September 2009 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

I sydöstra Småland och Blekinge har vattenflödena varit betydligt lägre än normalt. I övriga delar av landet har vattenflödena under september varit omkring de normala.

Vattenföring

Några nederbördsrika dagar i början av månaden medförde vattenföring betydligt över normalt i vattendrag i västra Götaland och västra Svealand. I slutet av månaden låg flödena i detta område åter på normala nivåer. I sydöstra Småland och Blekinge har vattenflödena varit betydligt lägre än normalt. I övriga delar av landet har vattenflödena under september varit omkring de normala.

Markvattenhalten

I nästan hela landet var markvattenhalten omkring den normala. I Norrbottens läns kustland och i sydöstra Götaland var markvattenhalten något under den normala.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har i Götaland och Svealand överlag sjunkit med 10 - 50 cm. I Norrland har nivåerna varit tämligen oförändrade men lokalt har nivåerna sjunkit även här. Förändringarna är i stort sett normala för årstiden.

I Skåne och Blekinge samt i Norrbottens län var nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden. I de mellersta delarna av landet var nivåerna över eller mycket över de normala.

Grundvattennivån 15 september 2009 enligt SGU
Grundvattennivån 15 september 2009 enligt SGU Förstora Bild
Beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 27 september
Beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 27 september 2009 Förstora Bild