September 2009 - Temperatur i havet

September var en förhållandevis mild månad och ytvattentemperaturerna gick långsamt men stadigt nedåt under månaden.

Kalla ytvattentemperaturer trots mild väderlek

September var en förhållandevis mild månad och ytvattentemperaturerna gick långsamt men stadigt nedåt under månaden. Ingen av de bevakade stationerna noterade någon uppvärmningsperiod, och det slogs inga nya värmerekord, tvärt om fick både Marviken och Finngrundet nya minimitemperaturer för månaden, dock för korta serier.
 
I Bottniska viken lämnade augusti efter sig ett värmeunderskott på cirka 3 grader, och här blev även månadsmedelvärdet för september under det normala.

Även i norra och mellersta Östersjön inleddes månaden med ytvattentemperaturer något under de normala. Längre söderut fanns i ytvattnet ett värmeöverskott som ökade under månaden på grund av den långsamma avkylningen. På västkuststationerna var ytvattentemperaturen i slutet av månaden 2-3 grader högre än normalt, och även månadsmedelvärdet blev högre än normalt.

Karta över ytvattentemperatur i havet 14 september 2009
Ytvattentemperatur i havet 14 september 2009 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 28 september 2009
Ytvattentemperatur i havet 28 september 2009 Förstora Bild