September 2004 - Höstrusk men milt

Första höstmånaden var rekordblöt längst i norr. Speciellt nederbördsrikt var det dagarna 21-24, då delar av västra och norra Norrland fick mellan 60 och 80 mm regn. I delar av östra Götaland var månaden däremot mycket torr. Under första septemberveckan dröjde sig högsommarvärmen kvar med temperaturer på upp till 26° i Hudiksvall den 5. Månaden som helhet blev också varmare än normalt i så gott som hela landet. I mitten av månaden gjorde sig dock vintern så smått påmind i norr och den 13-14 var marken snötäckt i delar av Lappland. Vid ett par tillfällen kom riktiga höstoväder in över landet med snudd på stormvindar den 13 och 16.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Markvatten och grundvatten

Sensommarvärme

Höstmånaden september inleddes med verkligt höstrusk. Ett lågtryck och regnområde passerade österut över södra Skandinavien den 1, samtidigt som ett annat regnområde sakta rörde sig norrut över norra Norrland.

Malå-Brännan i södra Lappland fick därvid mest regn med 57 mm. I norr var det riktigt varmt, Haparanda hade exempelvis 22° den 1 och Älvsbyn lika mycket den 2.

En högtrycksrygg trängde denna dag undan lågtrycket, och därefter var det soligt och varmt främst i söder. Månadens högsta temperatur, 26°, uppmättes dock så långt norrut som i Hudiksvall den 5.

Blåsigt och kyligare

Från den 6 fördes betydligt kyligare luft in längst i norr med lokalt mycket byiga vindar. Denna dag noterade Tarfala i Kebnekaisefjällen hela 46 m/s i de kraftigaste vindstötarna.

Den 5-8 förekom även kraftiga regnskurar, efterhand även snöbyar, i de västra fjällen, varvid Storlien fick 50 mm på 36 timmar den 6-7. I Katterjåkk var också marken snötäckt den 8, vilket var första gången för säsongen vid någon av våra stationer i bebodda trakter.

Högtrycket hade nu sin tyngdpunkt över Brittiska öarna och rörde sig sakta österut. På dess östsida blåste hårda nordvindar på upp till 21 m/s på Söderarm den 8.

I norr var nätterna mycket kalla med ner till -6° i Latnivaara i Lappland den 8 och Ylinenjärvi i Norrbotten den 9. I de nordligaste fjällen förekom talrika skurar även den 9-11, Katterjåkk fick under dessa dagar 56 mm.

Den 10-11 var det åter mycket blåsigt med medelvindar på upp till 23 m/s vid Stora Sjöfallet och i Tarfala förekom byvindar på 42 m/s den 10.

Medelmolninghet under september 2004
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2004 Förstora Bild
Karta med soltimmar under september 2004
Antal soltimmar i september 2004 Förstora Bild

Vinterlikt i norr

Temperaturkontrasterna var nu mycket skarpa. Den 11 var det exempelvis 24° i Kristianstad, medan temperaturen inte orkade över 5-gradersstrecket i Katterjåkk.
 
Följande dag passerade ett ganska intensivt lågtryck österut över norra Sverige, vilket medförde kraftig vind i söder, där också åska förekom på många håll.

Under natten till den 13 blåste det som mest 24 m/s i medelvind på Stora Väderö. På morgonen sjönk temperaturen till -8° i Naimakka och den 13-14 var marken snötäckt i delar av Lappland, bl a så långt österut som i Glommersträsk.

Höstrusk

Över sydvästra Sverige kom ett område med regn och åska in den 14 i samband med att ett intensivt lågtryck närmade sig västerifrån. Det passerade Svealand den 15, samtidigt som dess regnområde gav upp till 20 mm i de inre delarna av södra och mellersta Norrland.

Lågtrycket åtföljdes av hårda vindar på upp till 24 m/s vid Svenska Högarna den 16. Följande dag låg ett djupt lågtryck söder om Island och tillhörande regnområde gav då i allmänhet ca 20 mm i nordvästra Götaland, på Nordkoster dock hela 33 mm.

Nya fronter och regnområden kom in över Sverige från väster under de följande dagarna och i gränsområdet mellan kylig luft längst i norr och relativt varm luft i söder fick mellersta och norra Norrland omkring 20 mm regn den 19.

Sydöstra Sverige berördes inte av höstrusket utan där var vädret ännu sommarlikt med temperaturer på upp till 20° i Fårösund den 20.

Samma dag gav ett nederbördsområde i anslutning till ett mycket omfattande lågtryck vid Färöarna regnmängder på 20-40 mm på många håll i landets södra hälft, lokalt ännu mer, Havraryd i Halland fick exempelvis 59 mm.

Den 21 rörde sig lågtrycket in över Skandinavien, varvid det blev blåsigt, främst vid västkusten. Lågtrycket låg sedan kvar till den 24 och gav mycket ostadigt väder främst i norr, där exempelvis Storlien fick 81 och Älvsbyn 73 mm regn den 21-24.

Vackert höstväder

En kortvarig stabilisering i vädret inträffade den 25 och temperaturen steg då med solens hjälp till 20° i Karlshamn.

Även följande dag bjöd på sol i stora delar av landets södra hälft, men den 27 passerade ett lågtryck österut över mellersta Skandinavien.

I samband därmed förekom hårda vindar längs kusterna i södra Sverige och ett regnområde passerade där snabbt österut.

I norr rörde det sig långsammare och gav större mängder, Storlien fick exempelvis 21 mm. Sedan regnområdet passerat klarnade det upp och Götaland fick åter en vacker dag den 28.

Under månadens båda sista dygn bestämdes vädret mer och mer av en högtrycksrygg som gav vackert höstväder i nästan hela landet. Skåne berördes dock av ett regnområde den 29, och frost förekom långt nere i inre Götaland.

Karta över åskdagar september 2004
Åskdagar under september 2004 Förstora Bild
Karta över totalt antal blixtar september 2004
Totalt antal blixtar september 2004 Förstora Bild
bildtest