December 2018 - Mild julmånad men i norr växte snötäcket

Efter den i allmänhet mycket snöfattiga novembermånaden växte snötäcket i omfattning under december med början i norr. I Götaland och delar av Svealand var det dock inte något stabilt snötäcke. Trots några kallare perioder i mitten av månaden och kring jultid blev månaden mildare än normalt i hela Sverige.

Temperatur

Trots ett par kallare perioder i mitten av månaden och kring jultid, så fick hela Sverige en mildare december än normalt för referensperioden 1961-1990.

De största temperaturöverskotten återfanns längst i norr med 4-5 grader över det normala. Vi behöver dock bara gå till 2016 och 2015 för att finna julmånader som var mildare på de allra flesta håll i landet.

Månadsmedeltemperaturen under december 2018.
Månadsmedeltemperaturen under december 2018. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under december 2018.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under december 2018. Förstora Bild

Nederbörd

Efter de ganska torra höstmånaderna följde en december med mer nederbörd än normalt i stora delar av Sverige. I allmänhet föll dock lika mycket eller mer nederbörd i december 2017.

I främst de västra Lapplandsfjällen, delar av östra Svealand och vid västkusten var nederbörden mindre än normalt. Men i östra Svealand och vid västkusten var det i allmänhet en torrare julmånad 2016 och i de västra Lapplandsfjällen var det torrare i december 2012.

Karta över nederbörd december 2018.
Nederbördssumma i mm december 2018. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under december 2018.
Nederbördens avvikelse från det normala under december 2018. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i december 2018 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i december 2018 (92 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under december 2018.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under december 2018. Förstora Bild

Vindarna var med några undantag rätt beskedliga under december. Den allra högsta byvinden rapporterades från Sylarna i Jämtlandsfjällen med 39,3 m/s den 1 december. Vid inlandsstationer var den högsta byvinden 26,8 m/s i Föllinge i Jämtland på juldagen.

Snö

Efter den snöfattiga novembermånaden började snötäcket växa till i december med början i norr.

I mitten av månaden snötäcktes större delen av Sverige förutom Götalands kusttrakter. I söder var dock snötäcket inte stabilt och från senare delen av julhelgen smälte mycket av snön i de södra landskapen.

Månadens största snödjup rapporterades från Katterjåkk med 79 cm på nyårsafton.

Snödjupskarta för 31 december 2018.
Snödjupskarta för 31 december 2018. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 december 2018.
Snödjupskarta för 15 december 2018. Förstora Bild

Solskenstid

På de flesta håll var december 2018 solfattig, men exempelvis Umeå fick något fler soltimmar än normalt.

Karta med soltimmar under december 2018.
Antal soltimmar i december 2018. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2018.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2018. Förstora Bild

Åska

Med undantag av en enstaka och kanske något osäker registrering på nyårsafton, så har ingen åska registrerats i Sverige under december.

Totalt antal blixtar under december 2018.
Totalt antal blixtar under december 2018. Förstora Bild
Antal åskdagar under december 2018.
Antal åskdagar under december 2018. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Mild inledning

Under julmånadens första dygn rådde en rätt mild sydlig luftström över Sverige. Det förekom splittrad nederbörd, huvudsakligen som regn.

Den milda luftströmmen bestod även söndagen den 2 december. Under senare delen av dagen kom ett nederbördsområde in från sydväst, upp till södra Svealand hade det mest formen av regn.

Följande dag fortsatte nederbördsområdet vidare upp till norra Sverige, där det åtminstone i de inre delarna mest handlade om snöfall. Nora-Östanö vid Ångermanlandskusten rapporterade 38,1 mm under dygnet, men där var det huvudsakligen fråga om regn. Nederbördsområdet följdes av ett lågtryck som drog in rejält mild luft över Götaland. Lund rapporterade 10,6°, vilket även blev månadens högsta temperatur i landet.

Lågtrycket rörde sig mot Finland den 4 december och på dess baksida drogs det ner kallare luft. Nederbörden i norr övergick då mer och mer i snöfall. På morgonen rapporterade Glommersträsk i Lappland 19 cm nysnö.

Nästa morgon var marken i Södersel i norra Ångermanland täckt av 31 cm nysnö. I övrigt gav en svag högtrycksrygg lite grann av en mellandag med i främst södra Sverige en svag decembersol.

Vädret hade en viss prägel av högtrycksrygg även den 6 december. Då var det främst i mellersta Sverige man kunde få se lite av den svaga decembersolen. Under senare delen av dygnet kom ett nederbördsområde in från sydväst med regn i Götaland och snö längre norrut.

