September 2004 - Markvatten och grundvatten

Både markvattenhalterna och grundvattennivåerna var i stort sett normala eller över de normala för perioden med några undantag.

Markvattenhalten

Markvattenhalterna var normala eller över de normala för årstiden i hela landet, utom i främst Hälsingland och på Gotland där de var något under de normala.

Grundvattennivån

I stora delar av Götaland och nordligaste Norrland var nivåerna över eller mycket över det normala i mitten på månaden. I Jämtland och västra Härjedalen var dock nivåerna fortsatt låga.

Grundvattennivån 15 september 2004 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 september 2004 enligt SGU. Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 22 september 2004
Markvattenhalt i procent av den normala, 22 september 2004 Förstora Bild