September 2020 - Varmt och torrt i söder

September 2020 var överlag varmare än normalt. I mitten av månaden nåddes södra Sverige av mycket varm luft och det blev några dagar med högsommarvärme. Flera lågtryck passerade under månaden norr om Skandinavien och det mesta av nederbörden föll i fjällen medan Östersjölandskapen fick en torr månad.

Temperatur

September 2020 var något varmare än normalt i hela landet, och i delar av Götaland till och med mycket varmare än normalt. På de flesta håll var det ett temperaturöverskott på 1-2°. Varmast var det i sydöstra delen av landet där temperaturöverskottet var 2-3°.

Den 14 till 16 september fördes mycket varm luft upp över södra Sverige och medförde ett par dagar med högsommartemperatur. Månadens högsta notering blev 27,7° i Lund den 15 september vilket är den varmaste septemberdagen där sedan 2 september 1886 då det noterades 29,0°. I slutet av månaden förde ett lågtryck över Tyskland åter upp varm luft vilket ledde till ett stort temperaturöverskott i Götaland. Helsingborg var nära högsommartemperatur med 24,7° den 27 september vilket är den högsta uppmätta temperaturen för Götaland så sent på säsongen.

Månadens lägsta temperatur blev -9,0° i Latnivaara i Lappland den 27 september. Den 20 september noterade Sveg -5,5° vilket då var månadens lägsta temperatur och den lägsta i landet sedan 8 augusti. Vid ett par tillfällen noterades minusgrader även i Götaland och här blev den lägsta temperaturen -2,0° i Hagshult i Småland den 18 september.

Månadsmedeltemperaturen under september 2020.
Månadsmedeltemperaturen under september 2020. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under september 2020.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under september 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

 

Medeltemperaturer i september i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i september (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i september (data från CRU). Förstora Bild

Sverigemedeltemperaturen för september 2020 var över det normala, detta är i linje med hur det varit de senaste 10 åren.

Nederbörd

I Östersjölandskapen blev september en rätt torr månad och på flera håll föll mindre än hälften av den normala nederbördsmängden. Detta kan förklaras mycket av det högtrycksdominerande vädret över södra Sverige. I resten av landet var det en normalblöt septembermånad, utom i fjällen där det på många håll föll mer nederbörd än normalt, mycket på grund av de många lågtrycken som passerade norr om Skandinavien och förde med sig skurar västerifrån.

Största månadsnederbörden uppmättes i Mjölkbäcken i Lappland med 176,9 mm. Största dygnsnederbörden fick Stordalen-Midlanda i Medelpad med 64,0 mm den 27 september i samband med ett omfattande nederbördsområde som långsamt rörde sig norrut över landet. Dagen innan hade Tånga i Skåne fått 57,5 mm.

Karta över nederbörd september 2020.
Nederbördssumma i mm september 2020. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under september 2020.
Nederbördens avvikelse från det normala under september 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i september 2020 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i september 2020 (100 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under september 2020.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under september 2020. Förstora Bild

Flera lågtryck passerade Skandinavien under månaden, de flesta norr om Sverige, men ett intensivt lågtryck fördjupades över Norrland den 15 september. I samband med detta blåste det kraftigt längs Norrlandskusten den 16 och Bjuröklubb i Västerbotten noterade en byvind på 29,4 m/s. Även dagen efter den 17 september blåste det och Söderarm i Uppland noterade en lika kraftig byvind på 29,4 m/s. Söderarm rapporterade även storm i medelvind, 24,7 m/s.

Ett lågtryck den 21 september som passerade norr om Skandinavien gav riktigt blåsigt väder i fjällen och Stekenjokk i Västerbotten rapporterade en byvind på 43,4 m/s. På morgonen den 22 september noterade Tarfala i Lappland en byvind på 49,6 m/s vilket inte är långt ifrån septemberrekordet på 52,4 m/s.

Snö

Säsongens första mätbara snöfall kunde konstateras den 24 september då Storlien i Jämtland uppmätte 1 cm på morgonen, vilket får anses vara normalt sett till de senaste åren. Dagen efter den 25 september uppmättes 1 cm i Saarikoski i Lappland.

Solskenstid

September 2020 blev allmänt soligare än normalt. Samtliga stationer som mäter soltimmar fick mer sol än normalt. Soligast blev det i sydöstra Götaland med Karlskrona i topp på 218 soltimmar. Minst sol fick Tarfala med 72 timmar.

Karta med soltimmar under september 2020.
Antal soltimmar i september 2020. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2020.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2020. Förstora Bild

Åska

Några riktiga åskoväder passerade aldrig under månaden. Däremot noterades enstaka åskurladdningar i samband med skurar och frontpassager. Åskurladdningar noterades ungefär hälften av månadens dagar. Det åskrikaste dygnet blev 6 september med 1050 åskurladdningar.

