November 2017 - En fortsättning på den blöta hösten

November 2017 var en fortsättning på den redan blöta hösten, där det på många håll föll mer nederbörd än normalt. Längs Norrlandskusten och i Tornedalen föll det upp mot, eller på sina håll mer än, dubbla normalnederbörden för en novembermånad. Även temperaturen låg något över det normala på de flesta håll. Den 23 november var ett besvärligt väderdygn då stormen Ylva berörde landets norra del med stormvindar och snödjupsökningar på omkring 2 decimeter på många håll.

Temperatur 

Månaden blev något varmare än normalt för landet, främst i östra Svealand, upp längs Norrlandskusten och i Tornedalen. I bland annat Jämtlandsfjällen blev det istället något kyligare än normalt.

Den högsta temperaturen under månaden mättes upp i Göteborg den 2, där termometern landade på 13,9°.

Under slutet av månaden fördes riktigt kall luft in över norra Norrland och  på eftermiddagen den 30 mättes månadens lägsta temperatur upp i Nikkaluokta på -34,4°. Det är den lägsta mintemperaturen i landet under november månad sedan 2010, då Nikkaluokta hade -36,6°.

Månadsmedeltemperaturen under november 2017.
Månadsmedeltemperaturen under november 2017. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under november 2017.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under november 2017. Förstora Bild

Den 5 drog den meteorologiska sommaren 2017 sin sista suck. Malmö fick då meteorologisk höst den 6 november. Det är det allra senaste datumet för meteorologisk höst i Malmö sedan mätningar startade där 1917. I samband med att sommaren sa adjö passade den meteorologiska vintern på att ta ett hopp söderut. Under den 6-15 november anlände vintern till stora delar av södra Norrland och norra Svealand.

Nederbörd

November 2017 var överlag något blötare än normalt. På sina håll i Tornedalen rör det sig om mängder på mer än dubbelt så mycket som en normal novembernederbörd. Haparanda fick 120 mm under månaden, vilket är den näst högsta nederbördsmängden som uppmätts där under november månad sedan mätningarna startade 1859. Novemberrekordet är 129 mm och uppmättes 2015.

I delar av fjällen, delar av södra Norrland och i delar av Götaland har det istället fallit något mindre nederbörd än normalt.

Karta över nederbörd november 2017.
Nederbördssumma i mm november 2017. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under november 2017.
Nederbördens avvikelse från det normala under november 2017. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i november 2017 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i november 2017 (91 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under november 2017.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under november 2017. Förstora Bild

Den genomsnittliga byvinden under månaden låg omkring det normala i stort, men i sydligaste och nordligaste Norrland något över det normala.

Stormen Ylva, den 23 november, medförde de högsta vindhastigheterna under månaden. Högst vindhastighet mättes då upp i Stekenjokk med 33,4 m/s i medelvind och 42,0 m/s i byvind.

Snötäcke

Vid månadens början låg snö i stora delar av Norrlandsfjällen och även ut över norra Norrlands kust- och inland. Snön smälte sakta bort från kustlandet under månadens första dagar men fylldes på längre västerut. Mellan den 11-15 lade sig snö lokalt även i norra Götaland och Svealand och den 20-22 fylldes snötäcket på ytterligare i landet. I söder smälte det dock fort undan i och med mildluften som fördes upp i samband med stormen Ylva. I slutet av månaden var Norrland och västra Svealand snötäckt, men lokalt låg även snö i nordvästra Götaland. Största snödjupet under månaden mättes upp den 24 i Björkudden på 88 cm.

Snödjupskarta för 15 november 2017.
Snödjupskarta för 15 november 2017. Förstora Bild
Snödjupskarta för 30 november 2017.
Snödjupskarta för 30 november 2017. Förstora Bild

Solskenstid

November är allmänt en solfattig månad. Solskenstiden låg denna månad i allmänhet på det normala eller något över det normala. Flest soltimmar under månaden hade Karlstad med 77 timmar, medan Katterjåkk hade minst antal med 1 timme.

