November 2020 - Värmerekord efter värmerekord

November 2020 blev en mycket varm månad och i framför allt Götaland och södra Svealand på många håll rekordvarm. Till detta bidrog starkt den första veckan då värmerekorden för november slogs i en sällan skådad omfattning. Det var även blygsamma minimitemperaturer under månaden. Kraftigt regn under månadens två första dygn bidrog till att månaden på många håll var nederbördsrikare än normalt i norra halvan av landet. I främst sydöstra Sverige var det torrt med knappt halva normala månadsmängden.

Temperatur

I främst Götaland och södra Svealand blev november 2020 på många håll den varmaste som hittills uppmätts. Även om de största temperaturavvikelserna från det normala återfanns längre norrut, så räckte det där i allmänhet inte till för rekord. Under det här århundradet finns novembermånaderna 2000, 2011 och 2018 som i allmänhet får behålla sina rekord.

Utklippan i Blekinge hade en månadsmedeltemperatur på 9,1°, vilket är svenskt novemberrekord. Tidigare rekord var 8,8° vid Måseskär 2006 och Falsterbo 1938.
Eggegrund i Gästrikland noterade med 6,1° nytt norrländskt rekord för högsta månadsmedeltemperatur i november. Tidigare rekord var 5,4° vid Eggegrund i november 2000.

Till den mycket höga månadsmedeltemperaturen bidrog starkt en extremt varm första vecka i november. Framför allt den 2, 3 och 6 november sattes nya novemberrekord i en sällan skådad omfattning. Bland de mest anmärkningsvärda noteringarna återfinns 18,4° i Gladhammar den 6 november. Detta tangerar det svenska värmerekordet för november från Ugerup i Skåne den 2 november 1968.
Som exempel på övriga rekord kan nämnas att den 2 november fick de gamla observatorieserierna i Lund (startår 1753), Stockholm (startår 1756) och Uppsala (startår 1739) nya värmerekord för november. 

  • Lund 17,1°, tidigare rekord 16,1° den 2 november 1968.
  • Stockholm 15,1°, tidigare rekord 14,0° den 1 november 1902.
  • Uppsala 15,7°, tidigare rekord 14,3° den 12 november 1999.

En annan bidragande orsak till de mycket höga månadsmedeltemperaturerna var att det egentligen inte var något ordentligt kalluftsutbrott. Den lägsta temperaturen i Sverige under månaden var -21,0° i Abraur i Lappland den 27 november. Det är den blygsammaste nationella minimitemperaturen en novembermånad sedan åtminstone 1918.

Månadsmedeltemperaturen under november 2020.
Månadsmedeltemperaturen under november 2020. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under november 2020.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under november 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild
Medeltemperaturer i november i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i november (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i november (data från CRU). Förstora Bild

För riket som helhet blev november 2020 rekordmild. Marginalen till Sverigemedeltemperaturen för november 2000 var dock marginell.

Nederbörd

I norra delen av landet föll i allmänhet mer nederbörd än normalt. Till detta bidrog i hög grad kraftigt regn under de två första dygnen av november. Då uppmättes också månadens största dygnsnederbörd med 55,8 mm den 2 november i Rickleå vid Västerbottenskusten.

I södra delen av landet var det mer sparsamt med nederbörd. I stora delar av de östra delarna av Götaland och Svealand föll mindre än halva den normala mängden.

Karta över nederbörd november 2020.
Nederbördssumma i mm november 2020. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under november 2020.
Nederbördens avvikelse från det normala under november 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

 

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i november 2020 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i november 2020 (99 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under november 2020.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under november 2020. Förstora Bild

Lågtryck på nordliga banor bidrog till att november 2020 blev rejält blåsig i norra Sverige. Någon riktig storm var det inte under månaden, men den 19 november nådde medelvinden lokalt stormstyrka vid Väderöarna med 25,4 m/s. Den 2 november noterade Järnäsklubb vindbyar på 32,1 m/s. I fjällen hade Tarfala som mest 48,0 m/s i byarna den 6.

Snö

Vid månadens början fanns snö i nordvästra Norrland, men i samband med det mycket milda vädret retirerade snögränsen norrut. Den 17 och 18 november var Katterjåkk den enda stationen i landet med mätbart snödjup. Men sedan följde mer omfattande snöfall och så småningom snötäcktes nordligaste Svealand, inre Norrland och norra Norrlandskusten.

Några större snödjup noterades i allmänhet inte, mest hade Storlien-Storvallen med 40 cm den 24 november. I Götaland var det bara sporadiskt snötäcke med som mest 2 cm i Södra Vi i östra Småland den 29 och 30 november.

