Juni 2017 - Regnigt i större delen av landet, men torrt längst i norr

Vad gäller månadsmedeltemperaturen blev det en nära normal junimånad på många håll trots den inledande kylan. En intensiv lågtryckstrafik över främst södra Sverige gjorde att det i stora delar av Götaland blev blött, medan det i delar av nordligaste Norrland blev torrt.

Temperatur 

Efter en kall inledning steg temperaturerna så att vi mitt i månaden kunde summera en temperatur för den 1 till den 15 juni som låg nära den normala för årstiden. Fortsättningsvis blev det inga dramatiskt höga eller låga temperaturer. Utan det slutade med värden nära de normala, aningen under i norr och aningen över i söder. Månadens högsta temperatur 28,0° noterades i Oskarshamn den 18 samt vid Kalmar flygplats den 19 juni, och månadens lägsta -9,2° i Tarfala den 2 juni.

Månadsmedeltemperaturen under juni 2017.
Månadsmedeltemperaturen under juni 2017. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juni 2017.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juni 2017. Förstora Bild

Nederbörd 

Första halvan av juni blev torr i norra Norrland och i huvudsak normal i de västra delarna av södra Norrland och de västra delarna av Svealand. Södra Norrlands kustland och nästintill hela Götaland fick mer nederbörd än normalt. Nederbördsområden fortsatte att dra in från sydväst över sydvästra Sverige. Detta gav en blöt avslutning av juni för den södra halvan av landet.

De sista dagarna blev torra i norra Sverige i samband med en högtrycksrygg där, medan södra Sverige fick en välbehövlig påspädning av nederbörd då ett omfattande lågtryck drog in från söder. 

Skagsudde, med mätningar sedan 1964, slog sitt gamla månadsrekord på 78 mm rejält. Det nya junirekordet blev 110 mm. En äldre station i Skag hade dock 117 mm i juni 1946.

Nordligaste Norrland fick den torraste junimånaden sedan åren 2007 och 2009.

Karta över nederbörd juni 2017.
Nederbördssumma i mm juni 2017. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under juni 2017.
Nederbördens avvikelse från det normala under juni 2017. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i juni 2017 (367 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i juni 2017 (103 kB, pdf)

Vind - allmänt blåsigt i söder

Den intensiva och frekventa trafiken av lågtryck över landet har gjort att det varit väldigt blåsigt i främst Götaland och Svealand. Hur blåsigt kan man ju undra?

Sedan 1996 har SMHI ett flertal automatstationer med standardiserade vindmätningar på 10 meters höjd där data samlas in varje timme bland annat av byvinden.

Det finns inget standardiserat mått på vad som är en blåsigt tillfälle, undantag för storm och orkan. Författaren till denna text dristade sig till att för ett urval stationer studera hur många timmar under månaden som byvinden varit större än 10 m/s, som ett mått på blåsigt. Detta antal timmar summerades för alla månader och år sedan 1996 för de valda stationerna. Därefter rankades åren så att det blåsigaste blev nummer ett och det minst blåsiga blev nummer 22 (vilket motsvarar antalet år med mätningar).

Givetvis blåser det mer på en öppet belägen kuststation än vid en skyddad inlandsstation, men varje station kan ju jämföras med sig själv. 

Ranking (1-22) för månaderna januari till juni 2017 av antal tillfällen med byvind större än 10 m/s under åren 1996 till 2017.   
Station jan feb mar apr maj jun
Bjuröklubb 3 18 12 4-5 7 13
Skagsudde 12 21 8 4 16 4
Hamra 18 15 9 5 18 7
Sala 14 17 8 5 19 2
Tullinge 10 16 6 5 21 1
Kettstaka 8 15 3-4 3 20 1
Fårösund 17 16 10 6 15 1
Måseskär 10 9 6 1 14 1
Ljungby 14 12 8 2 10 1
Malmö 19 12 17 4 8 2
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juni 2017.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juni 2017. Förstora Bild

Om ovanstående antas vara ett mått på hur blåsig en månad har varit så visar undersökningen att för flera platser i Götaland och Svealand så har juni 2017 varit nummer 1 eller 2 i denna ranking.

Maj månad visade däremot på betydligt blygsammare ranking ibland faktiskt långt ifrån toppen, ranking 7 - 21. Medan däremot april även den var blåsig i stora delar av landet med ranking 1 till 6 för de studerade stationerna.