Karta med soltimmar under november 2017.
Antal soltimmar i november 2017. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2017.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2017. Förstora Bild

Åska

Under månaden registrerades sex dagar med åska. Åskan förekom vid samtliga tillfällen i västra Götaland när skurar rörde sig in västerifrån.

Totalt antal blixtar under november 2017.
Totalt antal blixtar under november 2017. Förstora Bild
Antal åskdagar under november 2017.
Antal åskdagar under november 2017. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

En mild start

November inleddes med att mildare luft rörde sig in västerifrån och temperaturen låg över det normala i landets södra del. I norr hängde kalluften kvar och den dittills lägsta temperaturen för säsongen mättes upp i Pajala i Norrbotten med -21,4°. Nederbördsområden passerade österut både över Götaland och Norrland den 1 och främst i södra Norrland föll regn på kalla vägbanor. På eftermiddagen den 2 växte en högtrycksrygg in från sydväst vilket ledde till uppklarning och tillfälligt kyligare väder i söder, medan mildluften hade förts vidare norrut. Innan den kyligare luften slog igenom i söder mättes månadens högsta temperatur upp i Göteborg med 13,9°. Samtidigt som högtrycksryggen försköts österut under den 3 fördes fuktigare och varmare luft åter in över landet, vilket gjorde att vi hade temperatur över det normala på många håll i landet under den 4-5.

Farväl till sommaren

Den 5 passerade ett lågtryck åt nordost över Svealand och Norrland. Det här medförde regn som i nordvästra Norrland övergick i snöfall. Det var ett besvärligt väderdygn då det i gränsen mellan regn och snöfall föll underkylt regn eller regn på kalla vägbanor med halka som följd. Den 5 drog också den meteorologiska sommaren 2017 sin sista suck. Malmö fick då meteorologisk höst den 6 november. Det är det allra senaste datumet för meteorologisk höst i Malmö sedan mätningar startade där 1917. En ny högtrycksrygg växte in från sydväst den 6 samtidigt som ett lågtryck drog bort åt nordost. Det medförde sol på många håll och blåsigt i fjällkedjan. Högtrycket fortsatte att dominera väderläget den 7-8 men försvagades.

Säsongens första uppmätta snödjup i Götaland

Ett väderskifte skedde den 9 då ett lågtryck på Norska havet förde in regnområden över landet. I norra Norrland övergående i snöfall. Till kvällen den 10 rörde sig ett dellågtryck in över Götaland och regnet här förstärktes. Kyligare luft drog ner bakom regnområdet, som under natten övergick i snöfall över nordvästra Svealand och på Sydsvenska höglandet. På morgonen den 11 uppmättes säsongens första snödjup i Götaland. Det största snödjupet här återfanns i Malmbäck i Småland med 6 cm. Under den 11 fortsatte lågtrycket att röra sig österut över landet och det föll snö även över nordöstra Götaland, östra Svealand och södra Norrlandskusten. I samband med passagen var det även blåsigt i landets södra del.

Snötäcke i Sörsjön, norra Östergötland den 12 november.
Snötäcke i Sörsjön, norra Östergötland den 12 november. Foto Gunilla Grafström

Bakom lågtrycket följde en uppklarning västerifrån med fallande temperatur som följd. Lågtrycket som den 12-14 var placerat över Finland gjorde att snö och blötsnö rörde sig in österifrån över norra Norrland. I söder sken istället solen på många håll då en högtrycksrygg växte in från sydväst. Under morgonen den 14 mulnade det på och regn, som i norra Götaland övergick i snöfall, rörde sig in från sydväst. Blöt nederbörd föll på kalla vägbanor och det var halt på många håll i västra Götaland. I norr förekom en del klara områden, men främst i Tornedalen något snö. Fronter kopplat till lågtryck på Norska havet rörde sig in över landet den 15-17 november. Tillhörande nederbörd berörde i stort sett hela landet. Från Götaland till södra Norrland föll det mest som regn och i norra Norrland övergick det i snöfall. Lågtrycket på Norska havet rörde sig in över södra Skandinavien och gav regn och snö som passerade åt sydost över landets södra del den 18-19. När lågtrycket hade passerat österut förde nordvindar ner riktigt kall luft och temperaturen var på minussidan i en stor del av landet under den 19 till den 21 november.

