Januari 2013 - Varierande isläge

Januari bjöd på en mild start, kyligare mitt och ett milt och blåsigt avslut. Detta ledde i sin tur till ett varierande isläge under månaden. Ett lågtryck mot slutet av månaden ledde till lågt vattenstånd i Öresund och enligt vågmodellerna uppgick då våghöjden till över 5 meter vid Väderöarna.

Isläget varierade

I december pågick en relativt snabb isläggning i Bottenviken och Norra Kvarken, men efter en blåsig nyårshelg var isen till sjöss koncentrerad till den nordligaste delen av Bottenviken.

Efter den blåsiga inledningen började isen i Bottniska viken återhämta sig, och Bottenviken samt Norra Kvarken var åter istäckta kring den 17.

Under mitten av månaden stabiliserades ett högtrycksläge med intensiv kyla i hela landet. I samband med det började is bildas längs kusterna även längre söderut i Östersjön och längs västkusten. Kring den 25 bildades även så kallad pannkaksis till sjöss i Skagerrak och Kattegatt, men denna isläggning blev dock kortvarig och isen försvann inom några dagar.

Den för säsongen dittills största isutbredningen inföll den 27 januari. Bottenviken och Norra Kvarken var helt isbelagda och det låg is längs hela den svenska Bottenhavskusten och i stora delar av Östersjökusten. Mycket hårda vindar under månadens sista dagar decimerade dock utbredningen markant och vid januaris slut var isläget endast marginellt större än det som inledde månaden.

Ytvattentemperaturerna blev normala på de flesta håll tack vare den kalla mitten av månaden.

Ytvattentemperatur i kustvatten januari 2013.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 januari 2013
Is och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2013. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 januari 2013
Is och ytvattentemperatur i havet 31 januari 2013 . Förstora Bild

Låga vattenstånd i Öresund

I början av januari var vattenstånden på eller över det normala på de flesta platser runt Sveriges kust.

Den 10 gav ett lågtryck sydost om Sverige nordostlig vind över Bottenviken. Vid Ratan sjönk vattenståndet från +17 till -41 cm på något dygn.

Mitten av januari dominerades av mer högtrycksbetonat väder och vattenstånden började sjunka. Flera stationer registrerade sina månadslägsta i samband med detta. Natten mot den 21 var det en nordlig vind över Bottenviken och Ratan hade då -49 cm. Den 22 var det som lägst på västkusten då Kungsvik hade -56 cm.

Den 30 och 31 berördes Sverige av ett djupt lågtryck som rörde sig in över de norra delarna av landet. Den 30 var det en sydlig kuling längs västkusten och vattnet pressades norrut. Månadens högsta vattenstånd registrerades då i Kungsvik med +82 cm. Sedan vred vinden mot sydväst och den 31 var det vindar på över 20 m/s över Östersjön. Vattnets pressades åt nordost och månadens lägsta vattenstånd -96 cm registrerades då i Skanör.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i januari 2013.

Höga vågor

Bojen vid Väderöarna togs upp den 17 januari för att inte skadas av eventuell is. Innan dess så registrerades den högsta signifikanta våghöjden* till 3,3 meter på månadens första dag. Detta i samband med en sydvästlig vind på över 10 m/s. Den 3 var det en västlig kuling och våghöjden steg då till 2,9 m. Den 30 berörde ett kraftigt lågtryck Sverige och över västkusten var det vindar på över 20 m/s. Tittar man på modelldata för Väderöarna så visar den att signifikanta våghöjden steg till över 5 m.

Bojen vid Knollsgrund registrerade den högsta signifikanta våghöjden 4,2 meter den 11 då det var en nordostlig kuling över Östersjön. Natten mot den 28 var den en sydlig vind på ca 10 m/s över Östersjön och den signifikanta våghöjden steg till 2,8 m.

Fínngrundsbojen togs in den 23. Den 10 var det en nordostlig kuling över Bottenhavet och den signifikanta våghöjden steg då till 2,9 meter. Den 20 var det återigen en nordostlig vind, denna gång på strax över 10 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2,4 m.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i januari 2013
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i januari 2013. Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna januari 2013
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i januari 2013. Förstora Bild