Snötäcke - endast snö i fjällen

I början av månaden fanns snö kvar i fjällen och stora delar av västra Lappland. En enda station rapporterade snödjup. Det var Katterjåkk, som den 1 juni hade ett snödjup på 145 cm, vilket är det femte största snödjupet som observerats i Sverige i juni månad.

Snödjupet avtog dock snabbt och på mätplatsen låg snön i drivor så att redan den 15 juni var medelvärdet för de fem mätpinnarna 51 cm. Dagen efter blev det rapporterade snödjupet 0. Detta eftersom snön då täckte mindre än halva mätområdet och då skall inget snödjup rapporteras. Givetvis fanns det fortfarande snödrivor kvar.

När kalluft drog ner över landet den 27 till 28 juni förekom snöbyar som lokalt gav ett tunt snötäcke i höglänt terräng i bland annat Jämtlandsfjällen.

Solskenstid

Inga längre sammanhängande perioder med mycket sol eller det motsatta, det vill säga flera helmulna dagar i rad förekom. I stället har det varit omväxlande. 

Inga månadsrekord har noterats vid våra stationer. Norra Norrland har haft relativt sett mest solskenstid i landet och det högsta månadsvärdet har uppmätts i Luleå med 352 timmar, medan södra Sverige har haft mindre än normalt med solskenstid.

Ett kuriosum i sammanhanget var att det troligen blev ett dygn med 24 timmars solskenstid i Kiruna den 14 juni. Denna möjlighet finns i teorin när det råder midnattssol på en plats. För att solskenstid ska registreras krävs dessutom att solstrålningens styrka överstiger 120 W/m2. I Kiruna finns denna möjlighet från slutet av maj till mitten av juli, men vi har inte sett ett dygn med 24 timmars solskenstid där tidigare. 

Karta med soltimmar under juni 2017.
Antal soltimmar i juni 2017. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juni 2017.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juni 2017. Förstora Bild

Åska

Juni 2017 blev inte så åskrik. Mest åskdagar blev det i sydligaste Skåne samt i och kring Svealand och av dessa dagar var det främst den 12 och 25 juni som hade flest urladdningar per dygn. 

Totalt antal blixtar under juni 2017.
Totalt antal blixtar under juni 2017. Förstora Bild
Antal åskdagar under juni 2017.
Antal åskdagar under juni 2017. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Kall inledning

På baksidan av ett lågtryck öster om Finland drog kall luft ner över Sverige den 1 juni. De följande dygnen noterades flera tillfällen med för juni låga temperaturer främst i fjällen, men även utanför. Exempelvis uppmättes den 2 juni vid Sundsvalls flygplats (startår 1943) -1,1° vilket är den lägsta temperaturen där sedan 1958 då -2,0° registrerades. Ute vid Bjuröklubb (startår 1879) i Västerbotten mätte vi 2,0°. Ett lika lågt junivärde uppmättes 1982. Köldrekordet där för juni är -0,5° från 1942. Månadens lägsta temperatur -9,2° uppmättes den 2 juni i Tarfala (norra Lapplandsfjällen).

Noterbart är även att det var blåsigt i norra Norrland den 2, som mest noterades då en byvind på 25,7 m/s vid Bjuröklubb.

Kylan fortsatte i Norrland och den 3 juni noterades på några håll de lägsta junitemperaturerna på 50 år i Norrlands inland. Exempelvis uppmättes -6,1° som är den lägsta junitemperaturen i Kvikkjokk sedan 1981 då  -6,6° uppmättes vilket tillika är stationsrekord för juni där.

Lågtryckstrafik

Lågtryck och nederbördsområden drog in från väster. Den 4 juni föll på många håll över 10 mm i Götaland, Svealand och södra Norrland. Mest noterades då i Asker i Närke med 23 mm.

Den 5 juni täcktes landet av ett omfattande lågtrycksområde och ett område med åska berörde främst norra Svealand. Den största uppmätta nederbördsmängden då var 30 mm i Stöllet i norra Värmland.

Nationaldagen

Det rätt svala och ostadiga vädret höll i sig även under Nationaldagen. Men lite sol och värme bjöds det på främst i Götaland och Svealand. Allmänt låg maxtemperaturen mellan 20˚ och 25˚ i södra halvan av landet, men under kvällen drog ett kraftigt nederbördsområde in över södra Götaland. Där föll allmänt över 25 mm regn och allra mest nederbörd uppmättes vid Moheda i södra Småland med 44 mm.