Stormen Ylva

Natten mot den 22 rörde sig ett lågtryck från norra Nordsjön upp på Norska havet och snöfall drog in över landet från sydväst. Med det strömmade för årstiden riktigt mild luft upp och snöfallet övergick efterhand i regn över Götaland och Svealand. Till kvällen nådde snöfallet Norrland. Här förstärktes det och blev ymnigt samtidigt som vinden tilltog över Norrland den 23. På många håll uppmättes stormbyar och blåsigast blev det i Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen med en medelvind på 33,4 m/s samt en byvind på 42,0 m/s. Det var blåsigt även öster om fjällen där bland annat Kuggören och Söderhamn hade stormbyar med 27,0 m/s. Snödjupsökningen blev som mest under den 23 november 30 cm i Handsjön i sydligaste Jämtland. Vid flera platser i Norrland ökade snödjupet med omkring 20 cm. Då stormen först berörde Norge döptes stormlågtrycket av norska vädertjänsten till Ylva. Under den 24 låg snöfallet kvar över norra Norrland med mattades av under dagen och passerade bort norrut.

Analyskarta från 23/11 12 UTC och stormen Ylva.
Analyskarta från 23/11 12 UTC och stormen Ylva. Förstora Bild

Lågtrycket låg kvar på Norska havet även den 25 och byar av snö och regn rörde sig in över landet västerifrån. Vid Bohuskusten registrerades i samband med det här en del åska. Under den 26 rörde sig ett dellågtryck in över norra Götaland och Svealand och gav regn, i norra Svealand snö. Ett nytt lågtryck närmade sig landet västerifrån den 27 och regn rörde sig in över Götaland och Svealand. På Sydsvenska höglandet och i västra Svealand övergick regnet i snöfall som under slutet av månaden spred sig upp över södra Norrland och upp längs Norrlandskusten. På morgonen den 29 låg snödjupsökningen på många håll i Dalarna och södra Norrland mellan 15 och 20 cm. I norra Norrland drog samtidigt riktigt kall luft ner och månadens lägsta temperatur mättes upp i Nikkaluokta på eftermiddagen den 30 med -34,4°. Det är den lägsta mintemperaturen i landet under november månad sedan 2010 då Nikkaluokta hade -36,6°.

Högsta temperatur, november 2017
Norrland +9.4° den 5 och 6 Gävle (Gästrikland)
Svealand +11.6° den 1 Säffle (Värmland)
Götaland +13.9° den 2 Göteborg (Västergötland)
Lägsta temperatur, november 2017
Norrland -34.4° den 30 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -18.7° den 22 Ulvsjö (Dalarna)
Götaland -9.5° den 20 Gendalen (Västergötland)
Högsta nederbörd, november 2017
Norrland 163.0 mm Hattsjöbäcken (Ångermanland)
Svealand 118.3 mm Kindsjön (Värmland)
Götaland 154.0 mm Mollsjönäs (Västergötland)
Lägsta nederbörd, november 2017
Norrland 19.0 mm Abisko (Lappland)
Svealand 33.2 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 30.7 mm Hinshult (Småland)
Högsta lufttryck, november 2017
Norrland 1026.0 hPa den 22 Karesuando (Lappland)
Svealand 1027.7 hPa den 7 Landsort (Södermanland)
Götaland 1028.9 hPa den 7 Ronneby/Bredåkra (Blekinge)
Lägsta lufttryck, november 2017
Norrland 973.9 hPa den 23 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 981.6 hPa den 11 Floda (Södermanland)
Götaland 980.5 hPa den 11 Harstena (Östergötland)
Största snödjup, november 2017
Norrland 88 cm den 24 Björkudden (Lappland)
Svealand 60 cm den 30 Mångsbodarna (Dalarna)
Götaland 15 cm den 22 Uplo (Västergötland)

 

Dygnsnederbörd över 40 mm november 2017 (83 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i november 2017 (80 kB, pdf)