September 2009 - Vattenstånd och vågor

Ett djupt lågtryck över Sydnorge kring den 4-5 resulterade i vattenstånd kring 60 cm över medel längst västkusten.

Höga vågor

Den 4 genererade sydvästlig kuling 2.5 - 3-metersvågor i Skagerrak och Östersjön, med något lägre vågor i Bottniska viken. Väderöarna och Södra Östersjön hade även den 6 signifikant våghöjd strax under 3 m.

Den 22 medförde ett djupt lågtryck åter sydvästlig kuling. Då nådde den signifikanta våghöjden över 3 m i Södra Östersjön samt vid Väderöarna, där månadens högsta signifikanta våghöjd på 3.8 m och maximal våghöjd på 6 m noterades. Väderförhållandena höll i sig, och dessa två stationer hade vågor runt eller över 2 m resten av månaden

Högvatten i Bottenviken

Sydliga och sydvästliga vindar i kombination med låga lufttryck tryckte upp vattenståndet kring Sveriges kuster under septembers inledning. Ett djupt lågtryck över Sydnorge kring den 4-5 resulterade i vattenstånd kring 60 cm över medel längst västkusten. Detta lågtryck vandrade sedan norrut och orsakade den 9 månadens högsta vattenståndsnotering med 89 cm över medel i Kalix.

I mitten av månaden dominerade högtrycken istället, och havsytan pressades ner. Under nordostliga vindförhållanden den 14-16 hade man längst västkusten låga vattenstånd, med månadens lägsta notering, 48 cm under medel i Kungsvik den 14. Under slutet av månaden var lågtrycken och sydvästvindarna tillbaka, och med dem åter vattenstånd över medel längs västkusten och ett överskott av vatten i Östersjön.