December 2017 - Höga vattenstånd i de östra farvattnen

Decembers månadsmedel för vattenståndet var ovanligt högt på flera platser i de östra farvattnen. De högsta signifikanta våghöjderna på över 6 meter observerades på västkusten. Mot slutet av månaden var det 10-30 cm fastis i norra Bottenviken. I brist på riktig vinterkyla gick avkylningen av ytvattentemperaturen i våra farvatten relativt långsamt.

Långsam avkylning och perioder med nyisbildning

Ihållande nordliga vindar i början av månaden resulterade i att nyisen snabbt kröp ut från kusten i den avkylda Bottenviken. Dock trycktes isen tillbaka lika snabbt av ett inkommande lågtryck den 8, och efterhand bildades en mindre stampisvall längst i norr. En högtrycksrygg den 17 gav åter en skjuts åt nyisbildningen och nyis stod att finna i skyddade vikar ned till norra Bottenhavet samt i västra delen av Mälaren. Den tillfälliga kylan avlöstes sedan av mildare luft söderifrån och avslutningen på december gick åt det mildare hållet, med 10-30 cm fastis i norra Bottenviken och viss avsmältning av nyisen i söder.

Då december inte fick se någon riktig vinterkyla gick avkylningen av ytvattentemperaturen i våra farvatten relativt långsamt. Avkylningen var som brukligt, under hösten och vintern, kraftigast närmast kusterna och i de centrala delarna sjönk temperaturen generellt med omkring 2 grader under december. I slutet av månaden var ytvattentemperaturen 3-4 grader i Bottniska viken och 6-7 grader i Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Inga nya rekord noterades för ytvattentemperaturen under månaden.

Ytvattentemperatur i kustvatten december 2017 (79 kB, pdf)

Is- och ytvattentemperatur i havet 15 december 2017.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 15 december 2017. Förstora Bild
Is- och ytvattentemperatur i havet 31 december 2017.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 31 december 2017. Förstora Bild

Vattenstånd

December inleddes med vattenstånd omkring 20-40 cm över det normala i de östra farvattnen och omkring det normala i de västra. Återkommande lågtryckspassager med sydvästliga vindar gjorde att vatten pressades in i Östersjön och vattenstånden höll sig över det normala.

Vid månadens inledning rörde sig ett lågtryck norrut över Baltikum. Längs västkusten var det en nordlig vind och detta tillsammans med tidvattnets ebb gjorde att månadens lägsta vattenstånd registrerades i Kungsvik med -38 cm. På Östersjön var det en nordostlig vind som pressade vattnet åt sydväst. I Kungsholmsfort steg det till +60 cm och i Skanör till +63 cm. När lågtrycket passerat blev det en sydvästlig vind som pressade vattnet åt nordost. Den 3 hade vattenståndet sjunkit till -12 cm i Kungsholmsfort och -35 cm i Skanör.

Den 7-8 rörde sig ett lågtryck upp längs Norska havet. På västkusten var det en sydvästlig vind på 24 m/s vilket pressade vattnet in mot kusten och månadens högsta vattenstånd observerades i Stenungsund med +97 cm. Kungsvik hade +79 cm och Göteborg +92 cm. På Bottenviken var det en sydlig vind som pressade vattnet norrut. I Kalix steg det till +85 cm.

Den 14 var det en syd- till sydostlig vind över Östersjön vilket pressade vattnet in mot Stockholm som noterade +71 cm.

Den 23 var det en västlig kuling på Östersjön som pressade vattnet åt öster och i Skanör sjönk vattenståndet till -37 cm. När vinden sedan avtog natten till den 24 steg vattenståndet under 6 timmar till +59 cm.

Månadsmedlen för december var höga på flera platser. Tittar man på mätningar sedan år 1900 har det i Stockholm endast varit högre 3 gånger tidigare och i Kungsholmsfort 4 gånger. Men för att hitta högre noteringar behöver man bara gå tillbaka till år 2015. De högsta medlen är från 1913.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i december 2017 (141 kB, pdf)

Höga vågor

Flera lågtryckspassager under december gav upphov till höga vågor. De högsta över 6 meter noterades vid Väderöarna. Våghöjder över 6 meter är ganska vanligt förekommande under en decembermånad på västkusten.

Den 3 var det en sydvästlig vind på 14 m/s på Östersjön och vid Huvudskär steg den signifikanta våghöjden* till 3,6 meter.

Den 8-9 rörde sig ett lågtryckssystem upp längs Norska havet. På västkusten var det en sydvästlig vind på 24 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 6,0 meter. På Östersjön blåste det sydväst 14 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskär steg till 3,8 meter.

Den 14 berörde ett lågtryck södra Sverige. På Östersjön var det en sydlig vind på 14 m/s. Vid Huvudskär steg den signifikanta våghöjden till 3,9 meter och vid Knolls grund till 3,5 meter.

Den 26 rörde sig ett lågtryck in över Sydnorge. Längs västkusten blåste det 29 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 6,2 meter vilket var månadens högsta observation. På Östersjön blåste det 14 m/s och vid Huvudskär steg den signifikanta våghöjden till 3,0 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2017.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2017. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund december 2017.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund december 2017. Förstora Bild