Oktober 2007 - Torrt och i norr varmt med lite snö

Vädret under oktober har karakteriserats av små nederbördsmängder i nästan hela landet samt temperaturöverskott i norr. Snöutbredningen var också mindre än den normala, delvis på grund av värmen i norr som gav regn istället för snö. I nordligaste Lappland var det den varmaste oktobermånaden sedan 2000. I Kiruna blev det dessutom den soligaste oktobermånaden sedan 1994. Även medellufttrycket har i allmänhet varit mycket över det normala speciellt i söder, vilket bidragit till de små nederbördsmängderna.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Varm inledning

Månaden inleddes med mulet väder och i stora delar av landet regn, som dock bara gav små mängder. Temperaturen låg över den normala i hela landet.

Den 2-5 var det fortsatt varmt i norra Sverige, medan temperaturer under de normala dominerade i söder.

Samtidigt var det mestadels uppehållsväder med undantag för en del nederbörd i bl a östra Småland den 2, norra Lappland den 3 och Skåne den 4.

Trots det relativt kalla vädret i söder uppmättes månadens högsta temperatur den 6 med 18.2° i Munka-Ljungby i Skåne.

Ett lågtryck som fördjupats utanför Island rörde sig över Norrland den 6-8. Nederbörd föll då i hela Norrland, varvid de största mängderna kom i Norrbotten där Överkalix-Svartbyn fick 29 mm den 7.

I samband med lågtrycket föll ytterligare nederbörd den 8 i Norrbotten.

Nordliga vindar

När lågtrycket hade passerat landet medförde det att nordliga och nordvästliga vindar rådde från den 8. Dessa förstärktes ytterligare av ett lågtryck som fördjupades norr om Nordkap den 9.

Kall­are luft fördes därmed ned över landet och medförde mestadels klart väder. Detta ledde till att temperaturerna sjönk i hela landet. I samband med tidvis kraftiga nordvästliga vindar i den norra fjällkedjan föll även en del snö den 9 och 10.

Medelmolninghet under oktober 2007
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under oktober 2007 Förstora Bild
Karta med soltimmar under oktober 2007
Antal soltimmar i oktober 2007 Förstora Bild

Snö och regn

Den 11 närmade sig ett lågtryck från väster och gav det första mer utbredda snötäcket för säsongen. På morgonen den 12 hade delar av norra Svealand och södra Norrland ett snötäcke från några centimeter till som mest 10 cm i södra Jämtland.

Söder om snöfallet, i södra Svealand och hela Götaland, föll istället regn, varvid över 10 mm uppmättes på många håll i Svealand, norra Götaland, Halland och på Gotland.

När lågtrycket förflyttade sig österut noterades den 12 medelvindhastigheter på över 20 m/s längs Upplands- och Södermanlandskusten samt på norra Gotland.

Fortsatta nordvästliga vindar norr om lågtrycket gav åter snöfall i Lapplandsfjällen, där Katterjåkks snötäcke ökade till som mest 36 cm den 13.

Dygnsmedeltemperaturerna höll sig under noll i nästan hela Norrland den 11-13, vilket medförde att snötäcket låg kvar. I samband med klart väder den 13 uppmättes även månadens lägsta temperatur på många håll. Kallast hade Latnivaara i Lappland med -12.6°.

Milt

Natten till den 14 passerade en varmfront över Norrland, vilket ändrade vindriktningen från omkring nord till sydväst och temperaturerna steg därmed i hela landet.
 
Det tidigare snötäcket i norra Svealand och södra Norrland var nu nästan helt borta. I samband med varmfronten fick nästan hela Norrland nederbörd både som snö och regn.

Nederbörd

Nederbörd berörde stora delar av landet främst den 16 men även den 17-19. I fjällen var det då även blåsigt med som mest en medelvindhastighet på 27 m/s i Stekenjokk i sydligaste Lappland den 17.

På morgonen den 19 snöade det på ett flertal platser i Götaland, där det i exempelvis Kalmar bildades ett tunt och kortvarigt snötäcke på cirka 1 cm.

Även den 20 förekom mestadels lätt nederbörd i hela Svealand samt i Norrland. Den föll dels som regn dels som snö, vilket gav ett kortvarigt snötäcke i västra Norrland.

Den 21-26 passerade några fronter över landet västerifrån, men ingen nämnvärd nederbörd föll. Vid Norrlandskusten förekom då dygnsmedeltemperaturer på 6-8°, vilket var lika varmt som vid Skånes kust.

Under klara nätter sjönk temperaturen kraftigt och i samband därmed förekom dimma i stora delar av landet den 24-26.

Nederbördsrik avslutning

Ett lågtryck med tillhörande fronter från väster nådde fjällkedjan och gav nederbörd i delar av Norrland den 27 samt i hela landet den 28 och 29.

Den 28 föll mängder på mellan 10 och 30 mm i västra Götaland med som mest 33 mm i Rörastrand i Bohuslän, vilket även var månadens största dygnsnederbörd.

När nederbördsområdet rörde sig österut försvagades det men gav ändå 24 mm på Harstena i Östergötland den 29. Samtidigt föll även snö i nordligaste Lappland.
 
Månaden avslutades med ett nederbördsområde västerifrån som gav ytterligare några centimeter snö i fjällen, medan den i övriga delar av landet mestadels gav små regnmängder.

Karta över åskdagar oktober 2007
Åskdagar under oktober 2007 Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 oktober 2007
Snödjupskarta för 31 oktober 2007 Förstora Bild