April 2018 - Årets första vårmånad

April 2018 inleddes kallare än normalt och den 1-3 april hade flera stationer i Svealand och södra Norrland sin lägsta uppmätta apriltemperatur på 30 år. Sydligaste Götaland berördes den 1 april av ett kraftigt snöfall med en snödjupsökning i Brösarp på 25 cm, den största vi känner till för Skåne i april månad. Men varmare luft rörde sig upp söderifrån och våren, som varit sen, tog sitt grepp över större delen av landet från mitten av månaden. Kulmen på värmen nåddes den 20 april då Oskarshamn fick 27,2°.  För att finna en högre apriltemperatur i landet får vi gå tillbaka till 2000. Månaden avslutades med typiskt aprilväder, växlande molnighet, regnskurar, snöhagel och i norr snöbyar.

Temperatur

Månaden blev överlag varmare än normalt och i Karlstad och på Svenska Högarna utanför Upplandskusten är det 30:e året i rad vi har en aprilmånad som inte har en kallare månadsmedeltemperatur än normalt. I Visby var det den tredje varmaste aprilmånaden efter  2000 och 1990. April 2018 började dock kylig och månadens lägsta temperatur uppmättes den 3 i Gielas med -27,2°.

Varm luft rörde sig in söderifrån efter det. Kulmen på värmen nåddes den 20 då Oskarshamn fick 27,2° vilket blev månadens högst uppmätta temperatur. För att finna en högre apriltemperatur i landet får vi gå tillbaka till år 2000 då Markaryd i Småland kom upp i hela 28,8° på valborgsmässoafton.

I samband med att den mildare luften rörde sig upp över landet tog våren ett rejält skutt norrut. Mellan den 2 och 5 anlände våren till de delar av Götaland som fortfarande hade vinter, Svealand och delar av södra Norrland. I Götaland och södra Svealand var den då 1-3 veckor försenad jämfört med det normala. Den 11-15 fortsatte vårens avancemang och den 15 hade även större delen av Norrland meteorologisk vår. Lapplandsfjällen fick vår på många håll under den 16-20. I norra Norrland var den, till skillnad från i söder, något tidigare än normalt.

Även den meteorologiska sommaren gjorde entré i landet under april. Först ut var Malmö och Lund den 16 april. Därefter följde flertalet stationer i främst östra Götaland och östra Svealand under den 17-18. En av de stationerna var Observatoriekullen i Stockholm, som fick sommar den 17 april. En gång tidigare har sommaren anlänt innan den 17 april vid Observatoriekullen, det var 1803 då den inträffade den 14. Även 1996 och 1964 anlände den meteorologiska sommaren till Stockholm den 17.

Månadsmedeltemperaturen under april 2018.
Månadsmedeltemperaturen under april 2018. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under april 2018.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under april 2018. Förstora Bild

 

Nederbörd

April 2018 blev främst i östra Götaland och i norra Lapplandsfjällen torrare än normalt. I delar av södra Norrland, Svealand och nordvästra Götaland blev det istället något blötare än normalt. April 2016 var överlag blötare än årets aprilmånad, medan den 2011 var betydligt torrare än årets (bortsett från gränsfjällen).

Karta över nederbörd april 2018.
Nederbördssumma i mm april 2018. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under april 2018.
Nederbördens avvikelse från det normala under april 2018. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i april 2018 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i april 2018 (91 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under april 2018.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under april 2018. Förstora Bild

Det blev blåsigare än normalt i Götaland, där medelbyvinden låg något över det normala. I övriga landet var medelbyvinden på det normala eller under det normala.

De högsta vindhastigheterna i landet i april 2018 uppmättes den 21 i fjällkedjan då ett lågtryck rörde sig norrut på Norska havet. Högsta medelvinden fick Stekenjokk på 23,1 m/s och högsta byvinden mättes upp på Blåhammaren med 28,3 m/s. 

Snö

Under starten av månaden låg ovanligt mycket snö på många håll i landet och för framförallt östra Skåne fylldes snötäcket på den 1 då ett snöfallsområde rörde sig in söderifrån. På morgonen den 2 rapporterades bland annat en snödjupsökning på 25 cm i Brösarp, det är den största snödjupsökningen vi känner till för Skåne i april månad.

