Oktober 2007 - Vattenstånd och vågor

Oktober präglades av den ena lågtryckspassagen efter den andra från nordväst med vattenstånd som pendlade runt medelnivå. I slutet på månaden då ett nytt lågtryck passerade sjönk vattenstånden i mellersta och norra Östersjön samtidigt som de steg på västkusten och i Bottenviken.

Höga vågor

Lågtrycken avlöste varandra under månadens början men med förhållandevis svaga, växlande vindar och signifikanta våghöjder under 2 m.

Den 11-12 passerade ett djupt lågtryck från nordväst över centrala Skandinavien och medförde hårda vindar på västkusten, i centrala Östersjön och södra Bottenhavet.

Härmed uppmättes vid Väderöarna vågor på 2.9 m samt i södra Östersjön 3.5 m och vid Huvudskär 3.3 m. Månadens högsta notering 3.7 m kom den 28 vid Väderöarna i samband med ett nytt lågtryck.

Stora variationer i södra Östersjön

Oktober präglades av den ena lågtryckspassagen efter den andra från nordväst med vattenstånd som pendlade runt medelnivå, men totalt sett uppmättes ett visst överskott.

Ett djupt lågtryck som passerade från nordväst den 11-12 medförde kraftiga sydväst- till nordvästvindar längs västkusten och nordliga vindar i Bottenhavet. Detta innebar snabba svängningar i södra Kattegatt och södra Östersjön samt lågvatten i Bottenviken.

Nivån vid Skanör sjönk först till -51 cm den 12 för att sedan på några timmar stiga till +92 cm, vilka var månadens lägsta respektive högsta notering.

I slutet på månaden då ett nytt lågtryck passerade sjönk vattenstånden i mellersta och norra Östersjön samtidigt som de steg på västkusten och i Bottenviken vid Kalix noterades +83 cm den 29.