September 2004 - Vattenstånd och vågor

Vattenståndet i Östersjön låg i början av månaden omkring medelvatten men steg i slutet av månaden och den 27-28 var vattennivån i Bottniska viken 40-50 cm över medelvatten. Hårda sydvästliga och västliga vindar dominerade under perioden 13-27 september vilket medförde vågor på över 2 m vid västkusten.

Höga vågor

Friska eller hårda sydvästliga och västliga vindar dominerade under perioden 13-27 september. Det medförde ofta signifikanta vågor över 2 m på västkusten, södra Östersjön och utanför Baltiska kusten inklusive Finska vikens mynning.

Främst den 20-21 och den 27 var den signifikanta våghöjden drygt 3 m utanför Bohuskusten liksom även på södra Östersjön, dock inte vid svenska kusten.

Vattenståndet högt i slutet av månaden

Vattenståndet i Östersjön låg i början av månaden omkring medelvatten men sjönk sakta. Ett högtryck över Nordsjön och södra Sverige skapade kraftiga nordvindar och månadens lägsta vattennivån noterades från Bottenviken och västkusten den 8.
 
En lång period med lågtryck som rörde sig på en bana över norra Sverige skapade kraftiga sydvästliga vindar över södra Sverige och vatten strömmade in genom Öresund och Bälten.

Västliga kulingvindar den 21-22 medförde att vattnet steg till 80 -100 cm över medelvatten på västkusten samtidigt som det var 10-15 cm under medelvatten vid Skånes sydkust.

Vattenståndet steg i Östersjön och den 27-28 var vattennivån i Bottniska viken 40-50 cm över medelvatten. Därefter växte ett högtryck till västerifrån, varvid vattnet drev ner till södra Östersjön och vidare ut till Västerhavet.