Oktober 2007 - Temperatur och nederbörd

Under oktober förekom stora temperatur­överskott längst i norr. Vid månadens slut var bara delar av fjällen snötäckta. Även 2005 saknades snötäcke i nästan hela landet den 31 oktober.

Temperaturöverskott i norr

Under oktober förekom stora temperatur­överskott längst i norr, längre söderut var månadsmedeltemperaturen mer normal och i delar av Götaland även under den normala.

Det är raka motsatsen till temperaturfördelningen under oktober ifjol. Då var det istället överskott i söder samt underskott i norr.

År 2005 hade norra Sverige liknande temperaturöverskott som i år. Senast södra Sverige hade något nämnvärt temperaturunderskott var 2003.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i oktober 2007
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i oktober 2007 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i oktober 2007
Medeltemperaturen i oktober 2007 Förstora Bild

Torrt i stora delar av landet

Oktober har varit en nederbördsfattig månad. I Såtenäs i Västergötland var det exempelvis den torraste oktobermånaden sedan 1944 och i Karlstad har det sedan 1978 bara förekommit en lika torr oktobermånad nämligen 1991.

Nederbördsmängder över de normala fick dock delar av fjällkedjan och Norrbotten. Vid månadens slut var bara delar av fjällen snötäckta. Även 2005 saknades snötäcke i nästan hela landet den 31 oktober.

Karta över nederbörd i oktober 2007
Nederbörd under oktober 2007 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under oktober 2007
Nederbörden i procent av det normala under oktober 2007 Förstora Bild