Norrland fick uppehåll på de flesta håll under nationaldagen. Under de följande dagarna blev det där varmare än i södra Sverige. Den 8 juni fick stora delar av Norrbotten en högsommardag det vill säga maxtemperatur över 25˚. Även den 9 och 10 var temperaturerna där allmänt en bit över 20˚.

Intensiv lågtryckstrafik

Ett kraftigt lågtryck med centrum över Nordsjön tryckte in nederbörd och hårda vindar den 7 juni i framförallt södra Sverige. Under dagen förekom byvindar på över 20 m/s på flera håll utmed Götalandskusten. Men allra mest detta dygn blåste det i Jämtlandsfjällen där Blåhammaren vid kl 17 noterade månadens enda storm, från sydost, med som mest 24,7 m/s i medelvind och 29,7 m/s i byvind.

Flera platser i västra Götaland fick då mer än 30 mm nederbörd. I Källsjö i inre Halland uppmättes hela 51 mm. I Västergötland fick två platser en rejäl rotblöta, nämligen Linhult med 49 mm och Fotskäl med 40 mm. I Svealand var den högsta mängden 23 mm i Svaneholm i södra Värmland. I norra Norrland var det torrt i nederbördsmätarna detta dygn. Regnandet fortsatte och spred sig över landet den 8 juni, men mängderna blev då mindre.

Nya nederbördsområden var dock på intåg från sydväst och berörde då huvudsakligen västra Götaland och västra Svealand. Den 9 juni uppmättes som mest 24 mm i Skara.

Även dessa nederbördsområden drog vidare mot norr och de största mängderna den 10 föll därmed i Svealand och i södra Norrland. Insprängt i nederbördsområdet förekom kraftiga åskskurar framförallt i ett stråk från Vänern till Stockholm. Mest nederbörd, 20 mm, för detta dygn noterades i Gästrike-Hammarby.

Det ostadiga vädret fortsatte i och med att nya nederbördsområden kom in från väster. Den 11 noterades över 30 mm på många platser i västra Götaland. Allra mest fick Rörvik i Småland med 39 mm. Men även i södra Norrland föll det en hel del regn. Mest där fick Häggberget i sydvästra Härjedalen med 35 mm.

Den 12 juni strömmade mild luft in från väster över södra Sverige medan en kallfront från norr tog sig söderut över Norrland. I de allra nordligaste delarna av Norrland blev det uppehåll medan övriga delar fick mycket ostadigt. Mest nederbörd föll då i de mellersta delarna av landet, där en stor del av Ångermanland fick över 20 mm. Allra mest nederbörd fick Skagsudde utanför Örnsköldsvik med 52 mm, vilket där är dygnsrekord för juni. I samband med regnandet den 12 förekom rikligt med åska främst i ett stråk från Värmland mot Hälsingland.

Tillfälligt varmare

Den 13 till 15 juni kröp temperaturen över den normala för årstiden i större delen av landet. I norr var det mest uppehåll medan den södra halvan av landet fick en hel del skurar delvis med åska. Den 15 låg de högsta temperaturerna mellan 20˚ och 25˚ i alla landsdelarna. Den högsta noteringen gjordes i Uppsala och i Södertälje med 25,6˚.

Nederbörden i form av radarekon 2017-06-16 kl 6:20 (sommartid).
Nederbörden i form av radarekon 2017-06-16 kl 6:20 (sommartid). Förstora Bild

Natten till den 16 drog ett lågtrycksområde in över mellersta Sverige från väster. Den tillhörande kallfronten, lokalt med mycket nederbörd samt åska, påverkade främst Götaland. Nederbörden fördelades på de två nederbördsdygnen 15 och 16 juni, men summerar vi dem så uppmättes över 40 mm på några stationer och allra mest då noterades i Lysekil som fick 68 mm på dessa två dygn. Enligt privata noteringar kan det ha kommit så mycket som omkring 100 mm på cirka 15 timmar strax norr om Lysekil. I Kosta i Småland kom 43 mm varav merparten föll på dagen den 16 juni.

Det för årstiden varma vädret i hela landet fortsatte och den 16 noterades landets högsta temperatur i Överkalix-Svartbyn i Norrbotten med 24,6˚. Nästa dag, den 17, uppmättes den högsta temperaturen i Stockholm med 25,5˚.