Morgondimma i Norrköping den 6 december 2018.
Morgondimma i Norrköping den 6 december 2018. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Nederbördsområdet rörde sig i splittrad form vidare norrut den 7 december. Framför nederbörden fanns ett klart område längst i norr, där Nattavaara noterade ett nytt säsongslägsta med -27,1°. I söder följdes nederbörden av mild luft med upp till 10,4° i Kalmar och efterhand kom ett nytt nederbördsområde in från sydväst.

Till nästa morgon hade detta nederbördsområde gett 29,6 mm regn i Veddige i norra Halland. Nederbördsområdet fortsatte norrut och gav under dygnet i Nora-Östanö i Ångermanland 40,0 mm, vilket blev månadens största dygnsmängd. I övrigt i mellersta och norra Sverige övergick nederbörden alltmer i snö och på sina håll var snöfallet rätt ymnigt. I Götaland förekom regn eller regnskurar.

På morgonen den 9 december rapporterade de jämtländska stationerna Tandsbyn och Marby en snödjupsökning på 30 respektive 27 cm. Under dagen fortsatte snöfallet i främst norra halvan av landet och tillhörande lågtryck passerade långsamt österut över mellersta Sverige.

Detta lågtryck bytte kurs under Nobeldagen den 10 december och svängde söderut över Östersjön. På morgonen rapporterade Ånge-Parteboda 28 cm nysnö, men efterhand splittrades snöfallet i norr upp och försvagades.

Högtryck förstärktes i norr

Till den 11 december hade lågtrycket dragit bort och på dess baksida drev byar av snö eller regn in från Östersjön. En del höglänta stationer i inre Götaland rapporterade några cm nysnö på morgonen. I norr förstärktes ett högtryck och där det klarnade upp började temperaturen sjunka.

Högtrycket etablerade sig med centrum över mellersta Skandinavien och den 12 noterades nytt säsongslägsta med -28,3° i Nikkaluokta. I nordostvinden söder om högtrycket drev det fortsatt in byar av snö eller regn från Östersjön.

Det skedde ingen större förändring av vädret under Luciadagen. Det rapporterades ett nytt säsongslägsta, denna gång i Sorsele i södra Lappland med -30,0°.

Det var inte heller någon större förändring av väderläget till nästa dag utan högtrycket låg kvar med centrum över mellersta Skandinavien. På morgonen rapporterade Ankarsrum i östra Småland 8 cm nysnö.

Lördagen den 15 december noterades en ny lägsta temperatur för säsongen med -32,7° i Sveg i Härjedalen. Men högtrycket försköts efterhand österut och då ökade molnigheten i norra Sverige. Därmed började också kylan dämpas.

Snöfall söderifrån

När högtrycket dragit bort så lämnade det plats för ett snöfallsområde söderifrån. I norr var det fortfarande ordentligt kallt på sina håll med som lägst -33,1° i Abraur i mellersta Lappland den 16 december. Det blev även det lägsta för hela månaden.

Omgivningarna kring SMHI i vinterskrud den 17 december 2018.
Omgivningarna kring SMHI i vinterskrud den 17 december 2018. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Till på morgonen den 17 december hade det kommit 10 cm snö i Tyllinge i nordöstra Småland och i Vänge på inre Gotland. Under dagen drog snöfallet upp över mellersta och norra Sverige under viss försvagning.

Snöfallet i norr splittrades upp ytterligare nästa dag och molnen dominerade på de allra flesta håll i landet. Temperaturen orkade över noll grader upp till Västerbottenskusten.

Framför ett omfattande lågtrycksområde på Atlanten tilltog en sydlig till sydostlig luftström över Sverige den 19 december. Temperaturen nådde upp till 5 plusgrader i de sydligaste landskapen och lokalt över noll upp till Norrbottenskusten. Molnen dominerade med en del nederbörd, i söder delvis som regn.

Mulet och milt väder dominerade även den 20 med splittrad nederbörd som på sina håll var underkyld.

Lågtryck på en sydlig bana

Under vintersolståndet fredagen den 21 december passerade ett lågtryck på en bana söder om Sverige. I samband med detta föll regn i sydligaste Sverige och Brösarp i Skåne rapporterade 34,4 mm under dygnet. Längre norrut förekom splittrad nederbörd i form av snöfall eller lokalt underkylt regn.