Snödjup den 30 november 2020.
Snödjup den 30 november 2020. Förstora Bild
Snödjup den 15 november 2020.
Snödjup den 15 november 2020. Förstora Bild

Solskenstid

Solskenstiden under november 2020 var i allmänhet under den normala i södra Sverige. I norra delen av landet var den däremot över den normala. Mest novembersol fick Luleå med 73 timmar, vilket bara är tre timmar från rekordet från november 1995.

Karta med soltimmar under november 2020.
Antal soltimmar i november 2020. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2020.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2020. Förstora Bild

Åska

November är en rätt åskfattig månad. Så även i år med nämnvärt antal urladdningar under fyra av månades dygn. Flest blixturladdningar var det den 4 november med 59 stycken i samband med en del åskväder som drev in över södra Sverige västerifrån. 

Totalt antal blixtar under november 2020.
Totalt antal blixtar under november 2020. Förstora Bild
Antal åskdagar under november 2020.
Antal åskdagar under november 2020. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

 

 

Vädret dag för dag

November inleddes med kraftigt regn

I början av november befann sig lågtryck över Norska havet och en sydlig luftström rådde över Sverige. I denna passerade flera kraftiga regnområden. Den 1 november rapporterades 44,5 mm från Almdalen i Jämtland och 41,0 mm från Hattsjöbäcken i Ångermanland.

Till nästa dag hade nederbördsmängderna tilltagit ytterligare. Rickleå i Västerbottens kustland fick 55,8 mm, vilket blev månadens största nederbördsmängd. Ytterligare tre stationer i Västerbotten fick över 50 mm. Resultatet av regnet de första två novemberdygnen blev omfattande översvämningar på flera håll vid Norrlandskusten.

Rekordtemperaturer i söder

Samtidigt som regnet piskade norra Sverige kom för årstiden extremt mild luft in i söder. Den 2 november hade Kristianstad 18,3°, vilket snuddade det svenska rekordet. Örebro flygplats satte nytt novemberrekord för Svealand med 18,1°.

Många nya novemberrekord i södra Sverige

Nästa dag kom efterhand lite torrare luft in med lokalt hård västlig vind och de allra högsta temperaturerna sänktes. Ungefär samma vädertyp bestod följande dag den 4 november.

Ett djupt lågtryck passerade strax norr om Nordkap den 5 november och den västliga vinden tilltog ytterligare. Tarfala i norra Lapplandsfjällen (1144 möh) hade vindbyar på 42,7 m/s och stormbyar förekom vid ett par kuststationer.

Ytterligare en pust av rekordvarm novemberluft

Ett nytt djupt lågtryck drog fram på en nordlig bana den 6 november. Söder om lågtrycket drog det in en ny portion med för årstiden extremt varm luft. I Gladhammar registrerades 18,4°, vilket är en tangering av det svenska novemberrekordet från Ugerup i Skåne den 2 november 1968. Lågtrycket gav mycket blåsigt väder i norr med vindbyar på 48,0 m/s i Tarfala.

Väderläget klockan 13 den 6 november 2020.
Väderläget klockan 13 den 6 november 2020. Illustration SMHI Förstora Bild

svenska novemberrekordet

Nästa dag passerade ytterligare ett lågtryck på en nordlig bana över Ishavet och bakom detta trängdes den allra varmaste luften undan.

Högtrycksrygg dominerade i söder

Söndagen den 8 november passerade en svag högtrycksrygg med avtagande vindar, men med ganska mycket moln över landet.

Den 9 november låg högtrycksryggen kvar i söder, medan ett nytt lågtryck på Ishavet gjorde att det åter blåste upp i norr.

Blåsten över de norra landskapen avtog till den 10, men i stället passerade ett område med underkylt regn eller regn på kalla vägbanor. I söder låg högtrycksryggen kvar med mest molnigt väder.

De centrala delarna av högtrycksryggen försköts åt sydost, men dominerade ändå vädret i Sverige fram till fredagen den 13 med molnigt och disigt väder. Lätt nederbörd föll lokalt ur molnen.

Lite ostadigare

En viss väderomläggning skedde lördagen den 14 november i samband med att ett par splittrade nederbördsområden kom in västerifrån. Det var fråga om regn i större delen av landet.

Även under söndagen kom det in ett par nederbördsområden och det var så milt att det huvudsakligen var fråga om regn även längst i norr.

Den nya veckan fortsatte med ytterligare ett par splittrade regnområden måndagen den 16.

Ännu ett regnområde kom in tisdagen den 17 november. Detta var lite mer omfattande än de föregående och Sanda på Gotland fick en dygnsnederbörd på 29,0 mm.

Ytterligare en portion med för årstiden extremt varm luft.

Onsdagen den 18 november skedde månadens tredje framstöt av för årstiden extremt varm luft. I Norrköping och Oskarshamn noterades 15,1° och det är den högsta temperatur som hittills uppmätts i Sverige så sent på säsongen. Över mellersta Sverige kom det in ett lågtryck med tillhörande nederbördsområde, som efterhand alltmer fick inslag av snö.

