Maj 2018 - Sommarväder med rekordvärme

Sommarvärmen kom tidigt till Sverige i år och gjorde att maj blev rekordvarm och rekordsolig i stora delar av landet. Högtrycken dominerade väderläget vilket också kan ses på medellufttrycket som på sina håll i norra Götaland och Svealand var det högsta för maj sedan 1947. Över stora delar av Norrland låg snön fortfarande kvar i början av månaden. I och med det varma vädret smälte snön snabbt bort och den meteorologiska sommaren anlände flera veckor tidigare än normalt. Över norra Norrland passerade periodvis områden med moln och nederbörd, vilket gjorde att det varken blev rekord i soltimmar eller medeltemperatur.

Temperatur - Rekordvarmt i stora delar av landet

Från den 5 och under resten av månaden var temperaturen över det normala i så gott som hela landet. Detta gjorde att maj blev varmare än normalt i hela landet med det största temperaturöverskottet i norra Götaland, Svealand och södra Norrland. Vid de flesta av SMHIs mätstationer utom större delen av norra Norrland blev det nya majrekord för medeltemperaturen. På vissa håll har det tidigare rekordet slagits med över 2°. Här är ett axplock av de stationer som har fått rekord.

Station Maj 2018 Tidigare rekord Startår
Nya rekord för högsta månadsmedeltemperatur
Uppsala 16,1° 14,0° 2013 (14,3° 1833) 1739
Stockholm 16,1° 13,9° 1993 1756
Göteborg 17,6° 15,8° 1889 1859
Växjö 15,8° 14,2° 1889 1859
Karlstad 15,5° 14,0° 1889 1858
Visby 14,4° 13,2° 1993 1859
Gävle 14,3° 13,0° 1992 1858
Härnösand 11,9° 10,6° 1992 1858
Sveg 13,7° 11,5° 1889 1875
Hudiksvall 13,1° 11,8° 1992 1934
Luleå flygplats 10,2° 10,1° 1984 1944
Norrköping 15,8° 13,5° 1992 1944
Helsingborg 16,2° 14,4° 1993 1949

Flera stationer fick även nya rekord för högsta maximitemperatur för maj, däribland Umeå, Junsele, Landsort, Göteborg, Karlshamn och Hoburg.

Värmen kom ovanligt tidigt och för Uppsalas del blev det rekordtidig värmebölja den 11-16 maj. Definitionen för värmebölja är att temperaturen ska nå upp i minst 25,0° fem eller fler dagar i följd.

I och med det varma vädret avancerade även den meteorologiska sommaren över landet. I slutet av månaden var det bara fjällen och delar av Lappland som fortfarande inte hade fått sommar. Ankomsten av sommaren blev flera veckor tidigare än normalt över Norrland. I Haparanda, Bjuröklubb och Holmön/Holmögadd blev den meteorologiska sommaren till och med rekordtidig. I Haparanda har man mätt temperaturen sedan 1859 och sommaren har tidigare anlänt som tidigast den 13 maj både 1897 och 2010. I år anlände sommaren den 12 maj.

Varmast blev det i Göteborg den 30 med 31,1°. Det är den högsta majtemperaturen i Sverige sedan åtminstone 1911 när Nora i Västmanland hade 31,3°.

Månadsmedeltemperaturen under maj 2018.
Månadsmedeltemperaturen under maj 2018. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under maj 2018.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under maj 2018. Förstora Bild

 

Nederbörd - Torrt men inte rekordtorrt

Bortsett från de första dagarna i månaden samt den 11-12 höll sig de större nederbördsområdena borta från Sverige. Regn- och åskskurar berörde landet av och till och lokalt var de kraftiga. Trots detta blev månaden torr eller mycket torr bortsett från Lapplandsfjällen och delar av norra Norrlands inland. Den 24 rapporterades ingen nederbörd vid någon av SMHIs dagligrapporterande mätstationer.

I Visby (startår 1859) blev det en rekordtorr majmånad då det bara föll 1,7 mm. Tidigare rekordet var från 1866 då det föll 2,8 mm.

I Lund (startår 1753) kom det bara 2,3 mm nederbörd. För att hitta en torrare majmånad får man gå tillbaka till åtminstone 1783 då det enligt de gamla mätningarna vid observatoriet föll ca 1 mm.

