser runt Sveriges kust.

Den 3-4 passerade ett lågtryck södra Sverige. Längs västkusten var det en ostlig kuling som pressade vattnet västerut. I Kungsvik sjönk det till -33 cm på morgonen den 3. När vinden sedan avtog steg det till +70 cm natten mot den 4.

Sedan var det en vecka med mer högtrycksbetonat väder och vattenstånden sjönk sakta. Den 9 hade Kungsvik -52 cm, Stenungsund -49 cm och Göteborg -39 cm.

Den 15 var det en sydostlig vind längs västkusten som pressade vattnet åt nordväst. I Viken noterades månadens lägsta vattenstånd natten till den 16 då det sjönk till -69 cm. Sedan vred vinden mot väst och vattenstånden steg. På kvällen den 16 hade Viken +62 cm. Månadens högsta vattenstånd observerades samma dag i Kungsvik med +87 cm. Även på Bottenviken och Bottenhavet var det en sydostlig vind som pressade vattnet åt nordväst. I Kalix steg det till +82 cm och Ratan hade +66 cm.

Den 24 rörde sig ett lågtryck in mot de norra delarna av landet. Längs västkusten var det en sydvästlig vind och i Kungsvik steg vattenståndet till +82 cm. I södra Östersjön var vattenståndet lågt, Simrishamn hade -52 cm. På Bottenviken var det en sydostlig vind och i Kalix steg vattenståndet till +61 cm. I samband med detta och efterföljande lågtryck uppstod en .

Vattenstånd vid 7 mätstationer i januari 2018 (141 kB, pdf)

Höga vågor

Under januari passerade flera lågtryck och gav upphov till höga vågor längs Sveriges kust. Både på väst- och ostkusten observerades signifikanta våghöjder* på 6 meter.

Den 7 passerade ett lågtryck norra Sverige. På västkusten var det en sydvästlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,2 meter vid Väderöarna.

Den 15-16 befann sig ett större lågtryckssystem väster om Sverige. Vid Väderöarna var det en sydlig vind på 21 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,5 meter.

På Östersjön var den en sydlig vind på 18 m/s. Vid Knolls grund observerades en signifikant våghöjd på 6,0 meter, detta var den näst största oavsett månad sedan mätningarna startade där 2011. Vid Huvudskär steg den signifikanta våghöjden till 5,4 meter och det var den tredje högsta på denna plats sedan mätningarna startade 2001. Luckor förekommer i mätserien.

På Bottenhavet var det en sydostlig vind på 15 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,9 meter.

Den 25 passerade ett lågtryck norra Sverige och på västkusten var det en sydvästlig vind på 24 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg då till 6,0 meter. På ostkusten blåste det 17 m/s och vid Huvudskär steg den signifikanta våghöjden till 4,4 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund januari 2018.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund januari 2018. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna januari 2018.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna januari 2018. Förstora Bild