Juli 2018 - Långvarig hetta och svåra skogsbränder

På de flesta håll i Sverige blev juli 2018 den varmaste som hittills noterats. Stora delar av månaden präglades av svår torka och svåra skogsbränder flammade upp i framför allt Dalarna och Hälsingland. Under den sista juliveckan bildades dock en hel del kraftiga regn- och åskskurar.

Temperatur

I hela Sverige blev juli 2018 3-5 grader varmare än normalt och på de flesta håll därmed den allra varmaste som hittills registrerats.

Lite schematiskt kan man säga att västra Norrland var det område där tidigare rekord hade bäst chans att överleva. Där är juli 2014 i allmänhet fortfarande den varmaste.

Även för vissa andra stationer överlevde rekord från exempelvis juli 2006, juli 1994 och juli 1914.

Den allra högsta månadsmedeltemperaturen återfanns i Stockholm med 22,5°. Detta är med god marginal rekord för Stockholms 262-åriga mätserie, och för övrigt den högsta månadsmedeltemperatur som överhuvudtaget noterats i Sverige.

För första gången rapporterade även en del norrländska stationer en månadsmedeltemperatur över 20°.

Absoluta värmerekord under enskilda dagar var inte lika frekventa. I södra och mellersta Sverige är många högsta temperaturer från 1933 och i norra Norrland från 1945. I tabellen har därför endast stationer med tidigare startdatum än så tagits med.

Station Juli 2018 Tidigare rekord Startår
Nya rekord för absolut högsta temperatur oavsett månad
Hoburg 31,0° den 18 juli 30,1° den 14 juli 1994 1879
Varberg 33,6° den 31 juli 32,5° den 26 juli 1994 1879
Kvikkjokk 32,5° den 17 juli 32,0° den 17 juli 1945 1888
Abisko 32,8° den 18 juli 29,6° den 18 juni 1974 och den 10 juli 2014 1913
Naimakka 29,5° den 18 juli 29,4° den 17 juli 1945 1944
Övertorneå 33,8° den 18 juli 32,1° den 16 juli 2003 1944

I praktiken kanske även Göteborg kan anses ha slagit värmerekord med 34,1° den 31 juli. Det finns i och för sig ett par riktigt gamla värden på 34,5° från 1868 och 1865, men så gamla värden kan vara lite osäkra.

Månadsmedeltemperaturen under juli 2018.
Månadsmedeltemperaturen under juli 2018. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juli 2018.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juli 2018. Förstora Bild

Nederbörd

Stora delar av juli dominerades av långvarig torka i större delen av Sverige. Men delvis kraftiga regn- och åskskurar under den avslutande juliveckan bidrog till att vissa stationer i främst mellersta och norra Sverige till slut kom över normal julinederbörd.

De allra torraste områdena återfanns i Götaland. Kastlösa på Öland och Komstorp i Blekinge fick överhuvudtaget inte någon mätbar nederbörd. Varberg rapporterade endast 0,2 mm och slog därmed sitt julirekord på 3,1 mm från 1982. Ölands södra udde fick 0,8 mm, vilket slog stationens tidigare julirekord på 1,3 mm från 1983.

Karta över nederbörd juli 2018.
Nederbördssumma i mm juli 2018. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under juli 2018.
Nederbördens avvikelse från det normala under juli 2018. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i juli 2018 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i juli 2018 (92 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juli 2018.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juli 2018. Förstora Bild

På grund av det högtrycksdominerade vädret var byvinden i medeltal under den normala i praktiskt taget hela landet.

Den högsta byvindhastigheten rapporterades från Väderöarna vid Bohuskusten med 28,4 m/s den 28 juli.

I samband med kraftiga fallvindar ur bymoln kan lokalt kraftigare vindar ha förekommit. Rapporter om tromber och fallvindar från bymoln var dock ganska sparsamma under månaden. Däremot var det ett antal rapporter om kraftiga stoftvirvlar under soliga dagar.

Snö

Från ingen av våra stationer rapporterades något mätbart snödjup, vilket är det typiska för de allra flesta julimånader.