Totalt antal blixtar under september 2020.
Totalt antal blixtar under september 2020. Förstora Bild
Antal åskdagar under september 2020.
Antal åskdagar under september 2020. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Omväxlande start på månaden

September inleddes med högtryck över landet och på morgonen den 1 september var det kyligt med minusgrader ända ner till Hagshult, Småland. Dagen bjöd på en del sol med spridda skurar över landet. Högtrycket låg kvar i Norrland även den 2 september och gav soligt väder. Ett lågtryck rörde sig norrut över Östersjön och det blev molnigt i Götaland och Svealand med regn och skurar över östra Götaland. Lågtrycket fortsatte norrut den 3 och gav spridda skurar från östra Götaland och vidare norrut till södra Norrlandskusten. I resten av landet blev det uppehåll och en del sol.

Mellan den 4 och 6 september var det ostadigt med spridda skurar varvat med soligt väder i hela landet. Lokalt förekom även en del åskinslag i skurarna.

Den 7 september växte en högtrycksrygg in över landet och det blev tillfälligt stabilare väder med uppehållsväder och en hel del sol. En front med tillhörande regn kopplat till ett lågtryck över Norska havet närmade sig under kvällen och passerade landet under natten. En ny högtrycksrygg växte in den 8 september och dagen bjöd på en del sol varvat med mer moln och i söder blåste det en del med upp till hårda vindbyar. Ett nytt lågtryck närmade sig Skandinavien den 9 september och gav regn som sedan följdes av skurar över Götaland och Svealand. I samband med att lågtrycket rörde sig österut över södra Sverige blåste det upp med hårda vindbyar. I Norrland var det enstaka lokala skurar som varvades med en del soliga stunder. Lågtrycket drog vidare den 10 september och en högtrycksrygg växte in i söder och gav soligt väder på många håll. Dock var det fortsatt blåsigt. Högtrycksryggen passerade vidare den 11 september. I Götaland var det mer moln och det förekom även någon lätt skur. I resten av landet blev det uppehåll och en hel del sol.

Halo
Halo med många komponenter över Luleå den 11 september. Foto Andreas Livbom

Den 12 september berördes södra Sverige återigen av regn kopplat till ett nytt lågtryck över Norska havet. I samband med det, blev det blåsigt och i Svealand och sydligaste Norrland passerade ett stråk med kraftiga skurar. Skurarna och regnet mattades av till natten men den 13 drog nya skurar in över Götaland. Ett lågtryck över Norska havet gav en del skurar in över fjällen men i övrigt bjöd dagen på uppehåll.

Varmaste septemberdagen i Lund på 134 år

Natten mot den 14 september började en högtrycksrygg växa in över Götaland och förde upp varm luft från kontinenten. I södra Sverige blev natten mild med 10-15°. I Norrland var det däremot kallare med temperatur omkring 0°. På dagen blev det soligt på många håll, men i fjällen förekom det regn och skurar och här var det även blåsigt.

Värmen fortsatte att röra sig in över södra Sverige och på dagen den 15 september blev det allmänt sommartemperaturer på 20-25°. Varmast blev det i Lund med 27,7° vilket är den varmaste septemberdagen i Lund sedan 2 september 1886. I Norrland låg kalluften kvar och här blev det som mest 10-15°. Mellan den varma och kalla luften fördjupades ett lågtryck och det blev en del regn och skurar.

Stormlågtryck över Bottniska viken

Stråket med regn och skurar bredde ut sig allt mer över Norrland den 16 september och det förekom även inslag av blötsnö i Jämtland och Västerbotten. I samband med att lågtrycket rörde sig österut över Bottniska viken tilltog vinden och längs Norrlandskusten blåste det mycket hårda vindbyar och på Bjuröklubb i Västerbotten till och med stormbyar med 29,4 m/s. I söder låg värmen kvar med 20-25° på många håll. Även i södra Sverige var det blåsigt med allmänt friska eller hårda vindbyar.

Väderläget 17 september kl 00 UTC.
Väderläget 17 september kl 00 UTC.

Under natt mot 17 september förflyttade sig lågtrycket österut med fortsatt blåsigt väder och Söderarm i Uppland noterade 24,7 m/s i medelvind. I samband med att lågtrycket rörde sig österut fördes svalare luft ner över landet och den sista dosen av högsommarvärme var därmed över för den här gången. Sommarvärmen var dock inte helt borta och med solens hjälp fick några stationer över 20° även den 18 september. Norr om Skandinavien passerade ett lågtryck som gav rätt blåsigt väder i fjällen där Tarfala rapporterade 39,7 m/s i byvinden.