Vid flera stationer i Götaland och östra Svealand föll bara bråkdelen av den normala månadsnederbörden vilket på vissa håll har gett den torraste maj på många år. Några av dessa platser är

  • Karlshamn 2,0 mm. Torraste maj sedan 1913.
  • Ölands norra udde 1,0 mm. Torraste maj sedan 1947.
  • Borås 11,5 mm. Torraste maj sedan 1947.
  • Stockholm 4,1 mm. Torraste maj sedan 1951.
  • Svenska Högarna 3,1 mm. Torraste maj sedan 1956.
Nederbördens avvikelse från det normala under maj 2018.
Nederbördens avvikelse från det normala under maj 2018. Förstora Bild
Karta över nederbörd maj 2018.
Nederbördssumma i mm maj 2018. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i maj 2018 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i maj 2018 (92 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under maj 2018.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under maj 2018. Förstora Bild

Tack vare högtrycksdominerat väder blev det mindre blåsigt än normalt under maj i stora delar av landet. Över norra Norrland var det några blåsiga tillfällen vilket i det stora hela gav blåsigare än normalt. Störst avvikelse var det i Lapplandsfjällen. Vid två tillfällen blåste det storm i medelvinden i fjällen, den 7 och 29. Blåsigast var det den 7 när det vid Stekenjokk blåste 27,4 m/s i medelvinden. Sett till byvinden var det desto blåsigare den 3 när Sylarna hade 39,3 m/s i byarna medan medelvinden bara nådde 22,8 m/s.

Snö

Snödjupskarta för 15 maj 2018.
Snödjupskarta för 15 maj 2018. Förstora Bild

Stora delar av Norrland täcktes fortfarande av snö under inledningen av maj. Månadens största snödjup på 105 cm uppmättes i Kittelfjäll den 1. I och med det varma vädret smälte snön snabbt bort och i mitten av månaden var det i princip bara fjällen som fortfarande hade ett snötäcke.

Solskenstid

Det blev rekordmycket sol i så gott som hela landet utom i nordligaste Norrland men även där blev det mer sol än normalt. I Stockholm blev det inte bara den soligaste maj utan även den soligaste kalendermånaden någonsin oavsett månad. I Stockholm har man mätt solskenstiden sedan 1908.

Genomsnittligt antal soltimmar per dag i Stockholm månadsvis 1983-2018.
Genomsnittligt antal soltimmar per dag i Stockholm månadsvis 1983-2018. Illustration SMHI Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2018.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2018. Förstora Bild
Karta med soltimmar under maj 2018.
Antal soltimmar i maj 2018. Förstora Bild

Åska

Åska förekom vid flera tillfällen under månaden, både i söder och i norr. Mest åska blev det den 11 maj då det bildades åska längs en kallfront som rörde sig in västerifrån. I samband med ett område med åska som drog upp över bland annat Småland och Östergötland bildades en tromb utanför Linköping den 11.

Totalt antal blixtar under maj 2018.
Totalt antal blixtar under maj 2018. Förstora Bild
Antal åskdagar under maj 2018.
Antal åskdagar under maj 2018. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Maj inleddes med regn och snö

Ett lågtrycksområde berörde Sverige under inledningen av maj. Tillhörande nederbördsområden rörde sig den 1 och 2 norrut över landet. I Götaland och Svealand rörde det sig om regn, men över Norrland fanns kallare luft och regnet övergick på flera håll i snö. Störst snödjupsökning uppmättes i Jäckvik med 4 cm den 2. Över de södra delarna av landet följdes regnet av minskande molnighet och varmare väder då en högtrycksrygg sträckte sig in söderifrån. Natten mot den 3 blev kylig i hela landet med minusgrader en bra bit ner över Götaland. Exempelvis fick man vid Jönköpings flygplats -2,0°. Ett nytt lågtryck med tillhörande nederbördsområde rörde sig in mot Skandinavien och passerade norrut över landet den 3 och 4.

Högtryck och varmare väder

Framåt den 5 började ett högtryck växa in söderifrån och varmare luft strömmade in över landet. Den 5 gav högtrycket sol på de flesta håll och temperaturer omkring 20° i Götaland, Svealand och i södra Norrland. Den 6 och 7 fick den södra halvan av landet fortsatt soligt väder, men över Norrland passerade en svag front och gav ökad molnighet och lite regn. Den 7 rörde sig ett mindre lågtryck norrut på Norska havet och in över Norrland. I södra Norrland föll nederbörden som regn medan den över norra Norrland övergick i snö. Det var blåsigt i norra Lapplandsfjällen och blåsigast var det vid Stekenjokk där medelvinden nådde 27,4 m/s.

