Oktober 2007 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Markvattenhalten var normal i större delen av landet. Södra halvan av Norrland och hela Svealand hade grundvattennivåer under eller mycket under de normala.

Vattenföring

Vattenföringen har under månaden varit under den normala för årstiden i vattendragen i Svealand och södra Norrland och speciellt i de östra delarna mycket under den normala. I övriga delar av Norrland och i södra Sverige har vattenföringen varit normal för årstiden

Markvattenhalten

Markvattenhalten var normal i större delen av landet. Högre än normalt för årstiden var den i delar av nordöstra Norrland och lägre än normalt i delar av sydöstra Norrland och norra Svealand.

Grundvattennivån

Södra halvan av Norrland och hela Svealand hade grundvattennivåer under eller mycket under de normala. Nivåer mycket över de normala fanns i västra halvan av Götaland upp till en gräns några mil söder om Vänern. I resten av landet var de över eller nära de normala.

Grundvattennivån 15 oktober 2007 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 oktober 2007 enligt SGU. Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 24 oktober 2007
Markvattenhalt i procent av den normala, 24 oktober 2007 Förstora Bild