Den 19 september hade ett högtryck börjat stabilisera sig söder om Skandinavien och förde upp varm och fuktig luft över Götaland. Solen hade svårt att bränna bort dimmolnen som i västra Götaland låg kvar hela dagen. Där solen ändå lyckades komma fram steg temperaturen till över 20°. I Svealand och Norrland var morgonen rätt kylig med minusgrader på flera håll. På dagen bjöds det på en del sol. I norra Norrland var det fortsatt rätt blåsigt. Det högtrycksdominerande vädret i söder skulle hålla i sig till den 22 september samtidigt som lågtrycken fortsatte passera norr om Skandinavien. Den 20 september var en kall morgon med minusgrader på flera håll. Kallast var det i Sveg som noterade -5,5° på morgonen, vilket var den lägsta noteringen i landet sedan den 8 augusti då Latnivaara i Lappland noterade -5,0°.

Den 21 september passerade ett nytt lågtryck norr om Skandinavien vilket förde med sig regn och skurar över Norrland. I samband med lågtrycket blev det åter blåsigt i fjällen och Stekenjokk i Västerbotten rapporterade som mest en medelvind på 35,0 m/s och en byvind på 43,4 m/s. Ett nytt lågtryck närmade sig samtidigt Norska kusten och under kvällen och natten passerade ett regnområde över södra Norrland och i fjällen fanns det även snöinslag. Regnet fortsatte norrut den 22 september över norra Norrland med snöinslag i fjällen. Ett annat regnområde rörde sig in över västra Svealand och södra Norrland den 23 september och förde även in skurar över Bohuslän och Dalsland. I samband med det så började det högtrycksbetonade vädret som dominerat i söder att övergå i ett mer ostadigt väderläge.

Säsongens första uppmätta snödjup

Den 24 september passerade ett snöfallsområde norra Norrlands inland och fjäll och säsongens första uppmätta snödjup registrerades i Storlien i Jämtland på 1 cm. Ett lågtryck vid Sydnorge rörde sig samtidigt norrut och förde in svalare luft med regn och skurar över västra Götaland och västra Svealand. Framför regnet var det fortsatt varmt för årstiden och i östra Götaland och östra Svealand nådde temperaturen över 20° på många håll.

Ett lågtryck utanför Lofoten gav den 25 september blåsigt väder i fjällen och ett lågtryck över Danmark förde upp ett omfattande regnområde över västra Götaland och västra Svealand som under eftermiddagen och framåt morgonen den 26 september gav rikliga mängder. Mest regn noterades i Tånga i Skåne med 57,5 mm. Regnområdet fortsatte under dagen den 26 norrut över Norrland och i Stordalen-Midlanda i Medelpad föll 64,0 mm. Under kvällen växte sedan en högtrycksrygg in över södra Sverige.

Morgonen den 27 september var kall och Latnivaara noterade -9,0°. Högtrycket hade nu förflyttats norrut och gav molnigt väder i nästan hela landet. Över Götaland minskade molnigheten sakta men säkert och när solen väl kom fram steg temperaturen och den högsta noteringen blev 24,7° i Helsingborg. De sista dagarna av månaden bjöd på likartat väder med för årstiden milda nätter. Det bildades en del dis och dimma på nätterna och på dagarna var det molnen som dominerade, men där solen väl kom fram så bjöds det på sommartemperatur i söder.

Högsta temperatur, september 2020
Norrland +22.8° den 18 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +24.1° den 14 Östmark-Åsarna (Värmland)
Götaland +27.7° den 15 Lund (Skåne)
Lägsta temperatur, september 2020
Norrland -9.0° den 27 Latnivaara (Lappland)
Svealand -3.1° den 20 Älvdalen (Dalarna)
Götaland -2.0° den 18 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, september 2020
Norrland 176.9 mm Mjölkbäcken (Lappland)
Svealand 89.8 mm Idre (Dalarna)
Götaland 144.2 mm Mollsjönäs (Västergötland)
Lägsta nederbörd, september 2020
Norrland 24.4 mm Övre Soppero (Lappland)
Svealand 11.2 mm Svenska Högarna A (Uppland)
Götaland 7.0 mm Ljugarn (Gotland)
Högsta lufttryck, september 2020
Norrland 1032.1 hPa den 17 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 1031.4 hPa den 17 Blomskog (Värmland)
Götaland 1032.1 hPa den 17 Nordkoster och Väderöarna (Bohuslän)
Lägsta lufttryck, september 2020
Norrland 973.5 hPa den 21 Karesuando (Lappland)
Svealand 992.1 hPa den 24 Blomskog (Värmland)
Götaland 989.9 hPa den 26 Vinga (Västergötland) och den 25 Skillinge (Skåne)
Största snödjup, september 2020
Norrland 1 cm den 25 Saarikoski (Lappland) och 1 cm den 24 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand - cm
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm september 2020 (118 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i september 2020 (86 kB, pdf)