September 2009 - Solig eftersommar

Trots att det regnade en hel del i början av månaden och att även många molnområden senare passerade blev det ändå mer sol än normalt. Solskenstiden för årets september hamnar ungefär på femte plats av de senaste femtio septembermånaderna. Hösten, som normalt brukar dra ner över landet under månaden, dröjde och temperaturerna var ofta sommarlika fram till de sista dagarna av månaden. September bjöd även på åska, främst den 2-3, och mycket kraftiga vindar i fjällen den 9 när ett intensivt lågtryck passerade. I slutet av månaden kom en försmak av vintern då talrika snöbyar gav ett snötäcke i fjällen.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Solsken avlöstes av blöta

Den 1 var solig och varm i större delen av landet varvid månadens högsta temperatur 26.7° uppmättes i Lund. Ett lågtrycksområde över Norska havet styrde dock in nederbördsområden och skurar över Sverige, men det gav inga större mängder den 1-2 utom i fjällen.
 
De följande dygnen skulle emellertid bli den blötaste perioden i september. Den 3 kom ett omfattande nederbördsområde från de Brittiska öarna in över Götaland. Det följdes av skurar, med åska över främst Skåne och Gotland. En tromb förstörde några byggnader nära Hamra på sydligaste Gotland.

Den 4 täcktes nästan hela landet av nederbördsområden, mest föll i sydvästra Sverige där Källsjö i Halland fick 61 mm och i norra Sverige där Vidsel i Lappland fick 60 mm. Ytterligare ett nederbördsområde nådde västkusten på kvällen. Dagen därpå föll mest nederbörd i Värmland, där Koppom fick 73 mm.

Västlig strömning

Över Atlanten rådde från den 5 en västlig strömning, som styrde in nya nederbörds-områden under några dygn. Det föll inga större nederbördsmängder utom i norra Norrland. Ett djupt lågtryck över Norska havet gav både nederbörd och kraftiga vindar i fjällen den 9.

Stekenjokk hade då som mest 41 m/s i medelvind och 49 m/s i byvind. På soliga platser noterades samma dag temperaturer över 20° ända upp till Piteå, som hade 21.2°. I Götaland noterades årets sista högsommartemperaturer med som mest 26.2° i Gladhammar.

Samtidigt började ett högtryck, med centrum över de Brittiska öarna, växa upp från sydväst. Lågtrycken gick nu på banor från nordväst in mot Sverige. Ett litet lågtryck strax väster om mellersta Norge rörde sig snabbt ner över Sverige och ut över Östersjön den 12 med nederbörd och åska. Visby fick då 27 mm. Det följdes av skurar i sydöstra Götaland den 13.

Karta med soltimmar under september 2009
Antal soltimmar i september 2009 Förstora Bild
Medelmolninghet under september 2009
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2009 Förstora Bild

Högtryck, soligt och första snön

Den 14 växte högtrycket in över mellersta Sverige och lågtrycken fick ta nordligare banor. Typiska höstdimmor uppträdde nu lokalt.

Trots detta blev dagarna ofta soliga med höga eftermiddagstemperaturer, såsom den 15 då landets högsta temperatur noterades i Älvsbyn i Norrbotten med 23.7°, vilket sannolikt är rekord så sent i september i norra Norrland.

Högtrycksinflytandet försvagades tillfälligt då en långsträckt kallfront nådde fjällen från nordväst på kvällen den 15 och passerade landet den 16. Det blev kyligare men endast små nederbördsmängder föll. Redan dagen därpå kom ett nytt högtryck in över södra Östersjön.

Ett nederbördsområde drog in över fjällen på kvällen den 17. I Lapplandsfjällen föll nederbörden då som snö i högre terräng. Den 18-19 passerade nederbördsområdet norra Sverige medan högtrycket styrde vädret i söder.
 

Nya lågtryck

Den 20 blev en varm dag ända uppe i norra Norrland, men nu började högtrycket ge vika för anstormande fronter från väster. Därmed inleddes en period med nya nederbördsområden som kom in västerifrån. Det första av dessa gav regn främst i Svealand den 20.
 
Dygnet därpå blev en mulen mellandag med bara små mängder i väntan på nästa nederbördsområde, som anlände den 22 med friska vindar och skurar i släptåg. Mest nederbörd föll i fjällen med drygt 20 mm.

Även dagen därpå blev blåsig och med skurar främst i fjällen men även i södra Götaland. Den 24 passerade ett mindre nederbördsområde, med några insprängda åskväder, Götaland och östra Svealand, vilket gav lite nederbörd där.

Hösten tillfälligt på reträtt

Ett högtryck i söder avancerade norrut, vilket gjorde att lågtrycken tog banor över Norrland. Det blev åter uppehåll i söder och nederbörd främst i fjällen. Varm luft fördes långt norrut och dagens högsta temperatur i landet den 26 blev 21.9° i Hudiksvall.

Men den 27 kom kyligare luft ner bakom en första kallfront. Den följdes av en andra mycket markant kallfront med byig vind, hagel och åska, som snabbt drog ner över landet den 28 och natten till den 29. I fjällen bildades delvis kraftiga snöbyar som där gav någon decimeter snö.

Digernäset i Jämtland fick 26 mm i smält form. I främst södra Sverige avslutades månaden med ett par soliga höstdagar. En klar natt till den 30 gav allmän markfrost långt nere i Götaland. De lägsta temperaturerna där blev kring -5°. I Lappland uppmättes samtidigt månadens lägsta temperatur -8.7° i Latnivaara.

Karta över åskdagar september 2009
Åskdagar under september 2009 Förstora Bild
Karta över totalt antal blixtar september 2009
Totalt antal blixtar september 2009 Förstora Bild
bildtest