Under aprils första hälft smälte snön undan i Götaland och stor del av östra Svealand. Snösmältningen fortsatte under månadens andra hälft, då vi hade för årstiden varm luft över landet. I slutet av månaden gick snögränsen genom nordligaste Svealand och södra Norrland.

Månadens största snödjupsvärde blev 165 cm i Kittelfjäll i södra Lappland.

Snödjupskarta för 30 april 2018.
Snödjupskarta för 30 april 2018. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 april 2018.
Snödjupskarta för 15 april 2018. Förstora Bild

Solskenstid

Månaden blev överlag soligare än normalt. Mest sol fick Luleå med 271 timmar. Lägst antal soltimmar mättes upp i Katterjåkk  med 155 timmar.

Karta med soltimmar under april 2018.
Antal soltimmar i april 2018. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2018.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2018. Förstora Bild

Åska

Under april 2018 registrerades 11 dagar med åska. Som mest var det på valborgsmässoafton den 30 april då kraftiga skurar rörde sig in söderifrån över Götaland. 1222 urladdningar registrerades denna dag.

Totalt antal blixtar under april 2018.
Totalt antal blixtar under april 2018. Förstora Bild
Antal åskdagar under april 2018.
Antal åskdagar under april 2018. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Kall start på månaden

April 2018 inleddes kallare än normalt i hela landet och den 1-3  hade flera stationer i norra Svealand och södra Norrland sin lägsta uppmätta apriltemperatur på 30 år. Under perioden styrde ett högtryck väderläget över en stor del av landet med soligt väder som följd. Men ett utbrett lågtryck rörde sig långsamt upp över Baltikum. Tillhörande område med snö och blötsnö tog sig in över främst östra Götaland den 1 och förstärktes i nordostvinden. Det lade sig ovanligt mycket snö i östra Skåne och på morgonen den 2 uppmättes ett snödjup på 32 cm (snödjupsökning 25 cm) i Brösarp och 19 cm (snödjupsökning 17 cm) i Degeberga. Snödjupsökningen på 25 cm i Brösarp är den största vi känner till för Skåne i april månad. Den 3 berördes södra Götaland av ett nytt snöfallsområde, tyngdpunkten låg då i Småland med en snödjupsökning på dryga decimetern på sina håll.

Snöfallet i Skåne den 1 april. Bilden är tagen 3 km söder om Sankt Olof den 1 april klockan 16.
Snöfallet i Skåne den 1 april. Bilden är tagen 3 km söder om Sankt Olof den 1 april klockan 16. Foto Bengt Larsson

Vårens ankomst

Mildare luft rörde sig upp över landet den 4-6 i samband med att lågtrycksområden rörde sig åt nordost över Skandinavien. Tillhörande nederbördsområden drog in över landet, i söder föll den mest som regn, men från norra Svealand och norrut som snö och snöfallsvarningar fanns utfärdade i stor del av Norrland. I samband med att den mildare luften rörde sig in anlände den meteorologiska våren till Götaland, Svealand och delar av södra Norrland.

Den 6 närmade sig ett högtryck söderifrån och tryckgradienten mellan det och lågtryck i norr gjorde att det blev blåsigt i främst Götaland. I Axstål längs Vätterns västra strand uppmättes stormbyar på 25 m/s. Högtrycket rörde sig bort över Baltikum under den 7, men förde med sig soligt väder över Götaland. Fronter kopplat till ett lågtryck vid Brittiska öarna gav spridda skurar eller byar av blötsnö över Norrland.

En hint av försommarvärme

Den 8 fördes ytterligare mildare luft in över främst Götaland och temperaturen steg för första gången under 2018 över 20-gradersstrecket. Allra varmast under dagen var det i Torup med 21,8°. Värmen hängde kvar i söder även den 9, medan ett lågtryck med snöbyar passerade österut över norra Norrland. Bakom det drog kyligare luft ner och ett högtryck växte in över landet och dominerade väderläget den 10-13 april. Överlag var det soligt väder och särskilt den 10-11 något kallare än normalt på många håll i landet. Den 14 började högtrycket försvagas och fronter med skurar och varmare luft rörde sig upp över Götaland. Högtrycket höll sig kvar över norra Skandinavien den 14-17 och här var det fortsatt soligt väder. I söder etablerade sig mild och fuktig luft och molnen dominerade.