Lågtrycket drog bort nästa dag och på dess baksida utbredde sig kallare luft över landet tillsammans med snöfall eller snöbyar. En del områden i sydligaste Sverige fick då ett tunnare snötäcke.

Dan före dopparedagen passerade en högtrycksrygg med minusgrader på de allra flesta håll i landet. Den lägsta temperaturen rapporterades från Vittangi i norra Lappland med -31,6°.

Gradvis mildare under julhelgen

Det kalla vädret höll i sig även på julafton. I samband med ett mindre lågtryck som passerade över Lofoten förekom en hel del snöbyar i Norrlandsfjällen och på sina håll även öster om fjällkedjan.

Ett nytt lågtryck följde på en nordlig bana över Norska havet med ett snöfallsområde som passerade norra Sverige under julnatten. Senare under juldagen tilltog en västlig till nordvästlig vind över hela landet. I samband med detta blev det också mildare. Vid Korsvattnet i Jämtlandsfjällen uppmättes efterhand nordnordvästliga orkanbyar 34,7 m/s, tillsammans med delvis täta snöbyar.

Väderanalys gällande klockan 13 juldagen 2018.
Väderanalys gällande klockan 13 juldagen 2018. Illustration SMHI Förstora Bild

Det milda vädret fortsatte även under annandag jul och vinden avtog. Snöbyarna i fjällen medförde att Katterjåkk nu uppvisade det största snödjupet i landet med 58 cm. Där ökade snödjupet ytterligare fram till nyår. I Götaland blev det däremot allt större områden med barmark.

Varierande väder under årets avslutande dagar

Den första av mellandagarna pumpade ett lågtryck på Norska havet in nya portioner mild luft över Sverige. I Skåne nådde Skillinge och Kristianstad 8,6° och så långt upp som vid Hemavan flygplats i södra Lapplandsfjällen hade man 2,9 plusgrader. Efterhand kom ett nederbördsområde in över främst södra Svealand och norra Götaland. Det var mest fråga om regn som lokalt var underkylt.

Den 28 december passerade en högtrycksrygg med uppklarning på många håll och därmed tillfälligt kallare.

Följande dag passerade ett lågtryck över nordligaste Skandinavien och gav blåst och i främst fjällen snö eller snöbyar. Ett annat lågtryck berörde med sitt regnområde Götaland.

Den 30 december lugnade vädret tillfälligt ner sig i samband med en ny högtrycksrygg och på sina håll lättade molntäcket.

På nyårsafton närmade sig ett intensivt lågtryck på Norska havet. Framför detta pumpades mild luft in över landet och ett snöfallsområde passerade mellersta och norra Sverige. I smält form redovisade Leipikvattnet i norra Jämtlandsfjällen 27,5 mm.

Högsta temperatur, december 2018
Norrland +6.9° den 4 Gävle (Gästrikland)
Svealand +8.5°den 3 Säffle (Värmland) och den 4 Örebro flygplats (Närke)
Götaland +10.6° den 3 Lund (Skåne)
Lägsta temperatur, december 2018
Norrland -33.1° den 16 Abraur (Lappland)
Svealand -29.6° den 15 Särna (Dalarna)
Götaland -12.7° den 24 Gårdsjö (Västergötland)
Högsta nederbörd, december 2018
Norrland 139.7 mm Nora-Östanö (Ångermanland)
Svealand 79.3 mm Lillhamra (Dalarna)
Götaland 99.8 mm Ystad (Skåne)
Lägsta nederbörd, december 2018
Norrland 17.2 mm Naimakka A (Lappland)
Svealand 26.3 mm Vingåker (Södermanland)
Götaland 22.7 mm Visingsö A (Småland)
Högsta lufttryck, december 2018
Norrland 1037.5 hPa den 15 Edsbyn (Hälsingland)
Svealand 1038.4 hPa den 15 Malung (Dalarna)
Götaland 1036.2 hPa den 15 Kvarn (Östergötland)
Lägsta lufttryck, december 2018
Norrland 974.8 hPa den 8 Torpshammar (Medelpad) samt den 9 Frösön och Klövsjöhöjden (Jämtland)
Svealand 973.7 hPa den 9 Karlstad flygplats (Värmland)
Götaland 972.0 hPa den 8 Vinga (Västergötland)
Största snödjup, december 2018
Norrland 79 cm den 31 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 45 cm den 22-25 Gördalen (Dalarna)
Götaland 16 cm den 17 och 18 Krokshult (Småland)

Dygnsnederbörd över 40 mm december 2018 (76 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i december 2018 (76 kB, pdf)