November 2007 - Temperatur och nederbörd

Trots många passerande nederbördsområden fick en stor del av landet mindre nederbörd än normalt. Större delen av landet hade temperaturer nära de normala. I Göteborg var den till och med exakt lika med normaltemperaturen 4.2° och även månadsnederbörden var exakt lika med normalvärdet 82 mm.

Nära det normala

Större delen av landet hade temperaturer nära de normala. I Göteborg var den till och med exakt lika med normaltemperaturen 4.2° och även månadsnederbörden var exakt lika med normalvärdet 82 mm.
 
Där finns mätningar sedan år 1859 och en genomgång av hela denna långa mätserie visar att det faktiskt aldrig tidigare hänt att Göteborg upplevt en på detta sätt helt normal vädermånad.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i november 2007
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i november 2007 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i november 2007
Medeltemperaturen i november Förstora Bild

Torrt i sydöstra Götaland

Trots många passerande nederbördsområden fick en stor del av landet mindre nederbörd än normalt. Torrast var det i västra Blekinge och östra Skåne, där vi för Kristianstads del får gå tillbaks till 1955 för att hitta en torrare november.

Så stora snödjup som i år lokalt bildades vid ostkusten och på Gotland, är där ovanliga för att vara redan i mitten av november. Ett betydligt mer omfattande snöfall i Sydsverige inträffade dock den 17-18 november 1995.

Karta över nederbörd i november 2007
Nederbörd under november 2007 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under november 2007
Nederbörden i procent av det normala under november 2007 Förstora Bild