November 2007 - Vattenstånd och vågor

Längs västkusten på SMHIs bojar vid Väderöbod samt Läsö Ost uppmättes den 9 våghöjder på mellan 4.0 och 4.5 m. Den 1 uppmättes månadens lägsta vattenstånd, -61 cm vid Skanör på sydkusten.

Höga vågor

Ett flertal djupa lågtryck medförde höga vågor, som berörde främst södra Sveriges farvatten. Längs västkusten på SMHIs bojar vid Väderöbod samt Läsö Ost uppmättes den 9 våghöjder på mellan 4.0 och 4.5 m.

Detta i samband med kraftig nordvästlig vind på cirka 20 m/s. Även den 1 och 25 förekom upp till 4 m höga vågor utanför Bohuskusten.

Östersjön drabbades likaså av hårda vindar vid flera tillfällen. Sydliga kulingvindar skapade 4-metersvågor vid Huvudskärsbojen både den 6 och 25.

Stora och snabba svängningar

November kännetecknades av vattenståndsnivåer över medelvatten. Månaden inleddes dock med nivåer kring medelvatten i Östersjöbassängen. Den 1 uppmättes månadens lägsta vattenstånd, -61 cm vid Skanör på sydkusten.

Flertalet lågtryckspassager med sydvästliga vindar pressade in vatten i Östersjöbassängen. Vid en lågtryckspassage från nordväst den 9 noterades månadens högsta vattenstånd, +133 cm vid Viken.

Även längs Bohuskusten steg nivåerna, i Göteborg noterades samma dag +82 cm. Från och med den 10 sjönk nivåerna i Östersjön sakta orsakat av högtrycksbetonat väder.

Mot slutet av månaden steg nivåerna åter successivt i samband med sydvästliga vindar. Exempelvis noterades +76 cm i Kalix den 25 och +113 cm i Viken den 26.

Längs norrlandskusten sjönk dock nivåerna orsakat av ett högtryck med nordostliga vindar som pressade ut vattnet ur Bottenviken. Den 27 noterades -52 cm i Kalix.