Sommarväder i hela landet

Bakom lågtrycket förstärktes högtrycket i söder upp över norra Sverige. Den 8 till 10 hade högtrycket sitt centrum strax öster om Sverige och gav soligt väder på de flesta håll. Allt varmare luft strömmade upp över landet, men den 8 nådde värmen ännu inte riktigt upp över norra Norrland. Den 9 var det temperaturer på många håll över 20° i både den södra och norra delen av landet. I Götaland, Svealand och södra Norrland var det på vissa håll högsommarvärme. Den 10 steg temperaturen i Göteborg till 28,8°. Under eftermiddagen den 10 närmade sig svalare luft västerifrån och i gränsen till den varma luften bildades regn- och åskskurar. Den 11 låg en nord-sydlig gräns mellan den svalare och varmare luften mitt i Sverige. Öster om fronten var det soligt och varmt med 20° till 25°. Väster därom var det istället mycket moln och 15° till 20°. Längs fronten var det också en del regn och på många håll åska. Under eftermiddagen rörde sig ett område med åska norrut över Blekinge, Småland och Östergötland. I Linköpingstrakten rapporterades det om en tromb. Den 12 låg fronten kvar över Sverige och gav mycket moln och en del regn- och åskskurar. Den 13 började fronten förskjutas allt längre västerut och högtrycket tog åter över allt mer.

Återigen högsommarvärme

Den 14 styrde åter högtrycket vädret i Sverige. Detta gav soligt och allmänt varmt väder med högsommartemperaturer i både söder och i norr. Varmast blev det i Halmstad med 29,1°. Senast det var så varmt i Sverige under första halvan av maj var år 2000 när Oskarshamn fick 30,1° den 15. Vid Ölands södra udde nådde temperaturen 20,6° vilket är den varmaste majdagen där sedan 1954

Den 15 och 16 förekom ytterligare några noteringar som innebar nya majrekord eller de högsta värdena sedan lång tid tillbaka.

Station Maj 2018 Tidigare majrekord Startår
Nya värmerekord för maj
Junsele 28,5° 15 maj 28,3° 29 maj 1988 1899
Landsort 23,2° 16 maj 22,6° 27 maj 2017 1848

Hastigt sjunkande temperatur

Under eftermiddagen den 16 rörde sig en front med svalare luft in över Norrland västerifrån. Den 17 hade den svalare luften tagit sig in över hela Norrland och delar av Svealand och det blev betydligt lägre temperaturer. På många håll rörde det sig om mer än 10° lägre jämfört med dagen innan. Här och var förekom även lite regn. Över södra Götaland bildades kraftiga regn- och åskskurar och enligt rapporter i media förekom skyfallsliknade regn över Skåne. Bland SMHIs mätstationer föll det mest i Bjärnum i Skåne med 22,0 mm och över Markaryd i Småland med 19,7 mm.

Den 18 växte ett nytt högtryck in över Sverige från Brittiska öarna. Bortsett från södra Götaland var det allmänt lägre temperaturer jämfört med tidigare dagar. Natten till den 18 var kall i Svealand och Norrland med minusgrader ner till Dalarna. Natten till den 19 var kylig i hela landet med strax under noll ända ner till Småland. Pingstafton, den 19, var solig men över delar av norra Norrland var det mycket moln. Lågtryck passerade norr om Skandinavien och på pingstdagen sträckte sig tillhörande fronter in över norra Norrland och gav en del moln över norra halvan av landet. Varmare luft strömmade åter upp över landet och temperaturen steg på många håll över 20°.

Värmen kommer tillbaka

Den 21 till 22 försköts högtrycket österut men det fortsatte vara sol och varmt på många håll. De nordligaste delarna av Norrland berördes av något svalare luft och hade temperaturer allmänt mellan 15° och 20°. Den 23 växte åter högtryck in över Sverige och över Götaland fördes ännu lite varmare luft in. På många håll steg temperaturen över 25°, varmast var det i de västra delarna av Götaland. Över Norrland svepte istället lite svalare luft ner och temperaturen i de norra delarna nådde på vissa håll knappt över 10°. Den 24 berördes Götaland, Svealand och södra Norrland av den riktigt varma luften med högsommarvärme på många håll. Längst i norr sträckte sig en svag front in och gav molnigt väder och lokalt lite regn. Även temperaturen var lägre här jämfört med resten av landet. Som lägst sjönk temperaturen till -4,8° i Latnivaara i norra Lappland.

Den 25 var det allmänt soligt väder. Vid Sveg blev det nytt majrekord då temperaturen steg till 28,0°. Här har man mätt temperaturen sedan 1875 med regelbundna observationer av maxtemperaturen sedan 1880. Den 26 och 27 berördes södra Götaland av områden med regn- och åskskurar. Mest regn föll det över Emmaboda med 23,7 mm.