Solskenstid

För de flesta stationer hamnade juli 2018 på plats 1-3 bland de solrikaste julimånaderna. Men bland stationer med längre mätserier var det bara Kiruna som slog solrekord.

Karta med soltimmar under juli 2018.
Antal soltimmar i juli 2018. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2018.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2018. Förstora Bild

Åska

Endast 4-5 dygn under juli var helt åskfria i Sverige. Efter en ganska lugn inledning ökade åskaktiviteten så småningom under månaden. Det allra åskrikaste dygnet var söndagen den 29 juli med drygt 20 000 urladdningar i främst de östra delarna av Götaland, Svealand och södra Norrland. Det näst åskrikaste dygnet med drygt 12 000 urladdningar var den 25 juli då främst norra Norrland berördes.

Totalt antal blixtar under juli 2018.
Totalt antal blixtar under juli 2018. Förstora Bild
Antal åskdagar under juli 2018.
Antal åskdagar under juli 2018. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Lokal nattfrost inledde

Ett högtryck täckte Sverige när juli månad inleddes. I den molnfria luften förekom lokal nattfrost i inre Norrland med som lägst -1,9° i Latnivaara i Lappland, vilket även blev månadens lägsta temperatur. Så långt ner som i Horn i Östergötland sjönk temperaturen till 0,0°.
Frampå dagen steg dock temperaturen upp mot 25° på sina håll.

Högtrycket försvagades något till den 2 juli och ett molnområde med lokalt lätta skurar berörde sydöstra Sverige. Varmast var det i de västra landsdelarna, och så långt norrut som i Kvikkjokk-Årrenjarka nådde temperaturen 27,7°.

Molnen i sydost spred sig norrut följande dag och i norra Norrland föll det en del regn. I övrigt i landet blev det i allmänhet lite varmare med 31,0° i Arvika som högsta notering.

Den 4 juli låg molnen kvar i norr med splittrat regn. Molnen dämpade dagstemperaturerna något. Men i söder var det fortsatt mycket varmt med 31,6° i Ronneby/Bredåkra som högst.

Ett lågtryck över Finland bidrog till att mata in en del moln även den 5 juli, men det var fortsatt varmt i landet och på de flesta platser uppehållsväder.

Svaga fronter

Den 6 juli kom svaga fronter in över Sverige både från väster och öster. Lokalt förekom värmeåskväder som exempelvis gav 22,2 mm i Kilsbergen-Suttarboda i Närke. De högsta temperaturerna rapporterades från Götaland, där Målilla hade 30,7°.

Den lite svalare luften i norr utbredde sig söderut över landet lördagen den 7 juli tillsammans med en del regn- och åskskurar som gav exempelvis 19,8 mm i Gladhammar i östra Småland.

Efter en natt med lokal frost i Jämtland och Härjedalen blev söndagen den 8 juli solig och högsommarvarm i största delen av landet, men efterhand kom det in ett regnområde västerifrån som gav lite drygt 20 mm på några håll i Dalarna och Härjedalen.

Hageloväder på västkusten

Den 9 juli rörde sig ett mindre lågtryck söderut över Götaland. I samband med detta förekom åskväder i främst västra Götaland med hagelskurar som på bland annat Orust orsakade en del skador. Berg i Småland fick 56,7 mm under dygnet. Varmast var det nu i Norrbotten där Överkalix-Svartbyn rapporterade 28,4°.

Lågtrycket drog bort och följdes följande dag av en högtrycksrygg som växte in i norr. Dagstemperaturerna steg och det var åter som allra varmast i Norrbotten, där Markusvinsa hade 29,8°.

Högsommarvärmen höll i sig den 11 juli med som mest 30,3° i både Arvika och Markusvinsa. En del regnskurar förekom längst i söder och i mellersta delen av landet, men inga större mängder rapporterades.

Den första tropiska natten

Natten till den 12 juli var den första tropiska natten denna julimånad med 20,5° som lägst vid Väderöarna. Den skulle komma att följas av åtskilliga andra tropiska nätter under månaden. Frampå dagen steg temperaturen som högst till 30,7° i Halmstad. I främst mellersta Sverige förekom åskskurar som gav exempelvis 19,5 mm i Idre i norra Dalarna.

