November 2007 - Växlande mellan höst och vinter

Många växlingar mellan lågtryck, med milt och blåsigt väder samt nederbörd, och högtrycksryggar, med klart och kallt väder, gjorde att månadsvärdena för temperatur och nederbörd hamnade nära de normala i stora delar av landet. Kraftigt snöfall förekom också såsom den 8-9 i Lappland med en halvmeter snö på två dygn och vid ostkusten den 13-14. Det senare orsakade stora trafikproblem vilket drabbade Södertörn värst med blockerade vägar under kvällen den 13 och natten till den 14.

Temperatur och nederbörd

Is och temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

En strid ström av nederbördsområden

Månadens första dag passerade ett djupt lågtryck Nordnorge och det blev därvid blåsigt. I främst mellersta Norrland uppmättes stormvindar i fjällen.

Det var milt och månadens högsta temperaturer noterades i nästan hela landet med som mest drygt 14° vid Smålands- och Östgötakusten. En högtrycksrygg växte in över landet och gav mest soligt väder den 2.

Redan på kvällen kom dock ett snöfallsområde in över landets mellersta delar. Det övergick i regn i söder, medan det i norr blev allt kallare och snö föll även den 3.

Den kalla luften i norr rörde sig dagen efter snabbt ner över landet. Ett nytt snöfallsområde berörde norra Norrland den 5 och följdes av nästa nederbördsområde som, i samband med en kallfront västerifrån, kom in över hela landet. Det gav både snö och regn innan det den 6 drog bort österut.

Mest snö fick nordvästra Hälsingland och Dalarna, där Skattungbyn fick 23 mm i smält form den 5. Rikligt med regn föll också i västra Götaland där Ullared sammanlagt fick 35 mm den 5-6.

Natten till den 7 blev klar och kall i norr, medan ett nytt nederbördsområde då redan var på väg in över mellersta Sverige västerifrån. Det gav ett kortvarigt snötäcke i delar av östra Götaland och inre Svealand och ökade på snödjupen i norra Sverige.

Lågtryck och fortsatt ostadigt

Sverige kom sedan att täckas av ett lågtrycksområde med fortsatt ostadigt väder.

Ett nederbördsområde som kom in över mellersta Sverige den 8, gav lokalt ett par decimeter snö i Jämtland, Härjedalen och nordligaste Dalarna där Gördalen fick 25 mm i smält form den 8. I söder, där det blev tillfälligt varmare, föll samtidigt regn, med som mest 26 mm i Mollsjönäs i Västergötland.

I samband med ett lågtryck blev det även blåsigt den 9 med mycket hårt väder på Nordsjön och medelvindvindhastigheter på drygt 20 m/s vid västkusten.

Samtidigt föll rikligt med snö i mellersta Lappland där Moskosel på två dygn fick 50 mm i smält form och snödjupet ökade med en halvmeter till den 9.

Även de följande dagarna föll snö i norr. Kallare luft fördes också ner över hela landet med snöfall även i söder den 10. Där blev det tidvis klart och temperaturen sjönk, i Hagshult noterades -10° den 12.

Ett lågtryck över Baltikum medförde samma dag att ett nederbördsområde med regn och snö österifrån kom in över landet och rörde sig söderut över Götaland.

Medelmolninghet under november 2007
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2007 Förstora Bild
Karta med soltimmar under november 2007
Antal soltimmar i november 2007 Förstora Bild

Snöbyar vid Östersjökusten

Vid fortsatta nordostvindar över den varma Östersjön bildades kraftiga band av snöbyar som drog in mot ostkusten. Södertörn drabbades värst av snö och blåst den 13-14.

Vid Nynäshamn kom 47.5 mm i smält form på ett dygn vilket gav ett snödjup på 30 cm på morgonen den 14. Det blev halt på vägarna mellan Stockholm och Nynäshamn, där bussar och tåg fick ställas in på kvällen den 13.

Även Valdemarsvikstrakten råkade ut för kraftigt snöfall som lokalt gav ett snötäcke på ca 40 cm den 14. Blötsnö med nedfallna träd gjorde även att dessa områden drabbades av strömavbrott.

Med 25 cm den 14 fick också Hoburg på Gotland sitt största novembersnödjup sedan åtminstone 1961.

Omväxlande milt och kallt

Det blev kallt och delvis klart i norra Sverige där månadens lägsta temperatur -28.9° noterades den 15 i Naimakka. En front passerade i norr och gav hård västlig vind i fjällen och snöbyar.

I söder fördes däremot varm och fuktig luft in med västvindarna och gav där övervägande mulet, disigt och dimma den 16-23, varvid snön försvann.

Mellan luftmassorna låg över södra Norrland en frontzon vilken gav både snö, regn och underkyld nederbörd, som den 17 drog norrut så att mildluften täckte praktiskt taget hela landet den 18-22.
 
Ett nederbördsområde rörde sig över mellersta och norra Norrland den 22 och dagen efter drog ytterligare ett nederbördsområde med regn och snö ner över hela landet.

Delar av Svealand och Götaland fick då åter ett snötäcke, som ökade i omfattning då ett nytt nederbördsområde västerifrån kom in på kvällen den 24.

Det efterföljdes av en kall nordlig vind som var hård i fjällen den 26, då också snöbyar förekom i hela landet, liksom vid Svealandskusten den 27.

Större delen av landet noterade också månadens lägsta temperatur den 28, innan nya nederbördsområden passerade och mildare luft kom in i söder. Mest regn med 25 mm fick Kållered och Mollsjönäs i västra Västergötland den 28.

I västra Dalarna ökade snödjupen med ett par decimeter till den sista samtidigt som snön försvann från södra Svealand och söderut.

Snödjupskarta för 15 november 2007
Snödjupskarta för 15 november 2007 Förstora Bild
Snödjupskarta för 30 november 2007
Snödjupskarta för 30 november 2007 Förstora Bild