December 2020 - Mycket solfattig inledning

December 2020 var mycket mild i hela Sverige även om det finns några julmånader som varit ännu mildare. Under framför allt de inledande veckorna låg molnen tjocka över Sverige, men senare blev det några kortare perioder med blek decembersol. Lagom till julen och mellandagarna utbredde sig tidvis något kallare luft över landet. Det innebar att den rikliga nederbörden fick en del inslag av snö även i södra halvan av landet.

Temperatur

December 2020 var varmare än normalt i hela Sverige med de största temperaturöverskotten i den norra halvan av landet. Några julmånader har dock varit ännu något varmare, i synnerhet december 2006.

För enstaka stationer med medellånga serier var december 2020 rekordmild, exempelvis vid Luleå flygplats.

Den högsta temperaturen under månaden var 9,2° i Skillinge i Skåne den 6 december. Kanske mer anmärkningsvärt var en temperatur på +8,9° den 19 på Sylarna i Jämtland (1030 möh). Men det är inte helt unikt att det vid enstaka tillfällen under vinterhalvåret kan vara som mildast på fjälltoppar.

Kallast var det i Pajala i Norrbotten med -26,6° den 18 december. Detta är en mycket blygsam minimitemperatur för landet för att gälla en hel decembermånad.

Månadsmedeltemperaturen under december 2020.
Månadsmedeltemperaturen under december 2020. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under december 2020.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under december 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild
Medeltemperaturer i december i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i december (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i december (data från CRU). Förstora Bild

När det gäller Sverigemedeltemperaturen hamnar december 2020 på tredje plats. December 1929 var marginellt varmare medan december 2006 är den klart varmaste hittills på nationell basis.

Nederbörd

En lång rad av nederbördsområden passerade och större delen av Sverige fick mer nederbörd än under en normal decembermånad. Även om det i allmänhet inte var fråga om rekord, så hade i alla fall Blomskog och Arvika i Värmland med medellånga mätserier en rekordblöt månad.

Torrare än normalt var det i framför allt de västra Norrlandsfjällen.

Den största dygnsnederbörden blev 43,4 mm i Åsnorrbodarna i Hälsingland den 28 december.

Karta över nederbörd december 2020.
Nederbördssumma i mm december 2020. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under december 2020.
Nederbördens avvikelse från det normala under december 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

 

 

 

 

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i december 2020 (369 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i december 2020 (99 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under december 2020.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under december 2020. Förstora Bild

I kustfarvatten var det ingen fullvärdig storm under december. Men om vi räknar vindbyarna så blåste det 30,6 m/s vid Väderöarna den 27 december.

När det gäller stationer i fjällen så hade Blåhammaren i Jämtland en medelvind på 29,8 m/s och vindbyar på 33,8 m/s den 27.

Snö

På grund av det milda vädret var det bara enstaka tillfällen med snötäcke i delar av Götaland och östra Svealand. Det var även periodvis barmark upp längs Norrlandskusten.

I de inre delarna av Norrland skedde under mellandagarna på sina håll en ordentlig påspädning av snötäcket. Månadens största snödjup var 91 cm rapporterat den 31 december från Almdalen i Jämtland.

Snödjup den 15 december 2020.
Snödjup den 15 december 2020. Förstora Bild
Snödjup den 31 december 2020.
Snödjup den 31 december 2020. Förstora Bild

Solskenstid

Medelmolnigheten var på de flesta håll mycket hög och följaktligen var solskenstiden låg. För stationer med lite längre mätserier blev det nytt bottenrekord i Borlänge och Göteborg.

I synnerhet första halvan av december var mycket grå och några stationer hade inte kommit upp i en hel soltimme förrän till julhelgen. 

Karta med soltimmar under december 2020.
Antal soltimmar i december 2020. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2020.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2020. Förstora Bild

Åska

Trots att det var nederbördsrikt och förhållandevis varmt för att vara en decembermånad, så var det inga blixtregistreringar över Sverige under månaden.

Antal åskdagar under december 2020.
Antal åskdagar under december 2020. Förstora Bild
Totalt antal blixtar under december 2020.
Totalt antal blixtar under december 2020. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Envisa moln över landet

Månaden inleddes med att ett nederbördsområde drog bort följt av en svag högtrycksrygg med tillfälligt minskad molnighet.

På månadens andra dag tilltog sydliga vindar över landet och eventuella luckor i molntäcket grodde igen. Det följdes den 3 december av ett splittrat snöfallsområde, i kustnära områden var det mest fråga om regn.

På morgonen den 4 hade Godegård i nordligaste Östergötland 8 cm nysnö. Snöfallet fortsatte under försvagning norrut, men följdes snart av ytterligare nederbörd.

Lördagen den 5 december berördes norra Sverige till en början av snöfall. i övrigt i landet var det mest uppehåll, men med himlen täckt av moln.

Ingen större förändring av vädret skedde till söndagen utan det var fortsatt mulet och disigt. Skillinge i Skåne hade +9,2° vilket blev månadens högsta temperatur i landet. Över norra Norrland förstärktes tillfälligt ett snöfallsområde som gav 10 cm i Talljärv i Norrbotten.

Måndagen den 7 december fortsatte med gråmulet väder med ett splittrat område med både regn och snö.

Kring ett lågtryck som rört sig över Nordsjön mot Skottland förstärktes nästa dag ett regnområde över sydvästra Sverige med inslag av snö i höglänta områden.