Nästa dag förekom värmeåskväder på lite fler platser i landet. Södersel i Ångermanland rapporterade 24,6 mm och Fridlevstad i Blekinge 16,9 mm. Den högsta temperaturen rapporterades från Lund med 30,7°.

Lördagen den 14 juli bjöd på likartat väder med högsommartemperaturer och lokalt kraftiga åskskurar. Ånge-Parteboda i Medelpad rapporterade hela 58,5 mm. Varmast var det i Uppsala med 31,9° och Stockholm med 31,4°.

Ännu varmare och uppblossande skogsbränder

I mitten av månaden utbröt svåra skogsbränder i mellersta Sverige. Samtidigt blev det allt högre dagstemperaturer.

Under söndagen den 15 juli fick vi nytt säsongshögsta med 33,5° i Stockholm. Samtidigt blev åskskurarna sällsyntare.

En högtrycksrygg gav soligt väder på de flesta håll den 16 juli. Uppsala höjde landets säsongshögsta till 34,4°. Det är för övrigt den högsta julitemperaturen i Uppsala sedan rekordåret 1933.

Högtrycksryggen låg kvar över norra Sverige nästa dag medan en del åskskurar berörde främst södra och västra Götaland. I västra Blekinge förekom en del trädfällning, som troligen orsakades av kraftiga fallvindar ur åskmoln. Varmast var åter Uppsala med 33,4°. Men kanske ännu mer imponerande var 32,5° i Kvikkjokk-Årrenjarka i mellersta Lapplandsfjällen. Det är nytt värmerekord för stationens drygt 100-åriga mätserie.

Den ljummaste natten

Automatstationen i Skarpö
Automatstationen i Skarpö den 12 maj 2015. Foto SMHI Förstora Bild

Natten till den 18 juli sjönk inte temperaturen lägre än 23,4° i Skarpö i Stockholms skärgård, vilket blev månadens högsta nattemperatur i landet. Såväl Hoburg på Gotland som Övertorneå, Abisko och vår nordligaste väderstation Naimakka satte nya värmerekord med 31,0°, 33,8°, 32,8° respektive 29,5°.
Samtidigt förekom en del regnskurar och värmeåskväder från Skåne upp mot fjällkedjan. Brösarp i Skåne rapporterade 31,2 mm.

Mellan den allra varmaste luften i öster och en aning svalare luft i väster fanns en nord-sydlig front på vilken det förekom lokalt kraftiga åskskurar den 19 juli. Tjällmo i Östergötland fick 53,9 mm och Lobonäs i Hälsingland fick 44,2 mm. Den högsta temperaturen rapporterades från Uppsala med 33,4°.

Väderbilden var likartad den 20 juli med den varmaste luften i öster och en del regn- och åskskurar. Kolsva i Västmanland rapporterade 33,5 mm.

Skyfall utanför Kalix

Lördagen den 21 juli var det främst i norra delen av landet som det förekom regn- och åskskurar. Vid Storön utanför Kalix föll sammanlagt hela 96,7 mm, det mesta under kvällen och natten mot söndag.

Under söndagen den 22 juli var det främst den nordöstra delen av landet som fick en del åskskurar. Multrå i Ångermanland rapporterade 35,8 mm. Även om det var rätt soligt i söder, så hade dagstemperaturerna sänkts något. Som högst rapporterades 30,0° från Oskarshamn.

I norr förekom det en del åskskurar även följande dag, men inga riktigt stora regnmängder rapporterades.

Den 24 juli drog det in en del områden med regn och skurar över främst de norra fjällen. Leipikvattnet i nordligaste Jämtland fick 26,0 mm.
I övriga landet började det åter bli allt varmare med lite drygt 30° vid åtskilliga stationer.

Hettan kulminerar

Den 25 juli nådde temperaturen över 33° från Skåne i söder upp till Delsbo i Hälsingland. Allra varmast var det med 34,0° i Markaryd i Småland.
I norr förekom en del regn även öster om fjällkedjan och Talljärv i Norrbotten fick 47,3 mm.