Över Norrland passerade från Norska havet ett lågtryck med vidhängande nederbördsområde natten till den 18 juni. Även skurar med åska förekom. I främst delar av Västerbotten och i södra Norrbotten föll i allmänhet 5 till 10 mm regn, men det förekom även noteringar över 20 mm; såsom i Kusmark i norra Västerbotten med 28 mm.

I samband med att en högtrycksrygg sköt upp från kontinenten den 18 juni steg temperaturen i stora delar Götaland och delar av Svealand till över 25˚, dvs. högsommardag. Allra högst temperatur uppmättes i Oskarshamn med 28,0˚, vilket var månadens högsta värde. Samtidigt hade en västlig strömning börjat tränga in från Norska havet över norra Sverige.

Den 19 juni tangerades månadens högsta temperatur, 28,0˚, vid flygplatsen i Kalmar. Många platser från Skåne, vidare upp genom östra Götaland till Stockholmsområdet hade även denna dag maxtemperaturer över 25˚.

Natten mot den 20 juni drog ett lågtryck och dess nederbördsområde in över Svealand och södra Norrland och gav omkring 10 mm som mest. Samtidigt började högtrycksryggen över Götaland vika undan, men temperaturen höll sig dock över 20˚ på flera håll i Götaland och Svealand. På eftermiddagen och kvällen blåste det kraftigt över Svealand och södra Norrland. Gävle toppade byvinden med 21,5 m/s och i Sala i Västmanland med 21,2 m/s. Givetvis blåste det något mer i de södra fjällen, men byvindar över 20 m/s i inlandet är inte så vanliga.

Åter svalare

När lågtrycket drog vidare mot södra Finland började lite svalare luft strömma ner över Sverige den 21. Främst i norra Norrland förekom det skurar, som mest noterades 23 mm i Kalix i Norrbotten.

I södra Sverige kom ett mindre högtrycksområde in från väster på kvällen den 21, men det var högst tillfälligt för från väster var nya fronter och nederbördsområden på ingång. Redan på förmiddagen den 22 regnade det utmed västkusten. Men nederbördsområdet drog ner över Skåne och vidare mot sydost.

Midsommarvädret

Midsommarafton inleddes på de flesta håll i landet med uppehåll. Men i västra Götaland och Svealand förändrades detta under dagen då ett ganska omfattande nederbördsområde kom in under dagen. Mot kvällen regnade det i stora delar av Götaland och västra Svealand. Och under kvällen fortsatte nederbörden österut. Men det blev ändå inga stora mängder. Allmänt noterades 10 till 20 mm i delar av Götaland och Svealand. Mest 24 mm mättes i Markaryd i sydvästra Småland.

Något förenklat blev temperaturen nära den normala i Götaland och södra Svealand och aningen under för resten av landet. De högsta temperaturerna på midsommarafton hamnade strax över 20˚ i södra halvan av landet och strax under i den norra. Det blev allmänt någon grad svalare under midsommardagen.

Under midsommardagen, den 24 juni, etablerade sig ett stort lågtrycksområde över Skandinavien, vädret blev därmed ostadigt och svalt för årstiden i hela landet. Var det inte ihållande regn så förekom det skurar med inslag av åska. Nu hade tyngdpunkten på nederbörden förflyttat sig norrut och de största mängderna föll i Norrland med som mest mellan 20 och 35 mm. Högsta noteringen gjordes i Lövberga i norra Jämtland med 35 mm.

I utkanten av lågtrycksområdet över Götaland blev det blåsigt den 25 juni, som mest noterades 23 m/s i byvinden vid Väderöarna.

Nederbörden mattades av något och fördelningen av regnmängderna var mycket ojämn. Flertalet platser fick bara en skvätt, men som mest kom det 10 till 20 mm i alla landsdelarna den 25 juni. Den 26 juni fortsatte regnet i landet med undantag av västra Götaland där det blev torrt. De större mängderna föll i norr till exempel uppmättes 32 mm Markusvinsa i norra Norrbotten.

Den 27 juni började lågtrycksområdet dra bort mot nordost. Lite rester av nederbörden berörde främst kusttrakterna utmed Bottenviken och som mest uppmättes drygt 10 mm vid några platser där på morgonen den 28 juni. Allra mest noterades på Holmön med 16 mm.