Milda och fuktiga sydliga till sydostliga vindar sörjde för fortsatt mulet väder den 9-13 december med lätt nederbörd på en del håll.

Väderläget den 13 december 2020
Väderläget klockan 13 den 13 december 2020. Illustration SMHI Förstora Bild

Väderkartan från Luciadagen visar en väderbild som var typisk för inledningen av december med ett mäktigt högtryck över Ryssland och lågtrycksområden i väster.

Viss väderförändring efter Lucia

Högtrycket i öster som så länge påverkat vädret i Sverige började förskjutas österut den 14 december, vilket släppte fram ett mer sammanhängande nederbördsområde från sydväst.

Den 15 rörde sig detta nederbördsområde vidare upp över landet, följt av ytterligare ett från sydväst. I norr var det fråga om snö medan det i söder huvudsakligen var regn.

Den 16 december gav en svag högtrycksrygg stabilare väder i främst södra Sverige och lokalt uppsprucket molntäcke.

Tillfälligt kallare i norr

Till nästa dag var det i huvudsak norra Sverige som berördes av högtrycksryggen och i främst Tornedalen blev det tillfälligt kallare. I söder kom ett nederbördsområde in och upp till mellersta Svealand handlade det mest om regn.

Natten till den 18 december sjönk temperaturen till -26,6° i Pajala, vilket var månadens lägsta temperatur i landet. På morgonen rapporterade Kaxås-Åflo i Jämtland 18 cm nysnö och snöfallet rörde sig senare under dagen upp över nordligaste Sverige

Milda vindar

På lördag den 19 december utbredde sig milda sydliga till sydvästliga vindar med plusgrader upp till mellersta Norrland. Mildluften nådde en bra bit upp i luftlagren och allra varmast var det på Sylarna (1030 möh) med +8,9°.

Mildluften låg kvar även på söndagen och ett mindre regnområde kom in söderifrån.

Det milda vädret fortsatte den 21 med mest uppehållsväder men molnigt.

Den 22 december kom ett mer omfattande nederbördsområde in över södra och mellersta Sverige med nederbörd delvis som snö från norra Svealand och norrut.

Snöfallsområden under jul och mellandagarna

Dagen före julafton var det främst norra Norrland som berördes av snöfall och snöfallet låg delvis kvar även under julafton.

Väderläget klockan 13 på juldagen 2020
Väderläget klockan 13 på juldagen 2020. Illustration SMHI Förstora Bild

Till på juldagen hade snöfallet i norr försvagats, men ett lågtryck i öster alstrade nordliga vindar på Östersjön med snöbyar över kusten. Vattholma i Uppland fick 18 cm snö och Vänge på Gotland 6 cm.

Ett djupt lågtryck nära Island gav på annandagen tilltagande sydvindar med snöfall eller i söder regn. I framför allt västra Götaland var det fråga om stora mängder. Fotskäl i Västergötland fick 41,9 mm under dygnet.

Den 27 tilltog sydvindarna ytterligare och nederbörden låg kvar. Vid Väderöarna uppmättes en byvind på 30,6 m/s.

Nederbörden övergick tillfälligt i snö även på sina håll i söder och på morgonen den 28 december rapporterade Linhult i Västergötland 15 cm nysnö. Annars skedde inte så mycket med vädret, utan nya nederbördsområden matades in över Sverige med milda sydostliga vindar. Under dygnet den 28 fick Åsnorrbodarna i Hälsingland 43,4 mm, den största dygnsmängden under månaden 

Ett lågtrycksområde växte in över södra Sverige den 29 och 30 december med fortsatt nederbörd som även i söder hade sina inslag av snö.

Lågtrycksområdet dominerade vädret även på nyårsafton med regnskurar i Götaland och södra Svealand och snöfall längre norrut.

Högsta temperatur, december 2020
Norrland +8.9° den 19 Sylarna (Jämtland)
Svealand +8.7° den 21 Örebro flygplats (Närke)
Götaland +9.2° den 6 Skillinge (Skåne)
Lägsta temperatur, december 2020
Norrland -26.6° den 18 Pajala (Norrbotten)
Svealand -16.1° den 2 Särna (Dalarna)
Götaland -9.2° den 26 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, december 2020
Norrland 188.1 mm Nora-Östanå (Ångermanland )
Svealand 195.1 mm Svaneholm (Värmland)
Götaland 217.1 mm Ed (Dalsland)
Lägsta nederbörd, december 2020
Norrland 5.1 mm Abisko (Lappland)
Svealand 42.7 mm Adelsö A (Uppland)
Götaland 25.9 mm Visingsö A (Småland)
Högsta lufttryck, december 2020
Norrland 1027.1 hPa den 1 Sveg (Härjedalen)
Svealand 1027.6 hPa den 1 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1027.4 hPa den 1 och 2 Målilla (Småland)
Lägsta lufttryck, december 2020
Norrland 977.8 hPa den 27 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 981.6 hPa den 27 Blomskog (Värmland)
Götaland 977.3 hPa den 27 Väderöarna (Bohuslän)
Största snödjup, december 2020
Norrland 91 cm den 31 Almdalen (Jämtland)
Svealand 65 cm den 31 Storbron (Dalarna)
Götaland 15 cm den 28 Linhult (Västergötland)

Dygnsnederbörd över 40 mm december 2020 (87 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i december 2020 (84 kB, pdf)