Sommarens ankomst

Ett lågtrycksområde närmade sig på Atlanten den 18 och ett regnområde passerade landet åt nordost. Den 19-20 rörde ytterligare områden av regn och snö sig in över landets norra del, samtidigt förstärktes ett högtryck över södra Sverige igen och varm luft strömmade in. Kulmen på värmen nåddes den 20 och säsongens dittills högsta temperatur uppmättes i Oskarshamn med 27,2°. Detta är den högsta temperatur som uppmätts i Sverige så tidigt som den 20 april. I Gladhammar/Västervik uppmättes 26,8°, vilket är tangerat aprilrekord för stationen där 26,8° också noterades 1993. I och med den varma luften anlände den meteorologiska sommaren till ett antal platser i främst östra Götaland och östra Svealand under perioden 16-18 april.

Kyligare luft fördes ner över landet under den 21 men det var fortsatt soligt i landets södra del medan molnen dominerade i norr. Ett lågtrycksområde närmade sig på Atlanten den 22 och den 23 fördes ett regnområde in från sydväst. Lokalt var regnet kraftigt och främst i västra Götaland förekom åska under morgonen. Regnområdet rörde sig åt nordost under dagen och övergick delvis i snö över Norrland den 24 samtidigt som det mattades av. Samtidigt drog ett nytt område med skurar in söderifrån. Ett lågtryck passerade strax söder om Sverige den 25 och medförde regn över södra Götaland. I övrigt fick vi mest uppehåll men byar av blötsnö och regn berörde fjällkedjan.

Aprilväder

Månaden avslutades med typiskt aprilväder, det vill säga ostadigt väder på många håll i landet. Sol varvades med regn- och åskskurar, snöhagel och i norr en del snöbyar. På morgonen den 27 rapporterades det i Värnamo om en tromb, den första för säsongen som kommit till SMHIs kännedom. Vi fick ett händelserikt avslut på månaden i främst landets södra del. På valborgsmässoafton fördes regnområden med åskskurar upp söderifrån. Över Öland och Gotland var åskan som intensivast. Totalt noterades 1222 urladdningar denna dag. 

Typiskt aprilväder
Typiskt aprilväder i Norra Stene i Södermanland. Foto Carina Dalunde
Högsta temperatur, april 2018
Norrland +20.1° den 20 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +24.6° den 20 Södertälje (Södermanland)
Götaland +27.2° den 20 Oskarshamn (Småland)
Lägsta temperatur, april 2018
Norrland -27.2° den 3 Gielas (Lappland)
Svealand -24.1° den 1 Särna (Dalarna)
Götaland -9.9° den 3 Kvarn och Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, april 2018
Norrland 55.3 mm Öraåtjärnarna (Jämtland)
Svealand 70.8 mm Kettstaka A (Närke)
Götaland 80.5 mm Mollsjönäs (Västergötland)
Lägsta nederbörd, april 2018
Norrland 3.8 mm Abisko (Lappland)
Svealand 15.5 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 12.2 mm Mästerby (Gotland)
Högsta lufttryck, april 2018
Norrland 1031.7 hPa den 12 Hemavan flygplats (Lappland)
Svealand 1031.5 hPa den 11 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1032.5 hPa den 19 Falsterbo (Skåne)
Lägsta lufttryck, april 2018
Norrland 986.1 hPa den 25 Mierkenis (Lappland)
Svealand 992.4 hPa den 6 Örskär (Uppland)
Götaland 994.6 hPa den 4 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, april 2018
Norrland 165 cm den 6 Kittelfjäll (Lappland)
Svealand 118 cm den 10 Gördalen (Dalarna)
Götaland 32 cm den 2 Brösarp (Skåne)

Dygnsnederbörd över 40 mm april 2018 (74 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i april 2018 (73 kB, pdf)