Nordvind och minusgrader

På baksidan av lågtrycket drog nordanvinden ner över norra Sverige. Flera platser noterade minusgrader i främst södra Norrland, men även i de högre delarna av Dalarna; exempelvis noterades -2,9˚ i Sveg och i Ljusnedal i Härjedalen och -0,8˚ i Ulvsjö och Särna i Dalarna.

I den kalla luften föll snö, som blev liggande, över Jämtlandsfjällen. 

En grön sommaräng med ett rött . I bakgrunden ser vi nysnön som föll på Storsnasen den 28 juni.2017.
En grön sommaräng med ett rött härbre. I bakgrunden ser vi nysnön som föll på Storsnasen den 28 juni 2017. Foto Bertil Eriksson Förstora Bild

I efterdyningarna bakom lågtrycket föll lite nederbörd i främst nordöstra Norrland den 28 juni. Men vädret i landet detta dygn påverkades mest av en högtrycksrygg som gav övervägande soligt väder på många håll. Högtrycksryggen fortsatte påverka vädret i norra delarna av landet under resten av månaden, vilket gav en solig och torr avslutning där.

Ett lågtryck söderifrån

I söder var ett omfattande lågtryck på väg in söderifrån. Vinden ökade på och det blev allmänt blåsigt i Götaland och efterhand även i Svealand. I sydligaste Götaland föll lite regn redan den 28, men lågtrycket mer centrala delar närmade sig och även om den kraftigaste aktiviteten (åska och nederbörd) var ute över Östersjön så föll en del regn över sydöstra Götaland den 29 juni.

Vid de gamla fyrplatserna Utklippan (Blekinge) och Landsort (Södermanland) uppmättes byvindar på strax över 20 m/s den 29 och även den 30 juni. Även i inlandet i norra Götaland och delar av Svealand blev det blåsigt med byvindar över 15 m/s, exempelvis uppmättes 19,9 m/s i Tullinge på Södertörn.

De nederbördsmätningar som gjordes på morgonen den 30 juni, och som avser föregående dygn den 29, vid våra stationer på Öland och i östra Småland visade att dessa trakter hade fått en välbehövlig påspädning av nederbörd. Allra mest uppmättes vid Skedemosse på mellersta Öland med 48 mm.

På morgonen den 30 var nederbördsområdet ganska splittrat. Det låg från Skåne upp mot östra Småland och ut över Öland och Gotland och rörde sig bara långsamt norrut. 

Större delen av södra och östra Skåne fick mer än 20 mm och flera platser strax över 30 mm den 30 juni. Även vidare upp utmed Götalands östra delar föll betydande mängder nederbörd. Från Kalmar upp mot Västervik kom mer än 20 mm. Kråkemåla fick allra mest med 43,2 mm och Mönsterås fick 43,1 mm.

Några småskvättar mättes upp i östligaste Södermanland annars var det torrt i mätarna i Svealand och Norrland detta avslutande nederbördsdygn i juni. 

Högsta temperatur, juni 2017
Norrland +26.3° den 9 Markusvinsa (Norrbotten)
Svealand +27.3° den 18 Uppsala (Uppland)
Götaland +28.0° den 18 Oskarshamn och den 19 Kalmar flygplats (Småland)
Lägsta temperatur, juni 2017
Norrland -9.2° den 2 Tarfala (Lappland)
Svealand -2.0° den 1 Östmark-Åsarna (Värmland) och den 2 Idre fjäll (Dalarna)
Götaland -0.2° den 3 Hemse (Gotland)
Högsta nederbörd, juni 2017
Norrland 133.7 mm Sandnäs (Jämtland)
Svealand 107.3 mm Kloten (Västmanland)
Götaland 170.5 mm Källsjö (Halland)
Lägsta nederbörd, juni 2017
Norrland 10.8 mm Abisko (Lappland)
Svealand 29.5 mm Örskär A (Uppland)
Götaland 39.0 mm Naven A (Västergötland)
Högsta lufttryck, juni 2017
Norrland 1021.6 hPa den 3 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 1020.2 hPa den 2 Landsort (Södermanland)
Götaland 1023.2 hPa den 18 Falsterbo (Skåne)
Lägsta lufttryck, juni 2017
Norrland 985.5 hPa den 26 Junsele (Ångermanland)
Svealand 988.2 hPa den 25 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 991.8 hPa den 30 Ölands södra udde (Öland)
Största snödjup, juni 2017
Norrland 145 cm den 1 Katterjåkk (Lappland)
Svealand - cm
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm juni 2017 (82 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i juni 2017 (68 kB, pdf)