Den 26 juli rapporterades den allra högsta temperaturen denna varma julimånad med 34,6° i Hästveda i Skåne. Växjö hade 33,6°, vilket är den högsta julitemperaturen där sedan mätningar startade 1859. I norr följdes regnet av ett högtryck.

Den allra varmaste luften försköts något västerut nästa dag. Varmast var det i Arvika med 33,7°. Karlstad hade varmast sedan 1941 med 32,1° och Östmark i Värmland hade med 33,1° varmast sedan stationen startade 1942.

Knäckta aspar i närheten av Varbro i Sörmland.
Knäckta aspar i närheten av Varbro i Sörmland. Foto Mikael Stenström Förstora Bild


I samband med lokala åskväder förekom trädfällning i samband kraftiga fallvindar ur bymoln nära Varbro i Sörmland.

Något liknande inträffade följande dag den 28 juli i trakten av Kosta och Orrefors i Småland.

Åska och skyfall i slutet av månaden

Högtrycket i norr försköts österut och öppnade upp för en ostlig luftström över södra Sverige. I denna drog det in en del regnskurar under lördagen den 28 juli. Lokalt var skurarna kraftiga, exempelvis rapporterade Hyltan i Småland 75,9 mm och Gördalen i Dalarna 48,2 mm.

Söndagen den 29 juli förekom en hel del kraftiga skurar från norra Götaland upp till södra Norrland, vilket innebar en viss förbättring av skogsbrandssituationen. Sanda på Gotland rapporterade 62,7 mm, Uppsala 73,7 mm med omfattande översvämningar inne i staden, Film i norra Uppland fick 73,5 mm och Västmarkum i Ångermanland 63,4 mm.

En del regn- och åskskurar förekom även den 30 juli, och i framför allt Svealand och södra Norrland var de lokalt mycket kraftiga. Los i Hälsingland rapporterade hela 123,5 mm, vilket blev månadens största dygnsnederbörd. Hamra i Dalarna fick 75,6 mm. Från Färingsö väster om Stockholm kom rapport om en tromb.
Varmast var det i Götaland med 32,4° i Växjö.

Värmerekord i västra Götaland

Den sista dagen i juli avslutades med delvis kraftiga regn- och åskskurar i norra Sverige. Kyrktåsjö i Ångermanland rapporterade 47,7 mm.
Samtidigt fick man på flera håll i västra Götaland månadens varmaste dag. Varmast var det i Göteborg och Ullared med 34,1°, för Göteborgs del var detta den högsta temperaturen sedan åtminstone 1868. Borås hade sin varmaste dag sedan 1933 med 33,7°.

Högsta temperatur, juli 2018
Norrland +33.8° den 18 Övertorneå (Norrbotten)
Svealand +34.4° den 16 Uppsala (Uppland)
Götaland +34.6° den 26 Hästveda (Skåne)
Lägsta temperatur, juli 2018
Norrland -1.9° den 1 Latnivaara (Lappland)
Svealand +2.0° den 8 Särna (Dalarna)
Götaland 0.0° den 1 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, juli 2018
Norrland 161.1 mm Los (Hälsingland)
Svealand 118.8 mm Norberg (Västmanland)
Götaland 79.6 mm Hyltan (Småland)
Lägsta nederbörd, juli 2018
Norrland 7.9 mm Brännberg (Norrbotten)
Svealand 1.0 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 0.0 mm Kastlösa (Öland) och Komstorp (Blekinge)
Högsta lufttryck, juli 2018
Norrland 1032.1 hPa den 28 Pajala (Norrbotten)
Svealand 1029.2 hPa den 1 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1026.7 hPa den 1 Kvarn (Östergötland) Gårdsjö och Axstål (Västergötland)
Lägsta lufttryck, juli 2018
Norrland 1000.3 hPa den 22 Kvikkjokk-Årrenjarka (Lappland)
Svealand 1003.1 hPa den 5 och 21 Älvdalen samt den 5 Hamra (Dalarna)
Götaland 1004.7 hPa den 5 Kosta (Småland)
Största snödjup, juli 2018
Norrland - cm
Svealand - cm
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm juli 2018 (88 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i juli 2018 (74 kB, pdf)