Även den 28 förekom kraftiga skurar över Götaland. Trökörna i Västergötland fick under dagen 37,3 mm regn. Den varmaste luften fanns över Norrland och varmast blev det i Älvsbyn och Boden med 29,5°. Ännu varmare blev det de två efterföljande dagarna. Den 29 steg temperaturen för första gången i år över 30° när Hudiksvall fick 30,3°. Den 30 blev månadens varmaste dag då Göteborg fick 31,1°. Så varmt i maj har det inte varit sedan åtminstone 1911 när Nora i Västmanland hade 31,3°. Rekordet för hela Sverige är 32,5° i Kristianstad och Kalmar 1892. Den 31 avslutades månaden med soligt och varmt väder i så gott som hela landet.

De tre sista dagarna i maj var det vid många stationer med långa mätserier de varmaste majdagarna på länge och på vissa håll även rekordvarma.

Station Maj 2018 Tidigare majrekord Startår
Nya värmerekord för maj
Holmön 25,9° 29 maj 25,4° 31 maj 2016 1849
Vinga 27,2° 31 maj 26,1° 31 maj 2016 1849
Umeå 27,8° 29 maj 26,6° 31 maj 2013 1858
Karlshamn 29,0° 30 maj 28,0° 28 maj 1892 1859
Göteborg 31,1° 30 maj 29,8° 5 maj 1977 1859
Storlien-Storvallen 27,7° 31 maj 25,9° 31 maj 2013 1879
Hoburg 27,3° 30 maj 24,7° 21 maj 1993 1879
Ronneby-Bredåkra 28,7° 30 maj 28,2° 21 maj 1993 1881
Särna 27,8° 30 maj 27,5° 30 maj 1908 1885
Måseskär 27,7° 30 maj 26,4° 30 maj 1946 1908
Örskär 27,5° 29 maj 26,9° 22 maj 2014 1937
Sundsvalls flygplats 28,1° 29 maj 27,4° 15 maj 1992 1943

Måseskär fick inte bara värmerekord för maj utan där var det även den varmaste dagen oavsett månad sedan 2009, då det var 27,7° den 29 juni.

Halmstad och Uppsala hade redan den 16 varmaste majdagen på över 100 år, men den 29 och 30 var ännu lite varmare vid dessa platser.

Station Maj 2018 Högsta sedan Startår
Högsta majtemperaturen på över 100 år
Halmstad 29,8° 30 maj 30,0° 19 maj 1888 1859
Uppsala 29,7° 29 maj 32,8° 30 maj 1841 1739

Temperaturen i Uppsala är den högsta i maj sedan åtminstone 1841. Den tidpunkten ligger före etableringen av ett nationellt observationsnät 1859 och så gamla värden är sämre dokumenterade och kanske lite osäkrare.

Högsta temperatur, maj 2018
Norrland +30.3° den 29 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +30.2° den 30 Arvika (Värmland)
Götaland +31.1° den 30 Göteborg (Västergötland)
Lägsta temperatur, maj 2018
Norrland -9.2° den 1 Gielas (Lappland)
Svealand -2.9° den 3 Gustavsfors A (Värmland)
Götaland -2.0° den 3 Jönköpings flygplats och den 4 Ljungby (Småland)
Högsta nederbörd, maj 2018
Norrland 58.6 mm Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 50.4 mm Särna (Dalarna)
Götaland 45.4 mm Mariestad (Västergötland)
Lägsta nederbörd, maj 2018
Norrland 5.8 mm Pajala A (Norrbotten)
Svealand 2.3 mm Svenska Högarna A (Uppland)
Götaland 0.4 mm Bollerup (Skåne)
Högsta lufttryck, maj 2018
Norrland 1036.6 hPa den 27 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 1034.0 hPa den 27 Örskär (Uppland)
Götaland 1031.9 hPa den 24 Harstena (Östergötland)
Lägsta lufttryck, maj 2018
Norrland 1003.4 hPa den 2 Kuggören (Hälsingland)
Svealand 1001.2 hPa den 1 Blomskog (Värmland)
Götaland 999.5 hPa den 1 Vinga (Västergötland)
Största snödjup, maj 2018
Norrland 105 cm den 1 Kittelfjäll (Lappland)
Svealand 53 cm den 1 Gördalen (Dalarna)
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm maj 2018 (73 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i maj 2018 (73 kB, pdf)