November 2007 - Is och temperatur i havet

Ytvattentemperaturen i början av november låg i allmänhet 1.0-1.5 grader över den normala. Månaden avslutades med minusgrader i norr och isbildning även i Bottenvikens yttre skärgårdar.

Avkylning i normal takt, första isen bildades i Bottenviken samt på Mälaren

Ytvattentemperaturen i början av november låg i allmänhet 1.0-1.5 grader över den normala, på västkusten dock drygt 2 grader över normalt. Frånsett kortvariga köldknäppar längst i norr dominerade milt väder i hela landet fram till den 14.
 
Kommande vecka dominerades av minusgrader i Norrbottens kustland och den första kvarliggande isen i de inre skärgårdarna mellan Luleå och Haparanda rapporterades kring den 18.

Därefter följde ett par dagar med mildare väder innan kallare luft åter strömmade in från nordost med början över norra Sverige.

Detta orsakade allmänt sjunkande vattentemperaturer och tunn is bildades i övre delen av Ångermanälven den 22. I samband med klart väder natten till den 20 och tillfällig kyla, lokalt ned mot -10º, bildades även ett tunt istäcke på västra Mälaren.

Månaden avslutades med minusgrader i norr och isbildning även i Bottenvikens yttre skärgårdar. Vattentemperaturen längs Bottenhavskusten, i Östersjön och längs västkusten minskade i normal takt men temperaturöverskottet på 1-2 grader bestod

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 november 2007
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 november 2007 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 29 november 2007
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 29 november 2007 Förstora Bild