September 2004 - Temperatur i havet

I början av månaden var ytvattentemperaturen några grader varmare än normalt och avkylningen gick långsamt. En sydvästlig och västlig kuling den 16 sänkte temperaturen lokalt utanför Utklippan och öster om Hoburgen till ca 12 °. Även i övriga farvatten sjönk vattentemperaturen till omkring den normala.

Uppvällningsfenomen i södra Östersjön

Ytvattentemperaturen var i början av månaden 2-3 grader över den normala och avkylningen gick långsamt.

Från mitten av september blev vädret blåsigare och svalare. Redan den 12 började i samband med friska sydvästvindar flera kraftiga uppvällningsfenomen uppträda i södra Östersjön och kring Gotland.

En sydvästlig och västlig kuling den 16 sänkte temperaturen lokalt utanför Utklippan och öster om Hoburgen till ca 12 °. Nästa kraftiga sydväst- och västvind den 22 sänkte vattentemperaturen ytterligare.
 
Utanför södra Öland var det bara 6.5 ° medan det var 13-14 ° på yttre Hanöbukten. Utanför sydöstra Gotland var det samtidigt 7.5 °. Längre norrut var uppvällningen inte lika markant.

Även i övriga farvatten sjönk vattentemperaturen till omkring den normala, i Bottenviken dock någon grad över den normala.

Karta över ytvattentemperatur i havet 16 september 2004
Ytvattentemperatur i havet 16 september 2004 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 september 2004
Ytvattentemperatur i havet 30 september 2004 Förstora Bild