Väderläget klockan 13 den 18 november 2020
Väderläget klockan 13 den 18 november 2020. Illustration SMHI Förstora Bild

 

Kallare luft drog ner över Sverige

Till nästa dag hade lågtrycket rört sig till norra Finland tillsammans med sitt snöfallsområde. Snöfallet gav på två dygn 37 cm nysnö i Storlien-Storvallen i Jämtland och 25 cm i Nordanbäck i nordligaste Ångermanland. På lågtryckets baksida utbredde sig kallare luft över landet med kraftiga vindar, i Gävle noterades stormbyar 25,7 m/s.

Återkomsttid för byvind 19 november 2020
Återkomsttid för byvindhastigheten den 19 november 2020. Illustration SMHI Förstora Bild

Kartan visar att återkomsttiden för byvindhastigheten var drygt tio år i Gävle. 

Fredagen den 20 passerade en högtrycksrygg med avtagande vind och minskad molnighet.

Varannandagsväder

Lördagen den 21 november kom ett nytt nederbördsområde in västerifrån. I Svealand och Norrland började det mest som snö, men efterhand som mildare luft följde övergick nederbörden i regn upp till södra Norrland. Mollsjönäs i Västergötland fick 36,6 mm under dygnet.

Nederbörden följdes under söndagen av kraftiga västvindar med regnskurar eller i norr snöbyar, i fjällen delvis täta sådana.

Den 23 november passerade en svag högtrycksrygg med tillfälligt lättande molntäcke.

Den 24 rörde sig ett nytt nederbördsområde upp över landet. Längst i norr gav högtrycksryggen rätt klart väder och i samband med detta uppmättes -20,7° i Naimakka.

Tillsammans med ett lågtryck kom ytterligare ett nederbördsområde in nästa dag med regn i söder och snöfall i norr, som i främst Norrbotten och Lappland delvis var kraftigt. Där fick Vidsel 25 cm och Vuollerim och Murjek 21 cm snö.

Lite kallare luft

Den 26 november drog lågtrycket bort över Finland. Tillhörande kallfront gav regn i söder, i norr klarnade det upp och uppklarningen spred sig söderut. 

Sedan följde en högtrycksrygg och natten till den 27 var det frost långt ner i Sydsverige. I Abraur i Lappland uppmättes månadens lägsta temperatur med -21,0°. På sina håll lyste under dagen en blek novembersol, på andra håll täcktes himlen av dimmoln.

Lördagen den 28 november växte dimmolnen i omfattning. Det var fortfarande lite kallare än vi varit vana vid tidigare i månaden.

Ingen större förändring skedde till söndagen utan det var fortfarande högtrycksrygg och mycket moln. Lokalt förekom lätt snöfall, även i Götaland.

Nederbörd på Andersdagen

På Andersdagen den 30 november gav högtrycksryggen vika och släppte fram ett nederbördsområde västerifrån. Det blev efterhand inslag av snö även i norra Götaland.

Högsta temperatur, november 2020
Norrland +16.7° den 6 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +18.1° den 2 Örebro flygplats (Närke)
Götaland +18.4° den 6 Gladhammar (Småland)
Lägsta temperatur, november 2020
Norrland -21.0° den 27 Abraur (Lappland)
Svealand -15.6° den 30 Särna (Dalarna)
Götaland -7.5° den 28 Kvarn (Östergötland)
Högsta nederbörd, november 2020
Norrland 175.9 mm Hattsjöbäcken (Ångermanland)
Svealand 109.2 mm Kindsjön (Värmland)
Götaland 170.9 mm Mollsjönäs (Västergötland)
Lägsta nederbörd, november 2020
Norrland 15.5 mm Kilafors (Hälsingland)
Svealand 14.6 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 9.0 mm Mönsterås (Småland)
Högsta lufttryck, november 2020
Norrland 1031.7 hPa den 29 Sveg (Härjedalen)
Svealand 1033.5 hPa den 10 Landsort och Berga (Södermanland)
Götaland 1033.6 hPa den 10 Visby flygplats (Gotland)
Lägsta lufttryck, november 2020
Norrland 971.7 hPa den 2 Hemavan flygplats (Lappland)
Svealand 974.6 hPa den 19 Hamra (Dalarna)
Götaland 983.8 hPa den 2 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, november 2020
Norrland 40 cm den 24 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 9 cm den 21 Nornäs (Dalarna)
Götaland 2 cm den 29 och 30 Södra Vi (Småland)

Dygnsnederbörd över 40 mm november 2020 (94 kB, pdf)

Medelvindhastighet på minst 21 m/s (89 kB, pdf)